www.parus.ua > Продукцiя > Для великих підприємств (ERP) > Підготовка виробництва

Версия для печати

Підготовка виробництва

Основні завдання ведення технологічних специфікацій

 • Створення та ведення технологічних маршрутів виробів;
 • Ведення даних про заготовки; 
 • Ведення інформації про обладнання та технологічне оснащення;
 • Ведення даних про технологічні процеси і операції;
 • Ведення даних про подетально-специфіковані норми витрат матеріалів;
 • Координація підготовки виробництва;
 • Проведення технологічних змін;
 • Обмін даними з САПР технологічних процесів.

Створення та ведення технологічних маршрутів виробів

Технологічні маршрути в системі є одним з основних елементів визначення виробничого процесу. Дані технологічних маршрутів, з одного боку, дуже тісно пов'язані з визначенням виробу, а з іншого боку є базисом для подетального цехового планування, розрахунку собівартості виробу, обліку у виробництві.
У системі підтримується кілька типів маршрутів: єдині, множинні, паралельні. Кожен з пунктів маршрутів також відноситься до одного з визначених типів. Це дозволяє адекватно описувати різні виробничі ситуації, вибирати виробу, що проходять обробку в заданому цеху та/або ділянці, вибирати і працювати з виробами з певним типом обробки.
 
Ведення інформації про обладнання та технологічної оснастки
 
Інформація про обладнання та технологічної оснастки є базовою для розробки технологічних процесів, нормування трудовитрат на технологічні операції, розрахунку потужностей виробництва та інших додатках.
Інформація про технологічне обладнання складається з декількох груп, які відображають аспекти його ведення та використання різними підрозділами, такими як відділ головного механіка, підрозділи відділу головного технолога, що розробляють технологічні процеси, цехові технологи, бухгалтерія та інші. Підтримуються механізми ведення річних змін обладнання та його ревізій.
У системі є довідники-класифікатори оснащення. Вони дозволяють вибудувати ієрархію груп оснастки різних типів, задавати для неї параметри і вести за цими параметрами дані. Класифікатори пов'язані з системою ведення даних про проектування та виготовленні оснастки для технологічних процесів і виробів.
Для оснащення, як об'єкта, може бути визначений свій власний життєвий цикл, введений ревізійний механізм, визначено проведення змін через сповіщення.
Для вимірювального обладнання та контрольної оснастки ведуться дані і звіти про метрологічні повірки.
 
Ведення даних про заготовки
 
Такі типи заготовок як відливання і поковки є об'єктами системи, що мають власний життєвий цикл, подібний деталям. Для них також існують рівні просування від розробки до виробництва та анулювання.
Зміна статусу і рівня просування заготовок в системі проводиться тільки після проходження електронного процесу узгодження/затвердження. Заготовки можуть просуватися по життєвому циклу самостійно або в складі сповіщень.
В системі визначено зв'язок заготовка-деталь. Для деталей можуть застосовуватися заготовки, що мають інше позначення.
 
Ведення даних про технологічні процесах і операціях

У системі управління інженерними даними підтримується ведення єдиних довідників-класифікаторів технологічних операцій, переходів, заготовок. Класифікатор матеріалів є єдиним для підприємства, хоча матеріали і групи матеріалів можуть мати різних власників.
Для кожного з виробів можна задати і зв'язати (з пунктами маршрутів) дані про технологічні процеси обробки виробу. Для кожної з операцій технологічного процесу визначаються дані про обладнання, оснащенні, нормах витрати матеріалів, трудомісткості виготовлення та ін, використовувані в задачах планування виробництва: розрахунок потужностей виробництва, нормування трудомісткості, нормування витрат, визначення потреб у матеріалах, управління якістю (статистичне регулювання технологічних процесів) та інші розрахунки.
Підтримується механізм створення технологічних процесів виробів на основі типових.
Технологічні процеси є бізнес-об'єктами системи. Тому мають всі властивості бізнес-об'єктів. Вони мають життєвий цикл, власні схеми прав і схеми узгодження, ревізійний механізм, можливість проведення змін через сповіщення.

Координація підготовки виробництва
 
Додаток орієнтований на користувачів-технологів, що займаються координацією підготовки виробництва по виробах. Підставою для неї є конструкторські сповіщення, технологічні сповіщення та інші теми і підстави, пов'язані з реорганізацією виробництва.
Функціями програми є ведення даних про технологічної опрацювання сповіщень, виявлення необхідності в проектуванні технологічних процесів, планування ресурсів на проектні роботи, стеження проектування й виготовлення оснащення. Системою формуються графіки підготовки виробництва і карти технологічного опрацювання.
З даним додатком тісно пов'язаний модуль управління потоками завдань, документів і робіт (Workflow).
Введення в систему інформації про закінчення підготовки виробництва по компонентах конструкторського сповіщення й конструкторському повідомленню в цілому є подією, за якою в системі ініціюється ряд перевірок і наслідувань у системі планування та управління виробництвом, дозволяється виконання ряду інших процесів.
 
Проведення технологічних змін
 
Зміна технологічних маршрутів, технологічних процесів, норм витрат матеріалів проводиться на підставі повідомлень. Використовується ревізійний механізм проведення змін і ведення даних про історію змін. Забезпечується автоматична перевірка коректності сповіщень. Реалізований механізм узгодження змін та їх розсилки (з використанням внутрішньої електронної пошти системи).

Обмін даними з САПР технологічних процесів

В САПР технологічних процесів експортуються дані про товари, маршрутні технологічні процеси та їх зміни. Імпортуються дані по операціях технологічних процесів. Реалізовано обмін даними з системою проектування технологічних процесів TechCard НПП «Інтермех».

Управління потоками завдань

Система управління потоками завдань в технічному документообігу підприємства відноситься до систем з централізованим сховищем даних в якій поєднуються жорстка і гнучка маршрутизація. 
У системі реалізований графічний редактор побудови опису бізнес-процесу за допомогою якого можна описати бізнес-процес будь-якої складності.

Основні завдання управління потоками завдань:

 • Призначення завдань для будь-яких бізнес-об'єктів системи; 
 • Проектування і формальний опис потоків завдань в графічному вигляді;
 • Управління виконанням потоків завдань;
 • Моніторинг виконання потоків робіт;
 • Зберігання історії виконання завдань;
 • Побудова зведених звітів і діаграм виконання завдань.
В опис бізнес-процесу входять такі поняття як:
 • Тип бізнес-процесу, 
 • Тип приєднуваних бізнес-об'єктів, 
 • Повідомлення перевіряючого і виконавця, 
 • Блокування приєднаних бізнес-об'єктів, 
 • Перевіряючий бізнес-процесу.
Бізнес-процес може бути двох типів: бізнес-процес і підбізнес-процес.
 
Повідомлення перевіряючого відбувається при отриманні і завершенні виконання роботи виконавцем, а повідомлення виконавця відбувається при отриманні ним роботи. При повідомленні використовується вбудована в систему електронна пошта.
Блокування приєднаних бізнес-об'єктів здійснюється для розмежування прав по роботі над бізнес-об'єктом. Це обумовлено тим, що на бізнес-об'єкт вже задані права, як правило для декількох груп користувачів. Блокування ж дозволяє працювати з бізнес-об'єктом тільки користувачеві, який виконує над ним операцію.
Перевіряючим бізнес-процесу може бути як конкретна особа, так і особа, яка входить в задану групу користувачів.
В опис операції додатково входить інформація про:
 • Бізнес-процес, який визначає операцію. 
 • Шаблон, на підставі якого визначається бізнес-процес, що визначає операцію.
В опис переходу між операціями бізнес-процесу входить умова його спрацьовування. Умова являє собою логічне вираження будь-якої складності, яке використовує в якості операндів стану операції. На підставі умови і стану операції вибирається наступна операція бізнес-процесу. Для бізнес-процесу задається ряд його станів. 
Для отримання актуальної інформації про бізнес-процеси, що виконуються, про операці, що виконуються, про виконавців, використовується звіт моніторингу бізнес-процесів.

 

Замовити презентацiю

© 2003-8 Парус