Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Якими будуть бухгалтерські проведення для взяття на облік отриманих виключних прав на авторський твір - макет сувенірної медалі? - (За роботу платимо фізичним особам (не ФОП) готівкою за рахунок коштів на зарплату)

[]

Авторське та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) д ля цілей бухгалтерського обліку включаються до нематеріальних активів, відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному сектору 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій з нематеріальни ми актив ами визначено у розділі 2 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.
При цьому, для правильного відображення в бухгалтерському обліку проведених операцій, які не відображені в Типовій кореспонденції, необхідно чітко визначити їх економічну суть та прописати відображення таких операцій у розпорядчому документі про облікову політику. 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР