Обліковуємо основні засоби у програмі "ПАРУС"

 

www.parus.ua > Преса про Парус

Всi публiкацiї

Головбух:Бюджет, №16, 2013: Обліковуємо основні засоби у програмі "ПАРУС"

Юлія Федоренко, головний консультант-методист групи компаній "Парус", Київ

Хоча бюджетні установи зрідка придбавають основні засоби, але бухгалтер мусить знати весь процес оприбуткування, документального оформлення операцій з надходження та вибуття основних засобів. Полегшити працю бухгалтеру щодо відображення руху основних засобів у облікових регістрах можливо шляхом застосування засобів автоматизації обліку.
 
Процес обліку необоротних активів здійснюється у модулі "Бухгалтерія" Системи "Парус-Бюджет". Облік необоротних активів ведеться відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 №64 (далі - Інструкція № 64).
 
меню модуля Парус-Бухгалтерія
Рис. №1. Головне меню м. “Бухгалтерія”. Розділи, задіяні для обліку ОЗ.
Детальніше розглянемо облік основних засобів (ОЗ). Розділи, які будуть задіяні для обліку ОЗ модуля “Бухгалтерія”, відображено на Рис. 1. Основний обліковий розділ, призначений для ведення операцій з основними засобами, - Інвентарна картотека. 
додавання прибуткового ордера
Рис. 2. Розділ внутрішні документи. Додавання прибуткового ордера за зразком
 
 Для відображення надходження та списання основних засобів використовується розділВнутрішні документи. В головному меню Системи оберіть розділ Документи - Внутрішні документи. Цей розділ призначений для реєстрації прибуткових та внутрішніх документів, актів при оформленні руху основних засобів в організації.
 
Реєстрація внутрішніх документів можлива одним із таких типових способів:
 • реєстрація за допомогою додавання, коли всі дані документа вводяться з клавіатури;
 • реєстрація з використанням даних раніше зареєстрованого документа (розмноження);
 • реєстрація з використанням заздалегідь підготовленого зразка, всі дані з якого Система автоматично переносить до нового документа;
 • реєстрація документа на внутрішнє переміщення / списання з Інвентарної картотеки.
номенклатор товарів та послуг
Рис. №3. Словник Номенклатор товарів та послуг. Додавання нової позиції.
Розглянемо реєстрацію документів у розділі Внутрішні документи способом додавання за зразком.
 
СИТУАЦІЯ 1. Бухгалтеру потрібно зареєструвати прибутковий ордер № 16 від 18.04.13 з надходження ОЗ, що придбані за рахунок загального фонду за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування", на суму 2545,80 грн.  за договором №12 від 26.02.2013 з ТОВ “Альфа - Принт”:
 • багатофункціональний пристрій EPSON L200 – 1 шт. вартістю 1512 грн.;
 • комутатор ASUS GX-D1241 – 1 шт. вартістю 1033,80 грн..
 Рис. №4. Розділ Внутрішні документи. Перелік специфікацій ПО № 16.
 РІШЕННЯ:
1. Відкрийте розділ Внутрішні документи та зареєструйте в каталозі ПО прибутковий ордер за допомогою функції контекстного меню (далі - КМ) Додавання - Додати за зразком або скористайтеся клавішею F7. На екрані відкриється розділ Зразки внутрішніх документів, де оберіть зразок на надходження основних засобів. НатиснітьОбрати. На екрані з’явиться форма Внутрішній документ: Додавання за зразком, заповніть поля цієї форми (Рис. 2). Натисніть Записати.
 
план рахунків
Рис. №5. Словник План рахунків. КЕКВ на 1-ому рівні аналітики до рахунку 801.
2. Перейдіть на нижню панель Специфікації та виконайте команду КМ Додавання - Додати. При виконанні цієї дії Система запропонує обрати матеріальні позиції із словника Номенклатор товарів та послуг. Якщобудь-якої назви матеріальних цінностей немає у словнику, її треба додати у відповідний каталог, наприклад, 104 (Рис. 3). На панелі Історія зміни цін, обов’язково зазначте дату надходження та ціну основного засобу.
 

 Зверніть увагу! Якщо вартість основних засобів складається з гривень з копійками, то у словник Номенклатор товарів та послуг заносимо вартість основних засобів без копійок, а в прибутковий ордер – з копійками згідно з документами постачальника! (Рис. 3, 4)

3. Після додавання всіх позицій прибуткового ордера натисніть Записати (Рис. 4).
 
Зразки ГО
Рис. № 6. Розділ Зразки ГО. Додавання нового зразка.
4. Для того, щоб інформація з прибуткового ордера була перенесена до обліку, документ необхідно відпрацювати. Для цього попередньо потрібно налаштувати словники: План рахунків, Зразки господарських операцій (ГО).
5. У головному меню Системи оберіть Словники - План рахунків. Для рахунків обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами, доходів та видатків в Системі повинна бути створена аналітика в розрізі КЕКВ (Рис. 5).
 
6. У головному меню Системи оберіть Словники - Зразки - Господарські операції.
Додавання проводки
Рис. №7. Розділ Зразки ГО. Додавання проводки списання копійок.
У дереві каталогів створіть новий каталог – ОЗ, де будуть зберігатись зразки ГО для обліку основних засобів. Перейдіть на праву панель та виконайте додавання нового зразка Оприбуткування ОЗ (Рис. 6).
 

Зверніть увагу! У зразках господарських операцій для обробки матеріальних документів використовуються наступні формули:
 • Розрахунок кількості номенклатури: К - переносить кількість номенклатури з документа до ГО.
 • Розрахунок суми: 
  SP(“2”) – визначає собівартість номенклатури (“2” – товар);
  ЦЕЛ – повертає цілу частину числа шляхом відсікання його дробової частини;
  SUM – визначає суму по всім специфікаціям документа.

7. На панель Специфікації для зразка Оприбуткування ОЗ згідно з Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України вiд 10.07.2000 № 61, необхідно додати три проводки:
 • перша проводка відображає оприбуткування машин та обладнання без ПДВ та копійок (п.1.20 Інструкції № 64);
 • друга проводка відображає збільшення фондів ОЗ. Зверніть увагу, що за цією проводкою розрахунку кількості не виконується. Суму збільшення фондів ОЗ розраховуємо загальним підсумком (Рис. 7);
 • третя проводка розраховує суму копійок з придбаних необоротних активів, які списуються на видатки з держбюджету на утримання установи (субрахунок 801). Так само, як в попередній проводці, суму визначаємо загальним підсумком (Рис. 7).
оприбуткування основних засобів
Рис. №8. Журнал господарських операцій. Оприбуткування ОЗ.
8. Поверніться до розділу Внутрішні документи та виконайте команду КМ Відпрацювання в обліку абонатиснітьF3, оберіть створений зразок ГО та перевірте сформовану господарську операцію (Рис. 8).
 
 
9. Згідно із зразком ГО на кожний об’єкт основних засобів буде створена окрема проводка, де зазначається назва ОЗ, кількість, ціна, сума. Збільшення фонду у необоротних активах відображено однією проводкою на загальну суму 2545 грн. (Рис. 8). Загальна сума господарської операції складається з суми чотирьох проводок (Рис. 8). Після перевірки даних в ГО натисніть Записати.
 
 
оприбуткування
Рис. №9. Повідомлення після оприбуткування ОЗ.
СИТУАЦІЯ 2. Бухгалтеру потрібно створити інвентарні картки на основні засоби, придбані 18.04.2013 р., матеріально-відповідальна особа (МВО) — Ващенко С.Г. Норма зносу - 10%.
1 - Багатофункціональний пристрій EPSON L200 – 1 шт. ( підгрупа 9).
2 - Комутатор ASUS GX-D1241– 1 шт.( підгрупа 8).
 
створення інвентарної картотеки

Рис. №10. Команда КМ для створення інвентарної картки на підставі ГО.

 РІШЕННЯ:
1. Після збереження господарської операції на оприбуткування ОЗ, на екрані з’явиться повідомлення (Рис. 9), натисніть Так.

2. Після позитивної відповіді відкриється розділ Інвентарна картотека. 

3. Створіть новий каталог (104) для збереження карток на об’єкти ОЗ рахунку 104. За допомогою КМ виконайте додавання нової картки (Рис. 10).

заповнення інвентарної картотеки
Рис. №11. Заповнення основних даних інвентарної картки.
4. На екрані з’явиться форма Інвентарна картка: Додавання на підставі поточної ГО (Рис. 11), у деякі поля якої автоматично буде перенесена інформація з господарської операції. У поле Введення в експлуатацію перенесено дані про прибутковий ордер, за яким було придбано ОЗ. В полі Залишкова вартість наСистема визначає перший обліковий період для ОЗ – травень 2013 року.
 
5. Самостійно заповніть поля Інвентарний номер та Номер картки. 
 
розрахунок зносу основних засобів
Рис. №12. Інвентарна картка, заповнення даних для розрахунку зносу. 
6. Перейдіть на закладинку Розрахунок зносу (Рис. 12). Оберіть зі словника групу зносу та зазначте рахунки списання зносу. Для збереження інвентарної картки натисніть Записати.
 
інвентарна картотека
Рис. №13. Інвентарні картки придбаних об’єктів основних засобів.
7. Для створення інвентарної картки на наступний об’єкт виконайте послідовно дії, зображені на рис №10, 11, 12. Збережіть нову картку. Після виконаних дій на екрані з’являться дві картки (Рис. 13). На нижній панелі Історія операцій кожної картки буде зроблено запис про оприбуткування об’єкта 18.04.2013 р.
 
операції над картками ОЗ
Рис. № 14. Перелік можливих операцій над картками ОЗ.
Під час експлуатації кожного об’єкта над ним можливо виконати дії, зображені на Рис.14.
 
У подальшому всі операції, які будуть виконуватись над об’єктом ОЗ, відображатимуться на закладинці Історія операцій.
 
специфікації інвентарної картки
Рис. №15. КМ специфікації інвентарної картки.
8. Знаходячись на закладинці Історія операцій (Рис. 13), можна переглянути господарські операції, які створені за цією карткою. Або виконати відкат операції, якшо виявлено помилку (Рис. 15).
 
друк документів звітів
Рис. № 15. Інвентарна картотека. Друк документів та звітів.
Розглянемо призначення інших закладинок специфікації інвентарної картки: 
Історія документів призначена для перегляду історії підготовки документів за інвентарною карткою;
Склад використовується для обліку однорідних об’єктів (предметів), які входять до складу групової картки;
акт прийняття-передачі ОЗ
Рис. №17. Акт прийняття-передачі ОЗ (типова форма № ОЗ-1(бюджет))
Дорогметали передбачена для зазначення вмісту дорогоцінних металів у об’єктах обліку;
Склад об’єкта призначена для зберігання характеристик комплектуючих об’єкта.
 
9. З розділу Інвентарна картотека Система дозволяє виконати друк документів та звітів (Рис. 16).
Виконаємо друк Акта прийняття-передачі основних засобів (Рис. 17).
10. Закрийте розділ Інвентарна картотека.
 
звіти інвентаризації
Рис. №18. Перелік звітів для оформлення результатів інвентаризації
Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 № 90 (Рис. 18)
 
У кінці року розглянемо, як у модулі "Бухгалтерія" Системи "Парус-Бюджет" виконується наразування зносу на основні засоби.
 

 

Головбух: Бюджет

наверх
Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР