План рахунків

 

www.parus.ua

План рахунків

План рахунків є найважливішим з усіх словників. В системі словник заповнюється стандартним переліком бухгалтерських рахунків згідно з бюджетним законодавством (Наказ МФУ №611 від 26.06.2013). В залежності від специфіки Вашої організації Ви можете внести зміни в словник «План рахунків».
Для бюджету характерно виділення рахунків в розрізі класифікації видатків, тобто з урахуванням кодів КВК, КПКВ, КЕКВ. Залежно від цих даних формується відповідна структура плану рахунків. Рекомендуємо:
По кожній програмі (КПКВ) додавати окремий синтетичний рахунок.
Аналітичні рахунки - додаються організацією на свій розсуд, але більш детальну характеристику відносимо до глибшого аналітичного рівня, наприклад, підвідомчі установи - 1 рівень, КЕКВ - 2 рівень.
Де КВК - коди відомчої класифікації
КПКВ - коди програмної класифікації видатків
КЕКВ - код економічної класифікації видатків

Тип рахунку, характеризується двома ознаками. Перша з них визначає, чи відображаються дані по рахунку в балансі, тому ознака може приймати значення «балансовий» або «позабалансовий». Друга ознака визначає, в якій валюті ведеться облік на рахунку в національній або, при включеному Мультивалютний - в будь-який інший.
Більш детально зупинимося на такій характеристиці рахунку як типова форма аналітичного обліку. Вона визначає схему обробки аналітичних даних проводок з цього рахунку при виконанні різних дій в Системі, зокрема в будь оборотних відомостях слід відображати дані по цьому рахунку. Типові форми вже встановлені для стандартних рахунків. При доданні нових необхідно самостійно встановити відповідну типову форму.
Розглянемо типові форми аналітичного обліку, характерні для бюджетних установ.

Типова форма 1 («Основні засоби»)
По рахунку ведеться інвентарний облік необоротних активів за матеріально-відповідальними особами, чи проводиться нарахування зносу, формується оборотна відомість по руху матеріальних цінностей. У цю групу входять такі рахунки, як рахунок 10 «Основні засоби», 12 «Нематеріальні активи».

Типова форма 1 («Малоцінний необоротний актив»)
По рахунку ведеться інвентарний облік матеріальних цінностей за матеріально-відповідальним особам, формується оборотна відомість по руху матеріальних цінностей. У цю групу входять такі рахунки, як «113 Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Типова форма 2 («Матеріали, товари»)
По рахунку ведеться груповий облік матеріальних цінностей за матеріально-відповідальним особам, формується оборотна відомість по руху матеріальних цінностей. У цю групу входять такі субрахунки рахунків 22 "МШП" 23 "Матеріали і продукти харчування". Для автоматичного розрахунку ціни списання матеріальних цінностей при реєстрації господарських операцій додатково до типової форми задається ознака застосування методу оцінки матеріальних цінностей: «Облікові ціни», «Середні ціни». Якщо застосовуються методи оцінки «Середні ціни»», типова форма має розширення: (серед. ціни). Для методу «Облікові ціни» - без розширення.

Типова форма 4 («Грошові кошти»)
Аналітичний облік ведеться в хронологічному порядку вчинення операцій. У цю групу входять рахунки грошових коштів, як рахунок 30 «Каса», рахунок 31 «Рахунки в банках», рахунок 32 «Рахунки в казначействі» і т.д.

Типова форма 5 («Підзвітні особи»)
Аналітичний облік ведеться по кожній підзвітній особі. Враховуються видані, утримані та відшкодовані суми, суми поданих авансових звітів.

Типова форма 8 (« Дебітори-кредитори»)
Аналітичний облік здійснюється за кожним дебітором і кредитором по перерахованим (отриманим) сумах та сумах представлених (виданих) виправдувальних документів. Цю типову форму мають такі рахунки як 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», 364 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Повернутись до розділу "Статті з практичної допомоги"

Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР