Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Зарплате

Вернуться в список вопросов

Чи може бути виплачена працівнику музею матеіальна допомога для оздоровлення , відповідно до Постанови КМУ №82 від 22.01.2005р, під час надання додаткової відпустки за ненормований робочий день?

[]

Відповідно до п.4 Постанови КМУ від 22.01.2005 № 82 (далі, Постанова № 82) допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) виплачується при наданні щорічної відпустки.

Відповідно до п.1 ст.4 Закону "Про відпустки" до щорічних відпусток належать: основна відпустка, додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

В Постанові № 82 не вказаний конкретний вид щорічної відпустки, при виплаті якої має надаватись вказана допомога. Тобто, на законодавчому рівні не вбачається обмежень, щодо надання матеріальної допомоги тільки при виплаті щорічної основної відпустки, але на практиці зазвичай матеріальну допомогу надають одночасно саме з щорічною основною відпусткою.

Водночас усім працівникам закладів та установ культури матеріальна допомога, в тому числі допомога на оздоровлення, може надаватись у порядку, визначеному п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 та п. 3 «б» наказу Мінкультури України від 27.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», згідно з якими керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури надано право в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більш ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Таким чином, якщо працівнику не надавалась матеріальна допомога на оздоровлення при виплаті щорічної основної відпустки, допомога на оздоровлення може бути надана на підставі Наказу № 745, тобто за рішенням керівника, якщо кошти на її виплату закладені до фонду оплати праці під час формування кошторису на відповідний бюджетний рік або є економія фонду оплати праці.

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР