Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу валюти.

[]

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу валюти здійснюється у такому порядку:
- перерахування валюти установі банку для продажу
Дт 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»
Кт 2311 «Поточні рахунки в банку»;
- зараховані кошти від продажу валюти на реєстраційний рахунок
Дт 2313 “Реєстраційні рахунки”
Кт 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»;
- списана вартість послуги за продаж валюти
Дт 8013, 8113 «Матеріальні витрати»
Кт 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»;
- списана курсова різниця, яка виникла при продажу валюти (курс валюти був нижчий курсу НБУ)
Дт 8411 «Інші витрати за обмінними операціями»
Кт 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість».
Відповідно до пункту 1.20 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, нарахування зносу на підручники відображається за дебетом субрахунку 8014, 8114 “Амортизація” та кредитом субрахунку 1412 “Знос інших необоротних матеріальних активів”.
 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР