www.parus.ua > Продукцiя > Для великих підприємств (ERP) > Планування виробництва

Версия для печати

Планування виробництва

Види планів, підтримувані системою

У системі підтримується кілька рівнів планування:

План, створений в системі, зрозуміло, є одним і тим же, але для різних видів планування змінюються методики розрахунку, способи введення вихідної інформації та спосіб формування підсумкових показників.

Під час введення інформації про елементи плану, по мірі проведення підготовки виробництва, можуть змінюватись планові показники, оскільки є ряд замовчувань за вибором методики розрахунку залежно від наявності інформації. Зміна методики завжди пов'язана з наявністю більш точних даних по елементу плану.

Якщо до складу плану включається новий виріб, який не пройшов етапи проектування і підготовки виробництва, то в системі є можливості поетапного призначення даних.

На першому етапі, коли відома лише кількість виробів та експертно заданий технологічний цикл, план можна розглядати як директивний. Формування діаграм запуску/випуску виробів відповідно до плану дають оцінку часу, необхідного для його реалізації; розрахунок подетальних планів дозволяє зробити оцінку вартості покупних комплектуючих (за умови ведення цінника).

Надалі, при накопиченні та деталізації інформації можливий більш повний розрахунок об'ємних показників плану, які є основою роботи служб постачання. У цьому випадку можна говорити про об'ємно-календарний план виробництва .

Завершення підготовки виробництва означає формування максимально докладної інформації по виробничі процеси, що дозволяє розрахунок оперативних показників до рівня внутрішньоцехового планування включно. Оперативні показники розраховуються за іншою методикою, що відбивається у створенні спеціальної групи функцій оперативно-календарного планування.

Для проведення повторних розрахунків планових показників, обумовлених поповненням інформації в базі даних, передбачений механізм «збережень» - записів результатів розрахунку на дату/час їх проведення. Тобто проведений розрахунок не втрачається, і може служити коригувальним документом при необхідності в «відкаті» змін. 

Об'ємно-календарне планування

Формування плану

Директивний план на наступний етап (як правило, рік) формується службами маркетингу на підставі укладених договорів та прогнозу продажів на наступний рік. Його особливістю можна вважати наявність ряду виробів, що намічаються до випуску, але не пройшли до моменту розрахунку плану підготовки виробництва (і, можливо, не завершили ще етап конструкторського проектування).

За замовчуванням для розрахунків використовується найбільш точна інформація, що зберігається в технологічних процесах конструкторських елементів. Але на стадії формування директивного плану, коли технологічна підготовка виробництва ще не завершена, цих даних може не бути.

У цьому випадку для елементів плану вводиться експертна інформація за технологічним циклом.

Для побудови діаграми запуску/випуску виробу, що відповідає елементу плану, потрібно завдання технологічного циклу і місця, де даний виріб буде виготовлятися (місця складання).

Об'ємні показники розраховуються після «развузлування» виробів, зважаючи на що для точності результату потрібно коректний склад специфікації вироби із зазначенням кількості по даному входу.

Якщо на елементи плану та їх склад задані матеріали, то можна розраховувати потребу в матеріалах по місяцях (кварталами/всього) відповідно до встановленої кількості за прийняттям і для елементу плану.

При проведенні розрахунків формується протокол; у разі, якщо даних для обчислень не вистачає, у протокол заноситься відповідний запис. У підсумку протокол є засобом коригування інформації в базі даних.

Результати розрахунку візуалізуються у вигляді діаграми Ганта .

Оперативно-календарне планування

Проведення підготовки виробництва (складання технологічних маршрутів, розробка технологічних процесів, призначення матеріальних і трудових нір, вибір устаткування і оснащення і т.д.) формує в базі даних достатню інформацію для розрахунку оперативно-календарного плану. Відомості оперативного характеру формуються за спеціальною методикою.

Перша дія для розрахунку оперативно-календарного плану - розрахунок елементів.

Розрахунок проводиться як в розрізі елементів плану, так і в розрізі замовлень у виробництво - якщо план формувався з замовлень, - вибір здійснює користувач.

Розрахунок виробляє формування партій ДСЕ виходячи зі складу елементів плану та кількості за планом.

Оскільки основні параметри плану формуються залежно від розбиття на партії необхідних обсягів випуску, можна провести оптимізацію планових показників, включаючи в виробничу програму найбільш підходящі групи партій.

Інформація у виробничій програмі може представлятися в двох аспектах: партії та ресурси. Під ресурсами розуміється як устаткування, так і персонал підрозділу.

Виробнича програма є інструментом планування, - в її рамках є можливість міняти ряд параметрів робіт.

При формуванні робочої програми ряд робіт може зазнавати змін: можуть змінюватися норми і нормативи, матеріали, обладнання тощо. Для поетапних змін призначена опція фіксації робіт; зафіксована робота не підлягає змінам (до тих пір, поки опція не знята), хоча решта робіт в рамках виробничої програми, групи партій, замовлення та ін. можуть змінюватися.

Користувач має можливість редагування виробничої програми в представлених інтерфейсах:

  • Змінювати час початку операції. 
  • Змінювати одиниці виміру операцій. 
  • Призначати нових виконавців на операцію. 
  • Формувати робочий календар задіяних ресурсів.

Доступні функції відповідають діяльності диспетчерських бюро цехів у процесі виконання цехових планових завдань.

Посилання роботи на план/замовлення у виробництво дозволяє контролювати терміни виконання замовлень.

 

Замовити презентацiю

© 2003-8 Парус