Формуємо звіт за формою № 1ДФ у програмі «Парус»

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2015: Формуємо звіт за формою № 1ДФ у програмі «Парус»

Головбух: Бюджет, №14, 10.04.2015

Федоренко Юлія

   Нещодавно затверджено оновлену форму Податкового розрахунку, у якій нарешті Мінфін передбачив відображення звітності з військового збору. За цією формою звітність потрібно подавати вже за I квартал 2015 року. А правильно сформувати Податковий розрахунок бухгалтер зможе за допомогою системи «Парус-Бюджет»!

 

 
 
 
 
Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, i сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) (далі - Податковий розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, i сум утриманого з них податку (далі — Порядок заповнення Податкового розрахунку) затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4.
Бухгалтер бюджетної установи має можливість сформувати Податковий розрахунок з урахуванням всіх вимог законодавства у системі «Парус-БЮДЖЕТ» (далі — Система) — варто лише зорієнтуватись у технічних перипетіях. А допоможе в цьому запропонований алгоритм дій. Тож далі сформуємо Податковий розрахунок разом.
Розглядаючи порядок формування Податкового розрахунку у модулі «Заробітна плата» системи «Парус-БЮДЖЕТ» (далі — Система) для конкретної ситуації, не зупинятимемося на розрахунку заробітної плати працівника, а припустимо, що за звітний період цей розрахунок вже виконаний.
Розділи, задіяні для формування Податкового розрахунку
Рис. 1. Розділи, задіяні для формування Податкового розрахунку
 
СИТУАЦІЯ 1До бюджетної установи 19.01.2015 прийнято на роботу нового працівника — Короленка С.П. Він має посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС». Сукупний дохід працівника за місяць становить 2080 грн.
Потрібно сформувати Податковий розрахунок за I квартал 2015 року.
 
РІШЕННЯ. Виклик Податкового розрахунку виконується з пункту головного меню Звіти  Форма № 1ДФ (рис. 1).
Перш ніж почати роботу в Системі, слід налаштувати словники.

Налаштовуємо словники

Для роботи з Податковим розрахунком потрібні будуть кілька словників.
 
Словник Настройка видів оплат
Насамперед відкрийте розділ Словники → Настройка видів оплат (рис. 2). У ньому зберігається інформація про Нарахування (зліва) та Утримання (справа), необхідна для розрахунку заробітної плати працівників.
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Нагадаємо, що кожному виду оплати в Системі відповідають свої реєстраційні номери:
 • 1–699 — нарахування;
 • 700–899 — утримання;
 • 900–999 — підвищення до основного окладу.
При додаванні нового виду оплати Система автоматично проставляє в полі черговий порядковий номер.
Словник Настройка видів оплат
Рис. 2. Словник Настройка видів оплат
 
Кожен вид оплати базується на певному методі розрахунку, закладеному в програму. Нагадаємо, що метод — це послідовність дій, алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи іншої виплати.
Оскільки форма Податкового розрахунку змінена для відображення в ній військового збору, зупинимось докладніше саме на налаштуванні Утримання 723 Військовий збір.
 
Утримання 723 Військовий збір
Для розрахунку військового збору використовується метод «Процент суми» (рис. 3).
За цим методом розрахунку розмір збору визначається як відсоток від суми вказаних нарахувань і утримань. Проводиться розрахунок за формулою:
Утримання Військовий збір
Рис. 3. Утримання Військовий збір 

Словник Податкові пільги

Для застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) при розрахунку податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) в Системі існує словник Податкові пільги, де зберігаються установлені відповідно до пункту 169.1 Податкового кодексу України (ПК) перелік категорій та розміри ПСП (рис. 4).
Нагадаємо, що до 31.12.2015 ПСП надається в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Тобто в 2015 році ПСП становить 609 грн. А граничний розмір доходу для застосування ПСП у 2015 році — 1710 грн.

Виконавши правильно налаштування словників, перейдемо до внесення основних даних працівника (Короленка С.П.) та безпосередньо формування Податкового розрахунку.
Словник Податкові пільги
Рис. 4. Словник Податкові пільги 

Формування основних даних працівника

 1. Відкрийте розділ Облік → Особові рахунки. Це основний розділ Системи, в якому відображається структура установи, особові рахунки її працівників та виконується розрахунок нарахувань та утримань.
 1. Знайдіть Особовий рахунок потрібного працівника та виконайте команду контекстного меню (далі — КМ) Виправлення, або натисніть клавішу F8. Відкриється форма Особовий рахунок (Короленко С.П.): Виправлення. На закладинці Основні дані міститься інформація про обраного працівника: ІПН, табельний номер, дата прийому на роботу, посада, яку займає працівник, схема роботи, тощо (рис. 5).
  
Особовий рахунок працівника. Закладинка Основні дані
Рис. 5. Особовий рахунок працівника. Закладинка Основні дані
 1. Далі перейдіть на закладинку Постійні виплати, де зберігаються всі постійні нарахування та утримання працівника, які використовуються для розрахунку заробітної плати та не змінюються при переході від одного періоду до іншого. Інформація щодо ПСП у працівника зазначається безпосередньо в Утриманні 714 Прибут. податок фіз. осіб (рис. 6).
У нашій ситуації працівник як особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, має підвищену ПСП, що становить 150% (п. «в» пп.169.1.3 ПК).

Постійні виплати працівника. Установлення ПСП
Рис. 6. Постійні виплати працівника. Установлення ПСП
 1. Розрахунок заробітної плати працівника, проведений в Системі за I квартал 2015 року, використаємо для формування Податкового розрахунку. Перебуваючи у розділі Особові рахунки, виконайте команду КМ Нарахування/утримання за періодами. На екрані з’явиться інформація для перегляду періодів нарахування (рис. 7).
Нарахування/утримання за періодами

Рис. 7. Нарахування/утримання за періодами

Аналізуючи дані, наведені в Системі щодо цього працівника, можна зазначити, що ПСП спрацювала тільки в січні 2015 року (див. Таблицю нижче), оскільки сума заробітної плати за січень не перевищила граничного розміру (1040,00 грн. <1710,00 грн.). Сума ПСП для працівника становитиме: 609,00 грн. × 150%=913,50 грн.
У наступні 2 місяці загальний дохід працівника перевищив граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП (2080,00 грн. > 1710,00 грн.), тому пільга не застосовувалася.

Нарахування та утримання із заробітної плати працівника

Періоди
Загальний дохід
Макс. сума для застосування ПСП
Наявність ПСП
Розмір ПСП
Утриманий військовий збір
Утриманий ЄСВ
Утриманий ПДФО
Січень1040,00
1710,00
+
913,50
1040,00 × 0,015 = 15,60
1040,00 × 0,36 = 37,44
(1040,00 – 37,44 – 913,50) × 0,15 = 13,36
Лютий2080,00
1710,00
913,50
2080,00 × 0,015 = 31,20
2080,00 × 0,36 = 74,88
(2080,00 – 74,88) × 0,15 = 300,77
Березень2080,00
1710,00
913,50
2080,00 × 0,015 = 31,20
2080,00 × 0,36 = 74,88
(2080,00 – 74,88) × 0,15 = 300,77
Усього5200,00
78,00
187,20
614,90
 
Тепер перейдемо безпосередньо до формування в Системі Податкового розрахунку. Для цього обираємо в головному меню Звіти  Форма № 1ДФ (рис. 8).
Форма № 1ДФ. Загальні настройки
Рис. 8. Форма № 1ДФ. Загальні настройки
 
Розглянемо докладніше закладини Форми № 1ДФ.
 
Закладинка Загальні настройки
Інформація до закладинки Загальні настройки вводиться так:
 • Метод підрахунку виплачених сум — Нараховані — під час розрахунку враховуються суми, нараховані в заданому періоді;
 • Розрахунковий період — оберіть звітний квартал;
 • Період з... по... — вкажіть період, за який формуватиметься звітність;
 • Кількість по відібраним — виводиться загальна кількість відповідно до значення в полі Підрозділ та даних, відібраних за допомогою перемикачів Особ. рахунки та Відібрати;
 • Порція — вкажіть номер порції звіту;
 • Розбивати доход за ознаками пільг — установіть прапорець, якщо у працівника протягом розрахункового періоду змінювалася ознака пільги або були періоди, коли пільга не враховувалася при розрахунку. Тоді за кожен період дії певної пільги будуть розраховані дохід і податок та внесені до окремих рядків;
 • Виділяти рядки з порожньою ознакою пільги  установіть вимкнений перемикач, якщо в одному з місяців звітного періоду дохід не дає права працівнику на отримання податкової соціальної пільги, а в іншому місяці таке право з’являється. Тоді рядки з відповідним доходом поєднуватимуться.
 • Розбивати доход за датами вступу/звільнення  установіть прапорець. Якщо перемикач не встановлений, то дохід відображається загальною сумою в першому періоді, решта рядків періодів у Податковому розрахунку друкується порожніми;
 • Відбір за ідентифікаційним номером — установіть Всіх;
 • Тип податкового розрахунку — установіть Звітний;
 • Зберегти в історії — установіть прапорець. Це надає можливість зберігати інформацію за сформованими звітами за попередні періоди. Збережені в історії дані у майбутньому будуть використані за потреби для проведення коригувань (формування звітів з типом Новий звітний або Уточнюючий);
 • Шаблон звіту — оберіть потрібний.
За допомогою поля списку Підрозділ, групи перемикачів Особ. Рахунки, Поточний, Відмічені, Все і Відібрати можна обрати тих працівників, за якими формується Податковий розрахунок. Для перегляду всіх збережених в історії звітів скористайтеся пунктом головного меню Облік → Звід форм № 1ДФ.
 
Закладинка Ознаки доходів
Закладинка Ознаки доходів містить список налаштувань ознак доходів згідно з Додатком до Порядку заповнення Податкового розрахунку (рис. 9).
Кожна ознака доходів має одну з таких характеристик:
 • Доход – настройка переліку — включається перелік видів оплат, нарахованих у звітному кварталі працівнику. Наприклад, відповідно до рис. 7 це такі нарахування, як Оклад посадовий (5), Надбавка за вислугу (29);
 • Податок – настройка переліку — включається нарахований та утриманий ПДФО (на рис. 7 — Прибут. податок фіз. Осіб за рядком 714).
До існуючих ознак потрібно додати рядки для військового збору:
 • Доход (військовий збір) — включаються всі виплати, з яких утримується військовий збір (на рис. 7 — нарахування за рядками 5, 29);
 • Податок (військовий збір) — включається утримання військового збору (на рис. 7 — утримання за рядком 723).
 
Закладинка Ознаки пільг
Закладинка Ознаки пільг містить список налаштувань з пільг, установлених для працівника. Вона призначена для формування переліку найменувань ПСП для розрахунку податків (рис. 10).
Форма № 1ДФ. Ознаки доходів
Рис. 9. Форма № 1ДФ. Ознаки доходів
Форма № 1ДФ. Ознаки пільг
Рис. 10. Форма № 1ДФ. Ознаки пільг
Форма № 1ДФ. Зовнішні файли
Рис. 11. Форма № 1ДФ. Зовнішні файли
 
Закладинка Зовнішні файли
На закладинці Зовнішні файли (рис. 11) можна обрати, у якій формі буде створений файл звіту: файл таблиць DA*.dbf або ХМL-документ.
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУПри встановленому перемикачі Створювати ХМL-документ формується звіт в електронному вигляді для подальшого надсилання його до органів Державної фіскальної служби України.
 
Друк Податкового розрахунку
Коли всі налаштування виконані, переходимо до друку Податкового розрахунку. Для цього натисніть Почати для завантаження звіту в MS Excel.
На рис. 12 наведено фрагмент звіту за I квартал 2015 року за умовами нашої ситуації.
Фрагмент Податкового розрахунку 1ДФ
Рис. 12. Фрагмент Податкового розрахунку
 
РЕЗЮМУЄМО. Використовуючи модуль «Заробітна плата» системи «Парус-Бюджет» для розрахунку заробітної плати, бухгалтер бюджетної установи може легко та зручно, а головне — вчасно, сформувати необхідні звітні документи, зокрема і Податковий розрахунок за оновленою формою.

Юлія Федоренко - головний методист  Парус, спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працює розділ, Консультаційна лінія для бухгалтерів бюджетних організацій, де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.

Головбух: Бюджет, №14, квітень 2015

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР