Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Які бухгалтерські проведення при отриманні МНМА як гуманітарної допомоги та нарахуванні амортизації?

[]

Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування основних засобів як надходжень в натуральній формі здійснюється так:

Отримання надходжень у натуральній формі
Дт 2313 «Реєстраційні рахунки»
Кт 7511 «Доходи за необмінними операціями»;
Відображення касових видатків
Дт 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»
Кт 2313 «Реєстраційні рахунки»;
 
Оприбуткування  основних засобів
Дт 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Кт 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість».
водночас другий запис:
Дт 7511 «Доходи за необмінними операціями»
Кт 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів”.
 
Нарахована амортизація безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності), відображається за Дт8014 (8024), 8114, (8124) "Амортизація" та Кт1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів". Водночас проведення другого запису Дт51 "Внесений капітал" та Кт7511 "Доходи за необмінними операціями" (відповідно до змін і доповнень, внесених наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року N 571).

 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР