Налаштування словника найменувань матеріальних цінностей в системі Парус

 

www.parus.ua

Налаштування словника найменувань матеріальних цінностей

Словник «Номенклатор» призначений для зберігання і використання в Системі "Парус" характеристик матеріальних цінностей, що обліковуються за рахунками основних засобів, товарів і матеріалів. Позиція «Номенклатора» містить найменування матеріальної цінності, одиницю виміру та облікову ціну.

Також тут вноситься перелік послуг, що використовуються при формуванні первинних документів, пов'язаних з реєстрацією прийому або надання цих послуг. Для більш зручної роботи позиції словника вносяться тематичні розділи, а розділи можуть поділятися на тематичні підрозділи. Склад розділів та підрозділів визначається користувачем самостійно.

Внесені в «Номенклатор» позиції використовуються для формування користувачем бухгалтерських проводок господарських операцій з надходження, переміщення і списання матеріальних цінностей. Також вони використовуються для формування специфікацій широкого спектру первинних документів, що реєструються в Системі для обліку операцій купівлі, переміщення, інвентаризації, продажу товарів та інших ТМЦ, основних засобів і інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, послуг, тари, тощо.

В якості прикладу створіть наступні розділи та позиції матеріальних цінностей в словнику «Номенклатор».

Розділ

Підрозділ

Найменування ТМЦ

Од. вим.

Ціна, грн.

 МШП

 Канцтовари

 Папка для файлів

шт.

6,00

 Калькулятор

шт.

120,00

 Олівець

шт.

2,00

 Госптовари

 Віник

шт.

10,00

 Швабра

шт.

25,00

 Відро

шт.

36,00

 Матеріали

 Будівельні матеріали

 Цемент

мішок 25 кг

35,00

 Фарба

л

18,00

 Пісок

куб. м

250,00

Для цього потрібно виконати наступну послідовність дій:

  1. Для відкриття словника «Номенклатор» потрібно з головного меню програми вибрати пункт Словники → Номенклатор. На екрані відкриється вікно, в якому відображаються розділи словника НОМЕНКЛАТОР ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ і позицій матеріальних цінностей.
  2. Для створення розділу або підрозділу номенклатора потрібно в полі розділів відзначити мишкою кореневий розділ для додавання розділу, або той розділ, в який ми бажаємо додати підрозділ.
  3. З контекстного меню вибрати пункт «Додати», або натиснути на клавіатурі <Insert>. У формі вказати найменування розділу, заповнити інші характеристики. Потім клікнути на кнопку «Записати».

Підрозділ: Додавання

  1. Послідовно повторити дії для додавання всіх розділів і підрозділів.

Для додавання позицій номенклатора у підрозділи потрібно виконати наступне:

  1. В полі відображення розділів вибрати мишею той підрозділ, який необхідно додати позицію номенклатора.
  2. З контекстного меню, викликаного в області розміщення переліку номенклатурних позицій, вибрати пункт «Додати», або натиснути на клавіатурі <Insert>.
  3. У формі редагування позиції номенклатора заповнити всі обов'язкові поля і інші характеристики і клікнути на кнопку «Записати».
Номенклатурна позиція: Додавання

Зокрема, у полі Тип номенклатурної позиції вибрати потрібну функцію (у більшості випадків це «Товар»).
В полях Код ТМЦ і Найменування вказати скорочене (кодоване) та повне найменування матеріальної цінності, послуги.
Заповнити поле Одиниця виміру шляхом вибору зі словника відповідної одиниці виміру. Якщо потрібне відсутнє в словнику, там же можна зареєструвати нову одиницю виміру.
Встановити ознаку Доступна в товарному блоці, якщо дана матеріальна цінність може бути товаром і підлягає можливості обліку залишків для роботи з документами з реалізації товарів.
На вкладці Додаткові дані встановлюються характеристики нарахування податків при реалізації даної матеріальної цінності. Там же рекомендується зняти ознаку Вже включено в суму, щоб облікова ціна в номенклаторі не суперечила надалі з обліковою ціною за даними регістрів обліку залишків.

  1. Послідовно повторити дії для додавання інших матеріальних цінностей у відповідні підрозділи номенклатора.
Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР