«Парус» наповнює бюджет

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Автоматично з Дт-Кт, 2010 : «Парус» наповнює бюджет

Группа компаний "Парус" — найбільший український розробник автоматизованих систем управління — створила унікальну програму управління фінансово-господарським комплексом бюджетних установ.
 
«Парус-Бюджет 7» створено у повній відповідності до вимог нової бюджетної класифікації, прийнятої Державним казначейством України. Система має потужний інструментарій для складання звітів будь-якої форми і змісту завдяки її інтеграції з прикладними програмами MS Office (MS Word і MS Excel) і Seagate Crystal Reports. Програмний комплекс «Парус-Бюджет 7» складається з таких модулів:
a) опція «Розрахунок заробітної плати в установах виконання покарань»;
b) опція «Тарифікація» для модуля «Розрахунок зарплати і грошового забезпечення для працівників сфери освіти»;
Усі модулі системи можуть працювати як самостійні програми, але повною мірою їхні переваги реалізуються в єдиному програмному комплексі із загальною базою даних.
Керуючим є модуль «Парус-Адміністратор», що безкоштовно поставляється у комплексі.
 
«Парус-Бухгалтерія»
Модуль «Парус-Бухгалтерія» забезпечує комплексний облік ОЗ та інших необоротних матеріальних активів відповідно до наказу Держказначейства України від 17.07.2000 р. №64. Програмні можливості модуля дозволяють автоматизувати:
Продуманий алгоритм роботи у системі «Парус-Бухгалтерія» дозволяє вести облік навіть бухгалтеру-початківцю.
Наприклад, ввести залишки за ОЗ і МНА можна автоматично з інвентарної картотеки на основі введених карток. Унаслідок цього заощаджується час і унеможливлюються помилки.
 
Оприбуткувати ОЗ у системі «Парус-Бухгалтерія» можна через формування прибуткового ордера. На його підставі — створити господарську операцію: 106 — 675, 801 — 401, 801 — 675. Відтак при реєстрації операції система запропонує створити інвентарну картку, до якої буде автоматично перенесено всі дані з прибуткового документа. При цьому ОЗ перебуватиме у стані Оприбуткування.
Функціонал програми дозволяє проводити над об’єктом такі дії:
 • оприбуткування та дооприбуткування;
 • списання (зі створенням внутрішньої накл.);
 • реконструкція, дооцінка, переоцінка, псування;
 • внутрішнє переміщення (зі створенням внутрішньої накл.);
 • взяття і зняття з модернізації (консервації);
 • капітальний ремонт.
Усі перелічені дії система може здійснювати масово, а також переглядати операції щодо них і провадити відкат. Потужні умови відбору дозволяють вибирати картки за різними критеріями: за статусом, за інв. номером, рахунком обліку, найменуванням об’єкта, датою введення, групою зносу тощо. Розрахунок зносу виконується з можливістю округлення та вибором автоматичного або індивідуального розрахунку за картками.
 
З інвентарної картотеки можна роздрукувати такі документи: інвентарні картки за формою №НА-2, №ОЗ-6, №ОЗ-7, №ОЗ-8; акт введення за формою №НА-1; акт на списання за формою №НА-3, №ОЗ-3, №ОЗ-4, №ОЗ-5; акт приймання-передачі за формою №ОЗ-1, №ОЗ-2.
Також програма дозволяє друкувати звіти, такі як відомість наявності дорогоцінних металів за формою №ІНВ-8А; інвентаризаційний опис за формою №НА-4, №ОЗ-10, №ОЗ-7; інвентаризаційний список за формою №ОЗ-9, №ОЗ-11; звіт про наявність і рух ОЗ і амортизацію за формою №11-ОЗ.
Модуль «Парус-Бухгалтерія» надає користувачеві багатий інструментарій для обліку запасів (відповідно до наказу Держказначейства від 08.12.2000 р. №125). У цьому блоці можна:
 • вести облік надходжень, переміщень та вибуття запасів;
 • готувати господарські документи й отримувати оборотні відомості у розрізі рахунків, МОЛ та найменувань матеріальних цінностей у кількісному і підсумованому виразі (наказ Держказначейства від 18.12.2000 р. №130);
 • друкувати інвентаризаційні описи, протоколи засідань інвентаризаційної комісії (наказ Держказначейства України від 30.10.98 р. №90);
 • отримувати довідки про наявність і рух матеріальних цінностей.
Операції оприбуткування запасів у системі інтуїтивно прості. Їх можна здійснити шляхом створення вхідної податкової накладної, прибуткового ордера (з подальшим опрацюванням їх в обліку) та господарської операції. Після автоматичного створення операції інформація з’являється у відомості обліку ТМЦ.
Із запасами, що є на складі, програма «Парус-Бюджет» дозволяє вчиняти всі необхідні облікові дії: перерахунок ціни до певної суми, перерахунок ціни списання, реєстрація операції коригування для інвентаризаційної відомості, переміщення, передача
«Парус-Бухгалтерія» підтримує декілька методів розрахунку ціни вибуття запасів: списання за обліковими цінами і середньозваженою собівартістю. Метод списання прив’язується до рахунка, на якому обліковують запаси, і виходячи з цього програма автоматично розраховує ціни списання ТМЦ. Вибуття запасів можна проводити шляхом створення внутрішнього документа, господарської операції, а також безпосередньо з оборотної відомості руху ТМЦ.
У модулі «Парус-Бухгалтерія» є можливість переходу з відомості руху ТМЦ (перебуваючи на певній номенклатурній позиції) до господарських операцій для перегляду всіх операцій, що стосуються цієї позиції за період.
«Парус-Бухгалтерія» забезпечує автоматизацію обліку широкого набору фінансово-господарських операцій:
 • реєстрація та обробка первинних банківських і касових документів;
 • реєстр платіжних документів та реєстр розподілу коштів держбюджету;
 • облік операцій за розрахунковим, реєстраційним казначейським та іншими рахунками;
 • облік касових та фактичних витрат;
 • облік касових операцій, формування касової книги, вкладного листка до неї (постанова НБУ від 19.02.2001 р. №72);
 • облік розрахунків із дебіторами, кредиторами, покупцями, замовниками та підзвітними особами;
 • облік кошторису витрат установи у розрізі кодів КПКВ та документів.

 «Парус-Заробітна плата»

За допомогою модуля «Парус-Заробітна плата» легко автоматизується процес нарахування зарплати бюджетникам на всіх його етапах:
 • розрахунок зарплати за основними посадами, що суміщаються та заміщаються;
 • розрахунок грошового забезпечення;
 • розрахунок податків і утримань, оформлення повернення сум, перерахунок зарплати;
 • розрахунок виплат за лікарняними листками, відпускних та допомоги на дітей.
У модулі реалізовано утиліту «Пластикові картки», що дозволяє формувати файл певного формату для банку. Бухгалтеру достатньо з контекстного меню вибрати потрібну команду, і відбудеться вивантаження даних за шаблоном того банку, з яким працює організація.
Модуль «Парус-Заробітна плата» забезпечує:
 • формування табеля робочого часу, меморіального ордера №5, звітів до податкової інспекції (ф. №1ДФ) та до Пенсійного фонду (персоніфікований облік);
 • облік наказів щодо кадрів та оплати праці;
 • друкування розрахунково-платіжних та архівних відомостей, розрахункових листків, відомостей за видами і розмірами заробітної плати.
Звітність
У кожному з розділів програми є низка звітів, які будуть дуже корисні для бухгалтера. Це і затверджені загальноприйняті форми, і звіти, що розширюють можливість користувача програми для перегляду й аналізу облікових даних. Звіт можна переглянути, відредагувати, роздрукувати. Для цього використовується вивантаження даних або в MS Excel, або в Open Office.
Іншим різновидом звітів, що формуються з використанням програми, є різного роду звітні форми, які подаються до контролюючих органів, Держказначейства, податкової інспекції, соціальних фондів України тощо. Ці форми є затвердженими й оновлюються у процесі супроводу програми.
Звітність системи «Парус:Бюджет 7»:
 • журнал господарських операцій;
 • картка аналітичного обліку касових витрат (наказ Держказначейства від 06.10.2000 р. №100);
 • картка аналітичного обліку фактичних витрат (наказ Держказначейства від 06.10.2000 р. №100);
 • картка аналітичного обліку готівкових операцій (наказ Держказначейства від 06.10.2000 р. №100);
 • формування меморіальних ордерів (наказ Держказначейства від 27.07.2000 р. №68);
 • формування зведених меморіальних ордерів (наказ Держказначейства України від 27.07.2000 р. №68);
 • відомості аналітичного обліку;
 • журнал «Головна книга» (наказ Держказначейства від 27.07.2000 р. №68);
 • форми місячної та квартальної звітності, встановлені Держказначейством;
 • отримання інших форм, встановлених для квартальної і річної звітності вищестоящими установами.
Важливою особливістю програми є досить проста адаптація кожної звітної форми під індивідуальні особливості обліку в організації. Це не потребує спеціальних навиків та знань, достатньо лише бути досвідченим користувачем офісних програм, зокрема MS Excel. Наприклад, формування звіту форми №1 «Баланс». Вона викликається з розділу Звіти — Табличні додатки. Для цього слід задати дату початку року і звітну дату. Відтак «Парус-Бюджет» вивантажить в Excel форму звіту, яку можна роздрукувати і подати у паперовому вигляді до контролюючого органу. Якщо ж треба здати звіт в електронному вигляді, достатньо з контекстного меню викликати команду Формування XML-документа і вказати шлях для збереження документа.
 
Система «Звітність» дозволяє формувати і друкувати такі кадрові звіти, як штатний розпис у розрізі посад і працівників, звіт про рух працівників, звіт за стажем роботи, звіт щодо вакантних посад (форма №3-ПН), перелік дітей для надання допомоги.
У системі також передбачено можливість друкування деяких статистичних звітів: звіт за формами №1-ПВ, №3-ПВ, №6-ПВ, №10-1, №9-ДС, також є можливість отримати дані про військовозобов’язаних, укомплектованість і вакантні посади на підприємстві й багато інших звітів.
 
«Парус-Персонал» дозволяє отримувати користувацькі звіти облікового характеру на підставі відібраних працівників за тими чи іншими умовами добору. Поля, які включаються до такого звіту, вибираються користувачем самостійно, що робить систему гнучкішою та функціональною. Налаштовані користувачем звіти зберігаються у базі даних, і при подальшому їх виклику достатньо зазначити ім’я звіту для виведення на друк. в експлуатацію, списання тощо.
 
Шаблони для друкування документів містяться у форматі Excel, тому за потреби є можливість їх редагувати.
Додатковими функціями модуля «Парус-Персонал» забезпечується:
 • можливість оперативного добору працівників за заданими критеріями, що дозволяє отримувати оперативні зведення за різними напрямами діяльності персоналу;
 • розмежування прав доступу до окремих розділів, що є необхідною умовою при роботі у системі декількох користувачів.

 «Парус-Фінансування»

Система «Парус-Фінансування» призначена для автоматизації процесу розподілу бюджетного фінансування загального та спеціального фондів розпорядниками бюджетних коштів різних рівнів, по їх підвідомчих установах. Система містить два контури: в одному здійснюються реєстрація й обробка даних формування бюджетного розпису відомства (кошторис витрат і планування асигнувань), в іншому — реєстрація розподілів обсягів фактичного фінансування витрат.
 
Облік фінансування у програмі «Парус-Бюджет» відбуваєтсья у розділах «Юридичні зобов’язання» та «Фінансові зобов’язання». А починається він з реєстрації юридичного зобов’язання. Є три способи реєстрації:
 • додавання вручну;
 • з використанням зразка;
 • копіюванням частини даних з аналогічного.
Фінансові зобов’язання створюються на підставі юридичного зобов’язання. З одного юридичного зобов’язання може бути створено кілька фінансових зобов’язань, при цьому до них автоматично переносяться всі необхідні дані. Такий процес створення фінансових зобов’язань триває доти, доки сума зобов’язання не буде дорівнювати сумі виконання. У програмі «Парус-Бюджет» також передбачено створення сторнувальних зобов’язань. На підставі фінансового зобов’язання можна підготувати платіжний документ, який реєструється у розділі Документи, внаслідок чого змінюється сума виконання.
Платіжний документ на підставі фінансового зобов’язання можна створювати доти, доки сума виконання не дорівнюватиме сумі ФЗ. Юридичні, фінансові зобов’язання та платіжні документи можна експортувати зі системи у форматі, передбаченому Держказначейством. Крім того, щодо створених ЮЗ, ФЗ та ПД можна надрукувати реєстри. У розділі ЮЗ є звіт щодо виконання зобов’язань, у розділі ФЗ можна надрукувати довідку про суми, а в розділі ПД — сам ПД та платіжну відомість. На підставі розділів ЮЗ, ФЗ формується «Книга обліку асигнувань і прийнятих зобов’язань».
Система «Парус-Фінансування» дозволяє:
 • налаштовувати ієрархію структури фінансування підвідомчих установ, де на кожному рівні можна задавати як стандартні словники системи («КПКВ/КФК», «КЕКВ/Скорочений КЕКВ», «Підвідомчі установи», «Фонди»), так і свої словники;
 • аналізувати стан фінансування у будь-яких розрізах на зазначений користувачем момент часу, порівнюючи дані планового фінансування з фактичним фінансуванням.
У цьому модулі реалізовано механізм автоматичного створення розподілів відкритих асигнувань за заданими правилами. У ньому можна відстежувати ліміти сум у кошторисі, асигнувань та розподілів, контролювати перевищення.
 
Як вхідні дані до системи вносяться кошторис витрат, план асигнувань та розподілу відкритих асигнувань. Як вихідні дані у системі передбачено друкування звітів згідно з поточним законодавством, аналітичних звітів, а також реалізовано вивантаження даних кошторисів та розподілів у зовнішні файли, у т. ч. в ПЗ «Мережа».
Реалізовано друк звітів згідно з наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. №57 та наказом Держказначейства від 25.05.2004 р. №89:
 • кошторис, зведений кошторис;
 • план та зведений план асигнувань загального фонду бюджету;
 • зведення показників спеціального фонду кошторису;
 • довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису);
 • довідка про зміни до щомісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету;
 • довідка про зміни до щомісячного розпису повернень кредитів до загального фонду бюджету/надання кредитів із загального фонду бюджету;
 • розподіл відкритих асигнувань.
Також у системі розроблено нерегламентовані звіти, завдяки яким легко проаналізувати стан фінансування:
 • баланс розпорядника коштів;
 • аналітичний звіт у розрізі структури словників фінансування підвідомчих установ, «шахматка»;
 • контроль стану виконання кошторису витрат.
Группа компаний "Парус" підтвердила на практиці зручність і функціональність застосування своїх інформаційних технологій у різних установах та відомствах. Для користувачів передбачено різнорівневі програмні продукти з використанням різних СУБД, орієнтованх на автоматизацію облікових та управлінських завдань як невеликих установ, так і організацій зі складною підпорядкованою структурою. 
 
 
 

 

 

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР