Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Яким проведення потрібно нараховувати амортизацію на малоцінні необоротні матеріальні активи, придбані у 2016 році?

[]

Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, нарахування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи здійснюється за дебетом субрахунку 8014 (8114) “Амортизація” та кредитом субрахунку 1412 “Знос інших необоротних матеріальних активів”. 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР