Внесення вхідних залишків по ТМЦ

 

www.parus.ua

Внесення вхідних залишків по ТМЦ

При первинній настройці Системи Парус для бюджетних установ всі дані звітних документів вводяться з клавіатури. Зокрема, оборотних відомостей з руху матеріальних цінностей облік переносяться вхідні залишки по рахунках, матеріально-відповідальних особах і найменування матеріальних цінностей у грошовому та кількісному виразі.
Внесення залишків виконується на початок місяця, який буде вважатися початковим періодом експлуатації Системи Парус. В подальшому, при закритті облікового періоду, залишки на початок наступного місяця Система сформує автоматично.
На стартовому етапі експлуатації Системи дана процедура виконується один раз, і є відправною точкою відліку, що дозволяє правильно розрахувати та відобразити обліковий стан залишків по товарно-матеріальним цінностям.
Для того, щоб додати чи виправити залишки товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), треба увійти в розділ Системи, в якому зберігаються записи про залишки ТМЦ. Для виконання цього завдання потрібно виконати наступні дії:
  1. Із головного меню виберіть пункт Залишки → Залишки матеріальних цінностей;
  2. Із контекстного меню, викликаного у верхній таблиці відкритого вікна розділу залишків, виберіть пункт «Додати», або натисніть на клавіатурі <Insert>;
  3. Заповніть форму додавання запису залишку.
Внесення вхідних залишків по ТМЦ
Зокрема, в якості значення групи полів Період вкажіть місяць і рік, на початок якого фіксується значення доданого залишку матеріальної цінності.
В полі Матеріально-відповідальний вибрати контрагента зі словника «Організації і МВО», який є матеріально-відповідальним працівником за дану позицію ТМЦ.
В поле Рахунок ввести номер синтетичного рахунка (наприклад, 235) або вибрати зі словника «План рахунків». У разі використання аналітичних рахунків слід таким же чином заповнити відповідні рахунки аналітичного обліку.
В полі Номенклатура потрібно обов'язково вибрати позицію зі словника «Номенклатор», відповідну матеріальній цінності, залишок для якої реєструється в Системі в даний момент. Після вибору номенклатурної позиції в полі Одиниця виміру буде автоматично заповнено кодом одиниці виміру, зазначеним у номенклаторе, як основна, для обраної позиції номенклатора.
Якщо вибрано мультивалютний рахунок, то поле Код валюти стане обов'язковим для заповнення, і потрібно вибрати зі словника «Найменування та курси валют» значення коду валюти, що використовується для обліку поточної позиції ТМЦ. В іншому разі поле Код валюти буде порожнім і недоступним для редагування.
В поля Кількість і Сума еквівалента вводиться величина залишку в кількісному і грошовому вираженні відповідно. Якщо залишок реєструється за мультивалютним рахунком, то суму в грошовому вираженні потрібно вводити в поле Сума у валюті, а поле Сума еквівалента буде автоматично розраховано і заповнене за поточним курсом обраної валюти, розрахованим згідно з даними словника «Найменування та курси валют».
Якщо залишок вноситься по матеріальному рахунку з типовою формою обліку «Основні засоби», «Малоцінні необоротні активи», «Матеріали, Товари (Уч. Ціни)», «Матеріали, Товари (FIFO)», «Матеріали, Товари (LIFO)», тоді поля Кількість і Сума еквівалента на вкладці Основні дані неактивні. В цьому випадку потрібно внести дані на вкладці Специфікації, яка стає доступною після вибору номенклатури.
Кількість доданих специфікації повинна відповідати кількості облікових партій номенклатурної позиції, які перебувають на залишку на початок періоду введення залишків.
При додаванні специфікації в поле Специфікація потрібно вибрати з номенклатора запис облікової ціни, яка відповідає даній партії номенклатури.
Поле Одиниця Виміру буде автоматично заповнено кодом одиниці виміру, зазначеним у номенклаторе, як основна, для обраної позиції номенклатора.
В полі Ціна буде підставлена облікова ціна, задана в номенклаторі для обраної облікової партії.
У полі Кількість слід ввести з клавіатури кількість залишку по цій специфікації, вимірюваній в основній одиниці виміру. Поле Сума буде розраховано і заповнено автоматично.
    1. Після заповнення всіх необхідних полів та специфікацій для збереження внесеної інформації потрібно клікнути у формі кнопку «Записати».
Якщо потрібно відкоригувати залишки за певних записів, тоді необхідно вибрати функцію контекстного меню «Виправити» або натиснути клавішу <F8> і потім вносити виправлення в форму. По завершенню редагування значень клікнути у формі кнопку «Записати».
Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР