Розраховуємо відпускні у програмі «ПАРУС»

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2013 : Розраховуємо відпускні у програмі «ПАРУС»

розрахунок відпускних у програмі Улітку питання розрахунку відпускних виплат є одним з найактуальніших. Бухгалтеру потрібно не лише правильно розрахувати середню заробітну плату, а ще й скоригувати заробіток на коефіцієнт підвищення посадових окладів. Система «Парус-Бюджет» дозволяє автоматизувати розрахунок відпускних та мінімізувати помилки у розрахунках
  

Розраховуємо відпускні у програмі «ПАРУС»

  Розрахунок сум відпускних виплат з використанням Системи «Парус-Бюджет» здійснюється у модулі «Заробітна плата».

 Для виконання розрахунку будь-яких виплат у модулі «Заробітна плата» потрібно попередньо налаштувати Систему, тобто занести дані в словники щодо організації оплати праці (Настройки табеля, Податкові пільги, Схеми роботи, Святкові дні, Настройка видів оплат тощо) та безпосередньо дані про працівників (Співробітники, Посади, Звання тощо.) (Рис. 1).

Основний обліковий розділ, призначений для виконання розрахунку заробітної плати, — Особові рахунки.

 

парус заробітна плата

 Рис. 1. Головне меню модуля «Заробітна плата». Розділи, задіяні для розрахунку виплат

 

 Розглянемо, як у модулі «Заробітна плата» вирішуються робочі ситуації щодо автоматизованого розрахунку сум відпускних виплат.

 СИТУАЦІЯ. Бухгалтеру бюджетної установи у липні 2013 року потрібно розрахувати щорічну основну відпустку працівнику Симоненку Сергію Петровичу, держслужбовцю 13 рангу, який у серпні 2013 року іде у відпустку тривалістю 14 календарних днів.

У розрахунковому періоді (серпень 2012 — липень 2013) працівник мав такі постійні нарахування.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Під постійними виплатами в Системі слід розуміти перелік виплат, які щомісяця нараховуються працівнику за його посадою.

 За 2012 рік:

·        посадовий оклад — на рівні мінімальної заробітної плати (ЗП);

·        надбавка за ранг — 55 грн.;

·        премія місячна — 50% від попередніх виплат.

Розмір мінімальної ЗП згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI встановлено:

·    з липня 2012 року — 1102 грн.;

·    з жовтня 2012 року  — 1118 грн.;

·    з грудня 2012 року — 1134 грн.

Таблиця 1

 Разові виплати, які припадають на розрахунковий період у 2012 році

Вид виплати

Тривалість, дн.

Період

Період нарахування

Сума, грн.

Відпустка без збереження ЗП

2

вересень

вересень

0,00

Лікарняні

7

вересень

жовтень

360,52

Лікарняні

5

листопад

грудень

279,25

Щорічна відпустка

12

грудень

листопад

635,73

За 2013 рік:

·     посадовий оклад — на рівні мінімальної ЗП;

·     надбавка за ранг — 55 грн.;

·     надбавка за виконання особливо важливої роботи — 30% від попередніх виплат;

·     премія місячна — 50% від попередніх виплат.

Розмір мінімальної ЗП згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 № 5515-VI встановлено:

з січня 2013 року — 1147 грн.

Таблиця 2

 Разові виплати, які припадають на розрахунковий період у 2013 році

Вид виплати

Період

Період нарахування

Сума, грн.

Премія річна за 2012 рік

Січень-грудень 2012

Січень 2013

2400,00

   Готуємося до розрахунку відпускних. Налаштовуємо словники

 Словник Настройка видів оплат

 Відкрийте розділ Словники → Настройка видів оплат (Рис. 2). У ньому зберігається інформація про Нарахування (ліва таблиця) та Утримання (права таблиця), за допомогою яких виконується розрахунок заробітної плати працівникам.

 

настройка видів оплат

 Рис. 2. Словник Настройка видів оплат

   

 Кожен вид оплати базується на певному методі розрахунку, який закладений в програму та може бути використаний для налаштування певної виплати. Метод — це послідовність дій, алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи іншої виплати. Метод, який застосовується для розрахунку чергової відпустки, називається Відпустка (Рис. 3).

 Алгоритм розрахунку відпускних можна виразити формулою:

 Сума відпускних = Кількість днів відпустки Ч Середній заробіток

 Середній заробіток = (Сума виплат у РП + Сер. премія) Ч Коеф. Інд. ч Кількість дн. у РП, де

РП — розрахунковий період;

Коеф. Інд. — коефіцієнт коригування заробітної плати.

 Налаштування виплати виконується на трьох закладинках (Рис. 3), де можна вказати перелік виплат, з яких визначається середній заробіток, тривалість відпустки, кількість днів у розрахунковому періоді, виплати, за якими визначається коефіцієнт коригування заробітної плати, та інші параметри (Рис. 3).

 

параметри методу

 Рис. 3. Параметри методу «Відпустка»

   Словник Настройки табеля

 Розрахунок відпускних виплат виконується на підставі табеля. Для того, щоб у табелі була можливість поставити позначку про будь-яку неявку працівника, а саме: відпустка, лікарняний, прогул тощо, в Системі використовуються символи, які складаються з двох однакових літер, наприклад, Оо, Лл, Кк. Налаштування символів виконується в словнику Настройки табеля (Рис. 4).

 

Налаштування словника

 

Рис. 4. Налаштування словника Настройки табеля

  

 Більшість символів зв’язується з певним видом оплати. У нашій ситуації виплата під номером 255 «Чергова відпустка» зв’язується з символом табеля Оо, якому присвоюється назва Чергова відпустка.

 
  РІШЕННЯ

  1. В Системі необхідно встановити період, в якому буде проведено розрахунок відпускних. У головному меню Системи натисніть ФункціїЗміна періоду роботи у системі або F7. Оберіть період — липень 2013 (Рис. 5).

  

Установлення періоду роботи в системі

Рис. 5. Встановлення періоду роботи в Системі

 2. Відкрийте розділ Облік → Особові рахунки. Це основний розділ Системи, в якому виконується розрахунок нарахувань та утримань. Знайдіть особовий рахунок потрібного працівника та виконайте команду контекстного меню (далі — КМ) Виправлення або F8 (Рис. 6), в ньому зберігається вся необхідна інформація для розрахунку заробітної плати.

 

особовий рахунок працівника. Закладинка Основні дані

   Рис. 6. Особовий рахунок працівника. Закладинка Основні дані

 
   3. Перейдіть на закладинку Постійні виплати. Тут зберігається вся історія зміни виплат працівника з моменту прийняття на роботу.

  4. У нашій ситуації розрахунковий період становить серпень 2012 — липень 2013. Оскільки за цей період відбувалось неодноразове підвищення посадового окладу, пов’язане з підвищенням мінімальної ЗП, то потрібно виконати коригування заробітної плати. Для цього виконайте команду КМ Ознака «інфляція» на виплаті Тариф (виплата під номером 903 Тариф є допоміжною, зберігає в собі значення мінімальної ЗП та є базою для розрахунку виплати 203 Оклад ДС). У колонці Інфляція з’явиться символ * (зірочка), який означає, що розрахунок коефіцієнта коригування заробітної плати буде відбуватись саме за цією виплатою (Рис. 7). Символ + (плюс) з’явиться біля виплат, які залежать від виплати Тариф, тобто Оклад ДС, Надбавка за ранг, Надбавка за особл.  важл. роб.

   

установлення ознаки для розрахунку коефіцієнта коригування ЗП

Рис. 7. Встановлення ознаки для розрахунку коефіцієнта коригування ЗП

   5. За потреби можна переглянути постійні виплати працівника в конкретному періоді не відкриваючи його особовий рахунок. Для цього в КМ виконайте команду Постійні виплати або F5. На Рис. 8 зображені виплати, які діють для працівника у поточному періоді згідно із ситуацією, що розглядається. Переглядати Постійні виплати по періодах можна за допомогою стрілок (Рис. 8).

   

постійні виплати працівника

Рис 8. Постійні виплати працівника, що діють в липні 2013 року

 6. До табеля працівника необхідно внести дані про відпустку. Оберіть особовий рахунок працівника та виконайте команду КМ Табель працівника або F9 (Рис. 9).

 

табель працівника

   Рис. 9. Виклик Табеля працівника

 
  7. Відкриється Табель працівника, де відображається три місяця з графіка роботи працівника: попередній, поточний, наступний (Рис. 10). Перебуваючи у поточному періоді, виконайте команду КМ Додати документ табеля.

  8. Відкриється вікно Документ: Додавання, в якому заповніть такі поля:

 

додавання відпустки в табель працівника

   Рис. 10. Додавання відпустки в Табель працівника

   

·  У полі Символ оберіть зі словника відповідний символ. У нашій ситуації символ «Оо» зв’язаний з виплатою Чергова відпустка під номером 255.

·  У полі Діє з…по… — вкажіть термін перебування працівника у відпустці (05.08.2013 — 18.08.2013).

·    Нарахувати у період — оберіть липень 2013 року. Натисніть Записати.

 9. У Табелі працівника за серпень з’явиться символ О біля відповідних днів місяця (Рис. 10). При збереженні змін у табелі виникне повідомлення (Рис. 11). Після позитивної відповіді Системою буде виконано автоматичний розрахунок виплати Чергова відпустка у поточному місяці за наступний (Рис. 12).

  

повідомлення при внесенні змін у табель

Рис. 11. Повідомлення при внесенні змін у табель

 

нарахування та утримання у особовому рахунку працівника

Рис. 12. Нарахування та утримання у особовому рахунку працівника в липні 2013 року

 

  10. Для того, щоб переглянути Нарахування «Відпустка», натисніть команду КМ Виправлення або F8 (Рис. 13).

   

розрахунок чергової відпустки

Рис. 13. Розрахунок чергової відпустки


   11. Розглянемо детальніше дані, наведені на Рис. 13.

 У полях Заробіток відображається сума, фактично нарахована за розрахунковий період, з урахуванням річної премії, розподіленої пропорційно. Поле Розрах. сума — це сума заробітку з урахуванням коефіцієнта коригування. У періодах 08.2012 — 12.2012 суми у полях Заробіток та Розрах  сума не збігаються (Рис. 13), тому що відбулось коригування виплат.

  Заробітну плату, яка враховується при обчисленні середнього заробітку, коригують на коефіцієнт, який розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення (згідно з п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100). Розрахунок коефіцієнтів підвищення наведений у Таблиці 3.

    Таблиця 3

 Визначення коефіцієнтів підвищення посадових окладів

Період

Розмір посадового окладу, грн.

Коефіцієнт підвищення посадових окладів

Жовтень 2012

1118

К1= 1118 * 1102= 1,0145

Грудень 2012

1134

К2 = 1134 * 1118 =1,0143

Січень 2013

1147

К3 = 1147 * 1134 = 1,0115

   Розрахунок відкоригованого заробітку з урахуванням коефіцієнтів підвищення посадових окладів наведено у Таблиці 4.

 
  Таблиця 4

  Розрахунок відкоригованого заробітку

Період

Заробіток, грн.

Коефіцієнт коригування

Розрах. сума

08/2012

1695,00

1,0145* 1,0143*1,0115 »1,0408

1695,00 * 1,0408 = 1764,22

09/2012

1415,35

1,0145*1,0143 * 1,0115 » 1,0408

1415,35 * 1,0408 = 1473,15

10/2012

1981,34

1,0143 * 1,0115 » 1,026

1981,34 * 1,026 = 2032,73

11/2012

1960,00

1,0143 * 1,0115 » 1,026

1960,00 * 1,026 = 2010,84

12/2012

1720,81

1,0115

1740,54

 12. На підставі розрахованої суми відпускних виконайте друк Розрахункового листа на оплату відпустки. Для цього в КМ оберіть команду Друк документа або натисніть F4. Для формування друкованої форми за конкретним працівником заповніть необхідні поля (Рис. 14). Натисніть Почати.

 

розрахунковий лист на оплату відпустки

  Рис.14. Форма для налаштування друку Розрахункового листа на оплату відпустки

 

  13.  Для друку розрахункового листа Система виводить у полі Коеф. інд.  приблизне значення добутка коефіцієнтів коригування (рис.15).У MS Excel буде завантажено звіт такого вигляду (Рис. 15).

  

розрахунковий лист

  Рис. 15. Друк Розрахункового листа на оплату відпустки

 

РЕЗЮМУЄМО. Розрахунок відпустки взагалі-то має багато нюансів. Деякі з них ми спробували відтворити в нашій ситуації: наявність у розрахунковому періоді лікарняних, щорічної відпустки та відпустки без збереження заробітної плати, річної премії, підвищення посадового окладу. Маємо надію, що розглянуті нюанси будуть корисні бухгалтеру бюджетної установи в його повсякденній роботі.

Юлія Федоренко - головний консультант-методист группы компаний "Парус"

спеціально для журналу "Головбух: Бюджет"

Головбух: Бюджет №28, липень 2013

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР