Головбух: Бюджет, 2016: Розрахунок компенсації при звільненні працівника у програмі «ПАРУС-Бюджет»

 

www.parus.ua > Преса про Парус

Всi публiкацiї

Головбух: Бюджет, 2016: Розрахунок компенсації при звільненні працівника у програмі «ПАРУС-Бюджет»

Бухгалтери бюджетних установ постійно розраховують виплати працівникам при звільненні, зокрема визначають розмір компенсації за невикористані дні щорічної  відпустки таким працівникам. Тож аби полегшити роботу бухгалтерів,  розглянемо, як автоматизувати цей процес за допомогою системи   «ПАРУС-Бюджет».Розрахунок компенсації при звільненні працівника у програмі «ПАРУС-Бюджет»

 

Бюджетні установи у разі звільнення працівників виплачують їм грошову компенсацію за всі не використані ними дні щорічної відпустки та додаткової відпустки, зокрема тим працівникам, якi мають дітей або повнолітню дитину-iнвалiда з дитинства підгрупи А I групи. Так вчиняють згідно зі статтею 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 №504/96-ВР.
Суму компенсації за невикористану відпустку розраховують з огляду на розмір середньоденної заробітної плати працівника, яку визначають відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100).
Процеси визначення середньої заробітної плати та суми компенсації за невикористану відпустку є досить складними і потребують від бухгалтерів бюджетних установ чималих затрат робочого часу. Тож аби полегшити роботу бухгалтерів, розглянемо, як автоматизувати ці процеси за допомогою системи «ПАРУС-Бюджет».
Перш ніж перейти до розрахунку суми грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки звільненим працівникам у системі «ПАРУС-Бюджет», розглянемо, які налаштування потрібно зробити в модулі «Заробітна плата» цієї системи.

Налаштування словників

Розрахунок суми компенсації за невикористані дні щорічної відпустки здійснюють у модулі «Заробітна плата» Системи«ПАРУС-Бюджет» (далі — Система).
Для виконання розрахунку будь-яких виплат у модулі «Заробітна плата» попередньо слід налаштувати Систему. Тобто условники щодо організації оплати праці потрібно внести дані (Настройки табеля, Податкові пільги, Схеми роботи, Святкові дні, Настройка видів оплат тощо), зокрема безпосередньо про працівників (Співробітники, Посади, Звання тощо; рис. 1). Якщо ці налаштування вже виконано, то переходимо до основного облікового розділу, призначеного для виконання розрахунку будь-яких виплат заробітної плати, — Особові рахунки.

Рис. 1. Головне меню модуля «Заробітна плата». Розділи, задіяні для розрахунку компенсації

Автоматизований розрахунок сум компенсації

Розрахунок у модулі «Заробітна плата» сум компенсації за невикористані дні щорічної відпустки у разі звільнення працівника унаочнимо в робочій ситуації.

СИТУАЦІЯ. 21 жовтня 2016 року відповідно до наказу керівника бюджетної установи «Про припинення трудового договору» від 18.10.2016 № 57 звільнилася за власним бажанням працівниця Мартиненко Тетяна Іванівна. 
У розрахунковому періоді (жовтень 2015 — вересень 2016) працівниця мала такі постійні нарахування:

В установі загальна тривалість щорічної відпустки становить 24 календарні дні. Відлік відпрацьованого часу розпочинається з дати зарахування працівниці на посаду, тобто з 07.07.2004 (рис. 4).
За попередні роки працівниця використала всі дні щорічної відпустки. 
За робочий рік (2015/2016) вона використала 14 днів відпустки. Тож за цей робочий період невикористаними залишилися 10 днів щорічної відпустки працівниці.
Бухгалтеру потрібно виконати остаточний розрахунок заробітної плати при звільненні працівниці, визначивши також розмір компенсації за невикористані нею дні щорічної відпустки.
РІШЕННЯ. Насамперед виконуємо остаточний розрахунок заробітної плати при звільненні працівниці Мартиненко Тетяни Іванівни: 
1. У Системі встановіть період, в якому буде проведено звільнення та остаточний розрахунок заробітної плати. Тож у головному меню Системи натисніть Функції → Зміна періоду роботи у системі або F7. Оберіть період — жовтень 2016.
Тепер для відображення в Системі інформації про звільнення працівниці скористаємося розділом Накази. Адже цей розділ призначений для зберігання і використання в Системі наказів керівника установи, що стосуються кадрових змін, які впливають на оплату праці працівників.
2. З головного меню Системи відкрийте розділ Облік → Накази. Розділ складається з двох таблиць (рис. 2): верхня таблиця (Перелік наказів) містить заголовок наказу, де зазначають номер, дату, тип наказу. Нижня таблиця містить характеристики параметрів наказу залежно від типу наказу та П.І.Б. працівників, на яких поширюється дія цього наказу.

 

Рис. 2. Розділ Накази 

3. Із розділу Накази виконайте команду контекстного меню (далі — КМ) Додавання → Додати.
4. У формі Наказ: Додавання заповніть поля на закладинці Параметри, як зображено на рис. 3:

 

Рис. 3. Створення наказу про звільнення 

Саме так у Системі на підставі наказу керівника бюджетної установи «Про припинення трудового договору» від 18.10.2016 № 57 створюють наказ про звільнення працівниці Мартиненко Тетяни Іванівни.
5. Перейдіть на закладинку Співробітники. За допомогою команди КМ Додавання → Додати оберіть прізвище потрібного працівника з вікна, що відкрилося. Збережіть наказ.
6. У КМ виконайте команду Відпрацювати наказ. Система запропонує виконати обмеження постійних виплат датою звільнення. Після ствердної відповіді дані з наказу будуть перенесені до особового рахунку працівника і його постійні виплати будуть обмежені датою звільнення.
7. Перегляньте стан особового рахунку працівника, якого було звільнено.
Відкрийте розділ Облік → Особові рахунки. У розділі ведеться облік інформації, що складається з двох частин: про виконувану роботу і про працівника як про фізичну особу. Тож знайдіть особовий рахунок Мартиненко Тетяни Іванівни та виконайте команду КМ Виправлення або F8 (рис. 4).

Рис. 4. Особовий рахунок працівника. Закладинка Основні дані

8. На формі Особовий рахунок (Мартиненко Т. І.): Виправлення: на закладинці Основні дані буде відображена інформація про звільнення працівниці (дата та номер наказу, стаття звільнення).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Інформація про звільнення працівника та стаття звільнення будуть використані під час формування Таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» Звіту за формою № Д4.

9. На закладинці Постійні виплати всі діючі виплати будуть обмежені («закриті») датою звільнення (рис. 5).

Рис.5. Закриття постійних виплат працівника.

10. Скориставшись командою КМ Табель працівника або натиснувши клавішу F9, переглянемо табель працівника, де також буде встановлено обмеження відпрацьованого часу (рис. 6).

Рис. 6. Табель працівника після звільнення.

Формуємо Таблицю 5 звіту за формою № Д4

Розглянемо, як відображають звільнення працівниці Мартиненко Тетяни Іванівни у Таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» Звіту за формою № Д4. 
Насамперед з головного меню програми перейдіть до розділу Звіти → Персоніфікований облік → Трудові відносини (ЄСВ). Відкриється форма. У цій формі зазначте необхідні параметри (період, дату формування). Натисніть Почати. На екран за допомогою MS Excel буде виведено звіт, фрагмент якого зображено на рис. 7. 
У графі 11 цього звіту відображено дату звільнення працівниці, у графі 13 — підставу для звільнення (норма КЗпП).

Рис.7. Фрагмент заповнення Таблиці 5 Звіту за формою № Д4

Перш ніж перейти до обчислення суми компенсації, слід налаштувати відповідну виплату в словнику Настройка видів оплат.

Налаштовуємо словник Настройка видів оплат

У словнику Настройка видів оплат (рис. 1) зберігається інформація про Нарахування (ліва таблиця) та Утримання (права таблиця), за допомогою яких виконується розрахунок заробітної плати працівників.
Нагадаємо, що кожен вид оплати базується на певному методі розрахунку, який закладений в програму і може бути використаний для налаштування певної виплати. 
Метод розрахунку — це послідовність дій, певний алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи іншої виплати.

Алгоритм розрахунку суми компенсації аналогічний механізму обчислення відпускних, тому для виплати № 33 Компенсація за невикористані дні відпустки використовуємо метод Відпустка, який застосовується для розрахунку чергової відпустки (рис. 8).
Алгоритм розрахунку — це формула:

Сума компенсації = Кількість днів невикористаної відпустки × Середній заробіток,

де Середній заробіток обчислюють також за формулою:

Середній заробіток = Сума виплат у РП/Кількість днів у РП,

де Сума виплат у РП — це сума доходу за розрахунковий період, відкоригована на коефіцієнт підвищення; РП — це розрахунковий період.

Налаштування виплати компенсації виконують на трьох закладинках (рис. 8), де можна вказати перелік виплат, з яких визначається середній заробіток, тривалість відпустки, кількість днів у розрахунковому періоді та інші параметри (рис. 8).

Рис. 8. Параметри методу «Відпустка»

Дані за розрахунковий період
Згідно з умовою нашої ситуації у розрахунковому періоді (жовтень 2015 — вересень 2016) працівниця мала такі постійні нарахування:

Тобто відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII посадовий оклад Мартиненко Тетяни Іванівни, який було встановлено на рівні розміру мінімальної заробітної плати, затверджено:

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Під постійними виплатами в Системі слід розуміти перелік виплат, які щомісяця нараховуються працівнику за його посадою.

За даними Особового рахунку, працівниці на розрахунковий період припадають такі разові виплати (табл. 1):

Таблиця 1

Разові виплати, які припадають на розрахунковий період
 
Вид виплатиТривалість, дн.ПеріодПеріод нарахування
Сума, грн.
Лікарняні8квітеньквітень207,09
Відпустка без збереження ЗП3травеньтравень0,00
Щорічна відпустка за 2015/2016 рік14липеньлипень853,31

Визначаємо кількість днів невикористаної відпустки, за які нараховують компенсацію

За робочий рік (2015/2016) працівниця використала 14 днів відпустки, невикористаних залишилося 10 днів. 
Наступний робочий рік працівниці для обчислення щорічної відпустки розпочався з 07.07.2016 і тривав до дати звільнення, тобто до 21.10.2016. Тож визначаємо кількість відпрацьованих календарних днів (к. дн.) за цей період, що дають право на щорічну відпустку і, як наслідок, на компенсацію за невикористані дні відпустки (25 дн. + 31 дн. + 30 дн. + 21 дн.) = 107 к.дн.
Кількість днів відпустки, за які належить виплатити компенсацію за 2016/2017 робочий рік:

24 к. дн./(366 к. дн. – 10 св. дн.) × (107 к. дн. – 2 св. дн.) = 7,08 ≈ 7 к. дн.,

де

Отже, працівниці при звільненні потрібно виплатити компенсацію за 17 днів невикористаної щорічної відпустки, з яких 10 днів — за робочий період 2015/2016 та 7 днів — за період 2016/2017.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Автоматичне визначення кількості днів, що підлягають компенсації під час звільнення працівника, виконується в модулі «Персонал» Системи «ПАРУС-Бюджет».

Розраховуємо компенсацію за невикористані дні відпустки

Нарахування компенсації за невикористану відпустку здійснюють з огляду на розмір середньоденної заробітної плати. 
Згідно з Порядком № 100 суму компенсації визначають діленням сумарного заробітку за останні перед початком відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду.
Відкрийте розділ Облік → Особові рахунки. Для остаточного розрахунку заробітної плати працівника скористаємося командою Функції →Автоматичний розрахунок з постійних виплат. За цією командою буде виконано розрахунок нарахувань та утримань, які зберігаються у постійних виплатах працівника (рис. 5) за фактично відпрацьований час (14 днів) у поточному періоді (жовтні 2016 року) (рис. 9).
Компенсація не належить до постійних виплат, тому виконаємо розрахунок компенсації за допомогою команди КМ Додавання → Додати на панелі Нарахування. За цією командою відкриється перелік видів оплати, в якому оберіть виплату № 33 Компенсація за невикористані дні відпустки.
За допомогою команди КМ Виправити відкрийте виплату № 33 для перегляду.

 

 Рис. 9. Нарахування виплат працівниці за жовтень 2016 року та утримання з них.

Розглянемо докладніше дані, наведені на рис. 10:

У розрахункових періодах: жовтень — грудень 2015 року, січень — квітень 2016 року суми у полях Заробіток та Розрах. сума не збігаються (рис. 10), оскільки відбулося коригування виплат. 
Заробітну плату, яка враховується при обчисленні середнього заробітку, коригують на коефіцієнт, який розраховують як частку від ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення (п. 10 Порядку № 100).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Докладніше про коригування відпусток читайте у публікації Федоренко Ю.В. «Розраховуємо відпускні у програмі «ПАРУС» тижневика «Головбух: Бюджет» № 28/2013 .

Рис. 10. Розрахунок компенсації за невикористані дні відпустки

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Докладно переглянути розрахунок компенсації за невикористані дні відпустки можна, якщо натиснути на кнопку знизу і справа (рис. 10) або в КМ скористатися командою Розшифровка розрахунку.

РЕЗЮМУЄМО. Використання модуля «Заробітна плата» системи «ПАРУС-Бюджет» дає можливість бухгалтеру бюджетної установи вести облік наказів щодо оплати праці, приймання та звільнення працівників, відображати ці зміни в табелі робочого часу та розраховувати суму компенсації за невикористані дні відпустки під час звільнення. А переваги автоматизованого розрахунку та обліку нададуть бухгалтеру можливість швидко та без помилок сформувати потрібну звітність з урахуванням всіх нюансів.


Юлія Федоренко - головний методист групи компаній "Парус", спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працює розділ, Консультаційна лінія для бухгалтерів бюджетних організацій, де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.  

Головбух: Бюджет №41, від 7 листопада 2016р.

наверх
Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР