Облік фактичних витрат і калькуляція собівартості

 

www.parus.ua > Продукцiя > Для великих підприємств (ERP) > Облік затрат і калькуляція собівартості

Облік фактичних витрат і калькуляція собівартості

Додаток Облік витрат і калькуляція собівартості забезпечує автоматизацію функцій бухгалтерії виробничого підприємства. Це застосування призначене для використання бухгалтерами виробництв (цехів) і калькуляційних відділів (секторів, груп).

Збір даних про випуск продукції і витраті ресурсів на виробництво - це: 

Розрахунок прямих витрат виробництва - це:

Облік і розподіл накладних витрат - це:

Калькуляція собівартості виробництва та одиниці продукції - це:

Аналіз витрат виробництва і собівартості продукції забезпечує: формування питомого співвідношення витрат за різними параметрами (статтями, економічними елементами, місцями виникнення тощо) і порівняльних звітів по зіставленню витрат з попередніми періодами в визначених користувачем розрізах; аналіз відхилень фактичної собівартості від нормативної та динаміки витрат (зміни абсолютних сум і питомої ваги статей витрат з часом). Забезпечується виявлення найбільш "витратоємких " статей, аналіз причин відхилень фактичних даних від нормативних.

 

Замовити презентацiю

Авторизацiя
Подiлитися