Внесення вхідних залишків по дебіторської та кредиторської заборгованості

 

www.parus.ua

Внесення вхідних залишків по дебіторської та кредиторської заборгованості

Для обліку стану взаєморозрахунків з дебіторами та кредиторами в розрізі контрагентів та документів-підстав потрібна наявність інформації про стан залишків дебіторської і кредиторської заборгованості.
При первинній настройці Системи "Парус" всі дані звітних документів вводяться з клавіатури. Вхідні залишки по дебіторської та кредиторської заборгованості переносяться з оборотних відомостей за розрахунками з дебіторами і кредиторами.
Внесення залишків виконується на початок місяця, який буде вважатися початковим періодом експлуатації Системи "Парус" для бюджетних установ. В подальшому, при закритті облікового періоду, залишки на початок наступного місяця Система сформує автоматично.
На стартовому етапі експлуатації Системи дана процедура виконується один раз, і є відправною точкою відліку, що дозволяє правильно розрахувати та відобразити обліковий стан залишків дебіторської і кредиторської заборгованості.
Для того, щоб додати чи виправити залишки по дебіторській та кредиторській заборгованості, треба увійти в розділ Системи, призначений для їх обліку. Для виконання цього завдання потрібно виконати наступні дії:
  1. Із головного меню виберіть пункт Залишки → Дебіторська та кредиторська заборгованість;
  2. Із контекстного меню, викликаного у вікні розділу залишків, виберіть пункт «Додати», або натисніть на клавіатурі <Insert>;
  3. Заповніть форму додавання запису залишку.
Дебіторська та кредиторська заборгованість
Зокрема, в якості значення групи полів Період вказати місяць і рік, на початок якого фіксується значення доданого залишку заборгованості.
В полі Контрагент потрібно вибрати зі словника «Організації і МВО» контрагента, для якого додається запис про заборгованість.
В поле Рахунок ввести номер синтетичного рахунку (наприклад, 675) або вибрати зі словника «План рахунків». У разі використання аналітичних рахунків слід таким же чином заповнити відповідні рахунки аналітичного обліку.
У полі Дата виникнення потрібно вказати дату, відповідної господарської операції, що призвела до виникнення даної заборгованості. Поле для відображення дати погашення залишаємо порожнім, якщо заборгованість не є погашеною.
Група полів Документ, №, Від призначене для задання реквізитів документа-підстави, за якого вноситься в Систему "Парус" даний запис залишку непогашеної заборгованості.
Якщо вибрано мультивалютний рахунок, то поле Код валюти стане обов'язковим для заповнення, і потрібно вибрати зі словника «Найменування та курси валют» значення коду валюти, що використовується для обліку поточної позиції по заборгованості у зазначеній валюті. В іншому разі поле Код валюти буде порожнім і недоступним для редагування.
В полі Еквівалент вноситься сума заборгованості в базовій валюті обліку. Для дебіторської заборгованості вказується позитивне значення суми, для кредиторської - негативне.
    1. Після заповнення всіх необхідних полів для збереження внесеної інформації потрібно клікнути в формі кнопку «Записати».
Якщо потрібно відкоригувати залишки за певними записами, тоді необхідно вибрати функцію контекстного меню «Виправити» або натиснути клавішу <F8> і потім вже вносити виправлення в форму. По завершенню редагування значень клікнути у формі кнопку «Записати».
Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР