Бухгалтерія для бюджетних установ та організацій "Парус"

 

www.parus.ua > Продукцiя > Для бюджетних організацій та державних установ > Бухгалтерський облік

Бухгалтерія для бюджетних установ та організацій "Парус"

Парус Бухгалтерия бухгалтеріяБухгалтерія для бюджетних установ "Парус" забезпечує ведення всіх облікових регістрів згідно вимог законодавства України. Інтеграція з іншими модулями системи "Парус - Бюджет"  ( Парус- Заробітна плата, Парус - Фінансування, Парус - Управління майном,  Парус - Персонал, Парус - Конкурсні закупівлі,  інтеграції з системами "Казна", "Мережа" ) надає можливість Головному бухгалтеру бюджетної установи, отримати комплексне інформаційне забезпечення, як по головній установі, так і по підвідомчим установам та філіям.


Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (Наказ МФУ № 1202, НП(С) БОДС 121):

  1. здійснення обліку надходжень, переміщення і вибуття основних засобів та інших матеріальних необоротних активів;

  2. ведення інвентарної картотеки;
  3. ведення картотеки МНА;
  4. нарахування зносу;
  5. друк облікових форм (Наказ МФУ № 818); 
  6. облік дорогоцінних металів;
  7. переоцінка та індексація основних засобів.       

Облік матеріальних цінностей та МШП:

Облік фінансово-господарських операцій:

Формування звітності:

 

Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР