Розробка та проектування продукції

 

www.parus.ua > Продукцiя > Для великих підприємств (ERP) > Розробка та проектування продукції

Розробка та проектування продукції

Ведення даних та електронних документів по виробах

Виріб у системі визначається кодом (позначенням) і ревізією. Ревізійний механізм у системі використовується для відображення змін у виробах і зберігання історії змін відповідно до вимог стандартів якості ISO 9000.
Інформація про товари організовується таким чином, щоб забезпечити роботу ревізійного механізму при проведенні змін, відображати статуси і рівні просування в життєвому циклі виробів, забезпечувати авторизацію доступу і права з доступу до виробів відповідно до їх статусом і приналежністю. Зміна статусу і рівня просування виробу в системі проводиться тільки після проходження зумовленого процесу узгодження/затвердження. Вироби можуть просуватися по життєвому циклу самостійно, або в складі інших об'єктів, наприклад сповіщень.
У системі є редактори для формування та подання життєвого циклу виробів, схем узгодження, прав користувачів. Налаштування об'єктів системи виробляється на підприємствах адміністраторами відповідно до бізнес-логіки, прийнятої на даному підприємстві.
Існує розвинена функціональність з отримання різних звітів вхідності/застосовності виробів, у тому числі у вигляді графічного представлення ієрархії входімості.
До виробів і їх ревізій можуть бути підключені файлові документи, що представляють додаткову графічну і текстову інформацію про виріб. Підтримуються різні типи документів. Існує механізм контролю змін документів (check-in/check-out) і забезпечується його зв'язок зі статусом і рівнем просування елементів. Це дозволяє вести в рамках системи електронний графічний архів підприємства.
Є можливість ведення даних у загальній базі конструкторських елементів про закриті вироби, які видимі і доступні для роботи тільки групам користувачів з певними правами.

Створення та ведення даних про структуру і склад виробів

Завдання ведення даних про структуру і склад виробів реалізовані із забезпеченням наступних базових принципів: 
Відповідність даних по специфікаціях виробів стандартам ЄСКД, але із забезпеченням автоматизованих розрахунків безпосередньо по вмісту специфікацій та складом виробів:
 • Забезпечення різних представлень структури виробів. 
 • Забезпечення представлення структури виробів з різних «точок зору». 
 • Забезпечення представлення структури і складу виробів на будь-який заданий момент у минулому.
Структура і склад виробів в системі можуть бути представлені у вигляді специфікацій, відповідних вимогам ЄСКД, списків виробів або у вигляді ієрархічних дерев складу.
Підтримуються різні види специфікацій: одиничні точні специфікації, групові специфікації, загальні специфікації. Редактор специфікацій містить ряд функцій, що полегшують створення специфікацій, їх копіювання, перетворення з одного виду в інший, порівняння та інші. По кожному з елементів, що входять в структуру виробу, може бути отримана і представлена, в рамках складу виробу вся додаткова інформація.
Інформація про структуру і склад вироби організована так, що вони можуть бути отримані на будь-який заданий момент у минулому. Це дозволяє мати актуальні специфікації для кожного конкретного виробу навіть при серійному їх випуску.

Управління змінами виробів

Процедура управління змінами виробів моделює процеси подання змін на розгляд, погодження змін, проведення їх через підготовку виробництва та впровадження у виробництво на основі повідомлень про зміни.
Процес узгодження сповіщень при їх русі у виробництво, як і інших об'єктів системи, може виконуватися з використанням вбудованої електронної пошти, що дозволяє вести повноцінну роботу зі складними структурованими об'єктами.
У процесі проходження конструкторського сповіщення вироби, включені до нього, автоматично змінюють статус документації і, відповідно, права доступу до неї, залежно від статусу сповіщення.
Функціональність, реалізована для сповіщень дозволяє проводити через них не тільки зміни виробів, але також випуск у виробництво та анулювання.
Система проводить перевірку коректності повідомлення у відповідності з певними правилами і забезпечує успадкування зв'язків та інформації по змінним виробам. Для виробів зберігається вся історія змін.
Життєвий цикл конструкторських сповіщень, схеми їх узгодження, схеми прав по роботі з повідомленнями та їх елементами гнучко настроюються відповідно до вимог підприємства.

Створення та ведення класифікаторів

Система містить функції та механізми створення і ведення класифікаторів матеріалів, стандартних виробів, конструкторських елементів, а також будь-яких інших виробів, включених в систему.
Застосування класифікаторів веде до більшої уніфікації виробів, скорочує в кінцевому рахунку витрати на придбання комплектуючих і виробництво. Функції класифікації забезпечують ефективні механізми пошуку потрібних виробів і матеріалів. Для кожної з груп виробів у класифікаторі можуть бути визначені додаткові параметри, що характеризують дану класифікаційну групу, а також ілюстрації, що графічно надають дані параметри і властивості групи.
Виріб може входити одночасно у кілька класифікаторів. Контекстне меню елемента включає функції входімості до класифікаторів.

Імпорт даних з конструкторських САПР

Функціональність з імпорту даних з конструкторських САПР в систему управління інженерними даними розробляється на стадії адаптації системи з урахуванням використовуваної на підприємстві САПР. 
На даний час є функції імпорту даних по виробах і їх складом з системи Search НПП «Інтермех» і з системи IMAN (Unigraphics).

Ведення даних про подетально-специфіковані нормах витрати матеріалів

На багатьох підприємствах основний об'єм архіву технологічних процесів перебуває в паперових копіях. Переклад його в структуровану електронну форму вимагає дуже значних витрат часу і коштів. У той же час для автоматизації управління виробництвом і постачанням на підприємстві необхідно мати матеріальні і трудові нормативи по виробах в електронному вигляді. Таке завдання традиційно входило до списку завдань АСУ підприємства.
Система містить набір функцій ведення даних про подетально-специфіковані норми витрат матеріалів. Це дані про норми витрат основного матеріалу, матеріалів для гальванопокриття, зварювання, фарбування, консервації, допоміжних матеріалів.
Ці дані використовуються для розрахунку потреби в матеріалах на виріб і на програму виробів, в тому числі в розрізі цехів, і є базовою інформацією для системи планування виробництва. Формуються також дані про відходи.

Управління потоками завдань

Система управління потоками завдань в технічному документообігу підприємства відноситься до систем з централізованим сховищем даних, в якій поєднуються жорстка і гнучка маршрутизація. 
У системі реалізований графічний редактор побудови опису бізнес-процесу за допомогою якого можна описати бізнес-процес будь-якої складності.
 
Основні завдання управління потоками завдань:
 • Призначення завдань для будь-яких бізнес-об'єктів систем. 
 • Проектування і формальний опис потоків завдань в графічному вигляді. 
 • Управління виконанням потоків завдань. 
 • Моніторинг потоків робіт, що виконуються. 
 • Зберігання історії виконання завдань. 
 • Побудова зведених звітів і діаграм виконання завдань.
В опис бізнес-процесу входять такі поняття як:
 • Тип бізнес-процесу, 
 • Тип приєднуваних бізнес-об'єктів, 
 • Повідомлення перевіряючого і виконавця, 
 • Блокування приєднаних бізнес-об'єктів, 
 • Перевіряючий бізнес-процесу.
Бізнес-процес може бути двох типів: бізнес-процес і підбізнес-процес. 

Редактор опису бізнес-процесів

Повідомлення перевіряючого відбувається при отриманні і завершенні виконання роботи виконавцем, а повідомлення виконавця відбувається при отриманні ним роботи. При повідомленні використовується вбудована в систему електронна пошта.

Блокування приєднаних бізнес-об'єктів здійснюється для розмежування прав по роботі над бізнес-об'єктом. Це обумовлено тим, що на бізнес-об'єкт вже задані права, як правило, для декількох груп користувачів. Блокування ж дозволяє працювати з бізнес-об'єктом тільки користувачеві, який виконує над ним операцію.

Перевіряючим бізнес-процесу може бути як конкретна особа, так і особа, яка входить в задану групу користувачів.

В опис операції додатково входить інформація про:

В опис переходу між операціями бізнес-процесу входить умова його спрацьовування. Умова являє собою логічне вираження будь-якої складності, що використовує в якості операндів стану операції. На підставі умови і стану операції вибирається наступна операція бізнес-процесу. Для бізнес-процесу задається ряд його станів.

Для отримання актуальної інформації про бізнес-процеси, що виконуються, про операції, що виконуються, про виконавців, використовується звіт моніторингу бізнес-процесів.

 

Замовити презентацiю

наверх
Авторизацiя
Подiлитися