Головбух: Бюджет, 2015: Обліковуємо основні засоби за національними стандартами у програмі "ПАРУС"

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2015: Обліковуємо основні засоби за національними стандартами у програмі "ПАРУС"

42 номер головбух бюджет
Автор статьи - Федоренко Юлия Владимировна
У 2015 році інформацію про основні засоби в бухобліку формують відповідно до національного стандарту бухгалтерського обліку в державному секторі. Звичайно, це вплинуло на відображення в обліку таких господарських операцій, як придбання та введення в експлуатацію основних засобів. Тож розглянемо разом, як їх слід обліковувати у разі застосування автоматизованого обліку.

Наразі основні засоби (ОЗ) обліковують відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121).

Облік основних засобів за НП(с)БОДС 121 має певні особливості в частині формування первісної вартості об’єктів основних засобів. Відповідно до пункту 5 розділу ІІ НП(с)БОДС 121 до первісної вартості об’єкта основних засобів у разі придбання за плату включають, зокрема, суму непрямих податків у зв’язку з придбанням ОЗ (якщо вони не відшкодовуються бюджетній установі). Одним із таких податків є податок на додану вартість (ПДВ).

Тож бюджетні установи, які оприбутковують ОЗ за загальним фондом, а також бюджетні установи — неплатники ПДВ, які оприбутковують ОЗ за спеціальним фондом, мають враховувати це правило під час відображення господарських операцій з придбання ОЗ в системі «Парус-Бюджет» (далі — Система).

Аби зрозуміти, як це правило застосовувати на практиці, відобразимо в Системі:

у ситуації 1 — придбання ОЗ;

у ситуації 2 — введення в експлуатацію придбаних ОЗ.

ПРИДБАННЯ ОЗ

СИТУАЦІЯ 1. Медичний заклад — неплатник ПДВ придбав у ТОВ «Медпостач» за договором № 26 від 21.09.2015 медичне обладнання за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» за рахунок коштів спеціального фонду.

Потрібно відобразити приймання на склад за прибутковою накладною (ПН) № 27 від 19.10.2015 такого медичного обладнання:

електрокардіограф МІДАС 6/12 — 1 шт. за ціною 28 272,00 грн.;

мікроскоп XS-5520 — 1 шт. за ціною 8771,00 грн.;

термостат ТСО-1/80 СПУ — 1 шт. за ціною 13 400,00 грн.

Вартість обладнання становить 50 443,00 грн. (у т. ч. ПДВ за ставкою 7% — 3300,01 грн.).

РІШЕННЯ. Розділи модуля «Бухгалтерія» Системи, які слід задіяти для обліку ОЗ під час розв’язання цієї робочої ситуації, зображені на рис. 1. Основний обліковий розділ, призначений для ведення операцій з основними засобами, — це Інвентарна картотека.

система Парус-Бухгалтерія

Рис. 1. Головне меню модулю "Бухгалтерія". Розділи, задіяні для обліку ОЗ.

Перш ніж розпочати роботу, як завжди, слід налаштувати словники.

Налаштування словників

Аби налаштувати словник План рахунків, у головному меню Системи оберіть СловникиПлан рахунків. Тепер слід пересвідчитися, що субрахунок 141 «Капітальні інвестиції в основні засоби» має типову форму обліку «Матеріали, товари» (рис. 2).

палвн рахунків - словник

Рис. 2. Словник План рахунків. Налаштування субрахунку 141.

Зверніть увагу! За всіма рахунками, задіяними в обліку ОЗ у Системі на першому рівні аналітичних рахунків, має бути передбачено словник з кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).

Зразки господарських операцій

Для виконання вимог НП(с)БОДС 121 процес надходження ОЗ розділимо на дві господарські операції — Придбання основних засобів та Оприбуткування основних засобів. Отже, має бути і два Зразки господарських операцій.

Розглянемо спочатку, як створити такий Зразок господарської операції, як Придбання основних засобів.

Відкривши у меню Системи Словники/Зразки/Господарські операції, слід додати до каталогу господарських операцій новий зразок під назвою Придбання основних засобів.

Зверніть увагу! У зразках господарських операцій для обробки первинних документів використовують певні формули. А саме:

розрахунок кількості номенклатури: К — переносить кількість номенклатури з документа до господарської операції;

розрахунок суми:

SP («2») — визначає собівартість номенклатури («2» — товар);

Х — переносить до проведення загальну суму за документом.

Тепер можна перейти на панель Специфікації та додати кілька проведень для зразка Придбання основних засобів згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ (додаток 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну вiд 26.06.2013 № 611; далі — Типова кореспонденція). Ці проведення потрібні для відображення:

суми придбання ОЗ (згідно з пунктом 1.1 Типової кореспонденції);

суми ПДВ, сплаченого при придбанні (згідно з пунктом 1.3 Типової кореспонденції);

фактичних видатків. Зауважимо, що за цим проведенням кількість не розраховують. Суму фактичних видатків обчислюють загальним підсумком (рис. 3).

Зразки господарський операцій

Рис. 3. Розділ Зразки господарський операцій. Додавання нового зразка.

Придбання основних засобів

Варто зазначити, що розділ Системи Документи/Внутрішні документи призначений для підготовки як зовнішніх (прибутковий ордер, накладна), так і внутрішніх (акт списання, внутрішня накладна) первинних документів з оформлення руху товарно-матеріальних цінностей.

Придбання ОЗ відображають у такій черговості.

1. У розділі Документи/Внутрішні документи зареєструйте ПН № 27 за допомогою команди контекстного меню (далі — КМ) Додати. Заповніть поля, як зображено на рис. 4, та перейдіть на закладинку Специфікації.

створення внутрішнього документу

Рис. 4. Внутрішній документ:Додавання. Основні дані.

2. Виконайте команду КМ Додавання/Додати. В полі Найменування перейдіть до словника Номенклатор товарів та послуг (рис. 5).

номеклатор тоаврів і послуг

Рис. 5. Номенклатурна позиція:Додавання

3. Якщо назв товарів та послуг за Кодом товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), які ви маєте відобразити в обліку, немає у словнику, їх потрібно додати у відповідний каталог, наприклад 104 (рис. 5).

Тепер у Номенклатурній позиції: Додавання на закладинці Додаткові дані зазначте:

перемикач Вже включено у суму (якщо ПДВ включено до вартості номенклатурної одиниці ОЗ);

ПДВ — 7,00% (тобто ставку, що діє для цієї позиції ТМЦ).

Натисніть Записати.

4. На панелі Історія зміни цін обов’язково вкажіть дату придбання та ціну об’єкта ОЗ з ПДВ. Натисніть Записати.

Зверніть увагу! Якщо бюджетна установа — платник ПДВ, то для позицій основних засобів у словнику Номенклатор товарів та послуг слід зняти перемикач біля позиції Вже включено у суму, а на панелі Історія зміни цін — вказати ціну без ПДВ.

5. Натисніть Обрати для внесення позиції до накладної. Додайте у такий самий спосіб усі інші позиції до прибуткової накладної (рис. 6). Тепер натисніть Записати.

Дакументи_внутрішні документи

Рис. 6. Специфікації. Додавання позицій.

6. Для відображення в обліку інформації з цього документа, тобто для створення господарської операції, виконайте команду КМ Відпрацювати у ГО або натисніть F3. Із розділу Зразки господарських операцій оберіть створений зразок господарської операції Придбання основних засобів та перевірте правильність даних за сформованою операцією (рис. 7).

журнал підготовки ГО

Рис. 7. Журнал піготовки господарський операцій

Згідно зі Зразком господарських операцій на кожний об’єкт ОЗ буде створено два проведення (сума без ПДВ та сума ПДВ), де зазначається назва ОЗ (причому кількість ОЗ вказується тільки за одним проведенням). Фактичні видатки відображають двома проведеннями на загальну вартість ТМЦ (сума без ПДВ та сума ПДВ). До загальної суми за господарською операцією увійдуть суми усіх проведень, і становитиме вона 100 886,00 грн. Після перевірки даних за відображеною господарською операцією натисніть Записати.

Після збереження господарської операції в Системі інформацію про капітальні інвестиції в ОЗ можна побачити у різних облікових регістрах, а саме: Оборотні відомості/Рух коштів за рахунками, Рух матеріальних цінностей, Звіти/Меморіальний ордер № 17, Відомості аналітичного обліку тощо.

Перегляньте відображення придбання ОЗ у розділі Оборотні відомості/Рух матеріальних цінностей. В умовах відбору відомості встановіть:

період формування відомості — з  01.10.2015 по 31.10.2015;

у полі рахунок — 141.3110.

Натисніть Сформувати. На екрані з’явиться Оборотна відомість ТМЦ (рис. 8).

рух мц

Рис. 8. Ороботна відомість ТМЦ. Надходження ОЗ.

Зверніть увагу! На субрахунку 141 придбані основні засоби обліковують з ПДВ.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОЗ

СИТУАЦІЯ 2. Бухгалтер медичного закладу має ввести в експлуатацію з 26.10.2015 мікроскоп XS-5520 (1 шт. за ціною 8771,00 грн.), придбаний 19.10.2015, та створити інвентарну картку на цей основний засіб.

Матеріально відповідальною особою є Мельник В. А. Строк корисного використання ОЗ — 10 років, підгрупа 5, ліквідаційна вартість — 500,00 грн.

Також потрібно заповнити акт прийняття-передачі основних засобів та інвентарну картку обліку основних засобів в бюджетних установах (за типовими формами ОЗ-1 (бюджет) та ОЗ-6 (бюджет) відповідно, затвердженими наказом Головного управління Держказначейства, Держкомстату «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання» від 02.12.1997 № 125/70).

РІШЕННЯ. Як і в попередній ситуації, для обліку ОЗ використовують розділи модуля «Бухгалтерія», зображені на рис. 1. Працювати слід в основному обліковому розділі, призначеному для ведення операцій з основними засобами,  — Інвентарній картотеці.

Насамперед відкрийте розділ Документи/Внутрішні документи та виконайте команду КМ Розмножити або натисніть F2.

Коли Система запитає, чи скопіювати специфікації, натисніть Так. Відкриється форма Внутрішні документи. Заповніть поля так:

Від кого — Медичний заклад;

Кому — Мельник В. А.;

Документ — АКТ;

Номер — 3;

Дата — 26.10.2015.

Перейдіть на Специфікації та залиште в документі тільки позицію мікроскоп XS-5520 (рис. 9). Збережіть дані.

Акти

Рис. 9. Внесення даних до форми Внутрішні документи.

Далі у розділі Документи/Внутрішні документи виконайте команду КМ Відпрацювання в обліку або натисніть F3.

Оберіть заздалегідь створений зразок господарської операції Введення в експлуатацію основних засобів та перевірте сформовану господарську операцію у Журналі підготовки господарських операцій (рис. 10).

журнал 2015

Рис. 10. Журнал підготовки господарських операцій. Відображення Введення в експлуатацію основних засобів.

Господарська операція складається з двох проведень:

перше — зарахування мікроскопа XS-5520 до складу ОЗ, де зазначають щодо основних засобів Найменування, Кількість, Суму;

друге — відображення зміни в капіталі (згідно з пунктом 1.5 Типової кореспонденції).

Після збереження господарської операції Введення в експлуатацію основних засобів Система запропонує внести зміни до Інвентарної картотеки. При ствердній відповіді відкриється розділ Інвентарна картотека.

Створення Інвентарної картки

Варто зазначити: якщо до розділу Господарські операції додається нова операція з Введення в експлуатацію основних засобів за дебетом рахунку 10 «Основні засоби», то Система надаватиме запит на внесення змін до розділу Інвентарна картотека.

Аби створити Інвентарну картку, оберіть каталог 104 та виконайте команду КМ Додавання/Додати на підставі поточної ГО. Створена Інвентарна картка на об’єкт ОЗ мікроскоп XS-5520 буде заповнена за даними господарської операції (рис. 11-12).

Інвентарна картотека

Рис. 11. Створення Інвентарної картки на підставі поточної ГО.

Інвентарна картка

Рис. 12. Інвентарна картка. Основні дані.

Заповніть поля Інвентарний номер та Номер картки самостійно.

У поле Введення в експлуатацію перенесено дані про акт, за яким було введено в експлуатацію об’єкт ОЗ. Система у полі Зал. вартість визначає перший обліковий період для нарахування амортизації — на листопад 2015 року.

Зверніть Увагу! В Інвентарній картці має бути зазначена уже на старті ліквідаційна вартість.

Перейдіть на закладинку Розрахунок амортизації (рис. 13). Оберіть зі словника Групу амортизації та Метод амортизації. У полі Термін експлуатації (років/місяців) вкажіть 10 років, що відповідає вимогам додатка 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11, а також зазначте ліквідаційну вартість (за умовою —
500,00 грн.), рахунки списання амортизації. Для збереження внесених до Інвентарної картки даних натисніть Записати.

інвентарна картка створення

Рис. 13. Інвентарна картка. Дані для розрахунку амортизації.

Після збереження Інвентарної картки на нижній панелі Історія операцій з’явиться запис про оприбуткування об’єкта (рис. 14).

 

Інвентарна картотека 104

Рис. 14. Історія операцій в Інвентарній картотеці.

Зверніть увагу! Під терміном «оприбуткування», що використовується в Системі, розуміють введення в експлуатацію. Тому після оприбуткування об’єкта ОЗ стають доступними для виконання в Системі всі інші операції з цим об’єктом, у т. ч. Розрахунок амортизаційних відрахувань (рис. 15).

Операції над картками

Рис. 15. Перелік можливих операцій з Інвентарними картками.

Друк Інвентарної картки за типовою формою

Система надає можливість з розділу Інвентарна картотека виконати друк передбачених законодавством документів та звітів, які зображені на рис. 16.

Друк звіту

Рис. 16. Інвентарна картотека. Друк документів та звітів.

Скориставшись командою КМ Друк Документа/Інвентарна картка, можна виконати друк Інвентарної картки обліку основних засобів в бюджетних установах (за типовою формою ОЗ-6 (бюджет)).

Щоб завантажити звіт в MS Excel, потрібно натиснути Почати.

Аналогічно за допомогою Системи можна роздрукувати акт приймання-передачі основних засобів (за типовою формою ОЗ-1 (бюджет)). Для цього слід скористатися командою КМ Друк документа/Акт прийняття-передачі (рис. 16).

РЕЗЮМУЄМО. Як бачимо, система «Парус-Бюджет» надає можливість бухгалтеру бюджетної установи оперативно відобразити в обліку придбання ОЗ з урахуванням НП(с)БОДС 121. Для цього слід пам’ятати, зокрема, про такі особливості:

Юлія Федоренко - головний методист группы компаний "Парус", спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працює розділ, Консультаційна лінія для бухгалтерів бюджетних організацій, де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.

Головбух: Бюджет, №42, 16 листопада 2015

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР