Парус 8.5.6. реліз 7 сборка 0733 від 27 вересня 2016

 

www.parus.ua > Підтримка > Новини релізів > Парус 8

Парус 8.5.6. реліз 7 сборка 0733 від 27 вересня 2016


Модуль Бухгалтерський облік

 Розділ: Види операцій з картотекою БСО

·          Доданий словник "Види операцій з картотекою БСО" (Словники / Документи) - StrictFormsOperationsTypes. У нижчеперелічених розділах відбулися деякі зміни, а саме:

 

1. Картотека БСО:

1.1. На форми: "Картотека БСО: Прихід", "Картотека БСО: Переміщення", "Картотека БСО: Списання" в групу полів "Облік" додано необов'язкове для заповнення поле "Вид операції" з посиланням на словник "Види операцій з картотекою БСО". Причому, при відкритті словника відбувається відбір операцій по типу операції, виробленої з БСО. Також додана перевірка на сервері при виконанні операції, щоб в обраному правилі відпрацювання поле "Тип операції" дорівнювало виконуваної операції.

 

1.2. Формування внутрішніх документів.

У формі "Картотека БСО: Формування внутрішнього документа", в групу "Тип операції" додано необов'язкове поле "Вид операції" з посиланням на словник "Види операцій з картотекою БСО". При виклику словника проводиться відбір за типом операції, в залежності від стану радіокнопки (переміщення або списання). При формуванні внутрішніх документів значення поля "Вид операції" переноситься в аналогічне поле специфікації внутрішнього документа.

 

1.3. Відпрацювання (при виконанні операцій: приходу, переміщення, списання)

Поле "Вид операції" враховується в умовах підбору проводки. Значення поля "Вид операції", вказане на формі операції, переноситься у відповідне поле історії картотеки.

2. Правила відпрацювання бланків суворої звітності

У формі редагування специфікації на вкладку "Умови", в групу "Облік" додано необов'язкове поле "Вид операції" з посиланням на словник "Види операцій з картотекою БСО". При виклику словника проводиться відбір за типом операції, винесеному в заголовок правила.

3. Прибуткові документи

3.1. У формі редагування специфікації на вкладку "Картка БСО", в групу "Облік" додано необов'язкове поле "Вид операції" з посиланням на словник "Види операцій з картотекою БСО". При виклику словника проводиться відбір видів операцій за типом операції «Прихід».

3.2. Відпрацювання в обліку (прибуткових документів)

Поле «Вид операції» враховується в умовах підбору проводки по картотеці БСО. Переноситься в аналогічне поле історії картки БСО.

4. Внутрішні документи

4.1. У форму редагування специфікації на вкладку "Картка БСО", в групу "Облік", додано поле "Вид операції" з посиланням на словник "Види операцій з картотекою БСО". При виклику словника відбір проводиться по обраному типу операції (в однойменній радіогрупі). Також додана перевірка при заповненні поля "Правило відпрацювання БСО ". В обраному правилі відпрацювання тип операції повинен збігатися з типом операції, встановленому в специфікації внутрішнього документа (вкладка" Картка БСО "). В іншому випадку Система не дасть зберегти запис специфікації.

 

 

4.2. Відпрацювання в обліку

Поле "Вид операції" враховується в умовах підбору проводки по картотеці БСО. Переноситься в аналогічне поле історії картки БСО.

Розділ: Внутрішні документи (специфікація)

·          Рахунок обліку ТМЦ - "Основні засоби". Форма редагування специфікації внутрішнього документа зазнала деяких змін, (а точніше - вкладка "Інвентарна картотека"), а саме:

1. На вкладці "Інвентарна картотека" додалася підвкладка "Додатково", на якій розміщені такі поля:

- Характеристика;

- Модель, марка;

- Заводський номер;

- Номер паспорта;

- Виробник;

- Дата випуску;

- Дата надходження.

2. Поле "Місцезнаходження" було перенесено з вкладки "Картка" на вкладку "Додатково".

3. Додався блок "Інвентарний об'єкт" з прапорцем "Реєструвати інвентарний об'єкт" і полем "Каталог".

При встановленому прапорці "Реєструвати інвентарний об'єкт" поле "Каталог" стає доступним і обов'язковим для заповнення.

При формуванні інвентарної картки з внутрішнього документа поля картки не започатковано значеннями відповідних полів специфікації внутрішнього документа. А при встановленому прапорці "Реєструвати інвентарний об'єкт", створюється новий інвентарний об'єкт і встановлюється його зв'язок з інвентарної картотекою.

3. У комбоблок "Інвентарний об'єкт" додано поле "Об'єкт" з прив'язкою до словника "Інвентарні об'єкти". Дане поле відкрите для редагування і обов'язкове для заповнення, якщо встановлений прапорець "Реєструвати інвентарний об'єкт" і Тип операції: "Переміщення" або "Списання".

Примітка: При встановленому прапорці "Реєструвати інвентарний об'єкт" поле "Інвентарна картка (група)" стає недоступним.

 

Розділ: Картотека операцій майбутніх періодів

·          Додано відбір за діапазоном для префікса і номера.

 

Розділ: Контрагенти

·          Додано системний локальний обов'язковий параметр "Контроль унікальності ЄДРПОУ контрагента" (AgnOrgCodeUnique). Значення "Так / Ні", за замовчуванням - "Ні". При додаванні / розмноженні / виправленні контрагента і встановленому параметрі проводиться перевірка на унікальність ЄДРПОУ.

 

 

·          На форму редагування реквізиту банківського рахунку:

- До групи "Тип реквізиту" додали значення "Переказ";

- Додали групу полів "Тип реквізиту" з можливими значеннями: "Банківський" і "Переказ" (для всіх інших модулів, в яких раніше не було цієї групи).

·          При вказівці типу реквізиту "Переказ" на цій же закладці блокуються для редагування поля групи "Реквізити рахунку".

·          На закладці "Банк" зробили обов'язковими для заповнення поля: "Банківська установа" і "Реквізити банку-кореспондента" (Код рядка).

·          До групи полів "Банк платника / одержувача" додали інформативне поле "ЄДРПОУ" з пов'язаного контрагента Банківського установи.

·          До групи полів "Реквізити банку-кореспондента" вивели інформативне поле "Розрахунковий рахунок" з обраного реквізиту, а також вивели в грід "Розрахунковий рахунок банку-кореспондента".

 

       

Розділ: Номенклатор

·          Доданий параметр  Nomen_Price_Duplicate (Розмножувати облікову ціну при розмноженні номенклатури). Параметр може приймати значення Так / Ні. За умовчанням встановлено значення "Так".

 

Розділ: Оборотна відомість по ТМЦ

·          Додався функціонал перегляду прибуткових документів з розділу "Оборотні відомості по ТМЦ" (КМ / Прибуткові документи), аналогічний перегляду внутрішніх документів.

 

Розділ: Правила відпрацювання банківських документів

·          В представлення розділу "Правила формування проводок" додали колонку "Призначена для користувача процедура".

 

Розділ: Правила відпрацювання бланків суворої звітності (специфікації)

·          В представлення розділу додана колонка "Процедура користувача".

 

Розділ: Прибуткові документи

·          Додана  функція КМ "Розформувати інвентарні картки".

 

Розділ: Реєстри перерахувань

·          На форму "Реєстри перерахувань: відпрацювання в обліку" додано необов'язкове поле "Каталог господарських операцій" з посиланням на каталоги ХО. При відпрацюванні дане поле вважається пріоритетним. Якщо поле порожнє, то каталог для розміщення господарських операцій вибирається як раніше (з правила відпрацювання).

 

Розділ: Господарські операції

·          Після сторнування господарської операції зв'язок її з розділом, (з якого вона була сформована при відпрацюванні документа), тепер не видаляється. При знятті відпрацювання в облік видаляється пов'язана господарська операція і її сторно.

 

 

Модуль Бухгалтерський облік - Бюджет

 

Розділ: Акти інвентаризації

·          Доданий відбір карток БСЗ за префіксом / постфіксом по масці.

 

Розділ: Види операцій з картотекою БСО

·          Доданий словник "Види операцій з картотекою БСО" (Словники / Документи) - StrictFormsOperationsTypes. У нижчеперелічених розділах відбулися деякі зміни, а саме:

 

1. Картотека БСО:

1.1. На форми: "Картотека БСО: Прихід", "Картотека БСО: Переміщення", "Картотека БСО: Списання" в групу полів "Облік" додано необов'язкове для заповнення поле "Вид операції" з посиланням на словник "Види операцій з картотекою БСО". Причому, при відкритті словника відбувається відбір операцій по типу операції, виробленої з БСО. Також додана перевірка на сервері при виконанні операції, щоб в обраному правилі відпрацювання поле "Тип операції" дорівнювало виконуваної операції.

1.2. Формування внутрішніх документів.

У формі "Картотека БСО: Формування внутрішнього документа", в групу "Тип операції" додано необов'язкове поле "Вид операції" з посиланням на словник "Види операцій з картотекою БСО". При виклику словника проводиться відбір за типом операції, в залежності від стану радіокнопки (переміщення або списання). При формуванні внутрішніх документів значення поля "Вид операції" переноситься в аналогічне поле специфікації внутрішнього документа.

1.3. Відпрацювання (при виконанні операцій: приходу, переміщення, списання)

Поле "Вид операції" враховується в умовах підбору проводки. Значення поля "Вид операції", вказане на формі операції, переноситься у відповідне поле історії картотеки.

 

2. Правила відпрацювання бланків суворої звітності

У формі редагування специфікації на вкладку "Умови", в групу "Облік" додано необов'язкове поле "Вид операції" з посиланням на словник "Види операцій з картотекою БСО". При виклику словника проводиться відбір за типом операції, винесеному в заголовок правила.

3. Прибуткові документи

3.1. У формі редагування специфікації на вкладку "Картка БСО", в групу "Облік" додано необов'язкове поле "Вид операції" з посиланням на словник "Види операцій з картотекою БСО". При виклику словника проводиться відбір видів операцій за типом операції «Прихід».

3.2. Відпрацювання в обліку (прибуткових документів)

Поле «Вид операції» враховується в умовах підбору проводки по картотеці БСО. Переноситься в аналогічне поле історії картки БСО.

 

4. Внутрішні документи

4.1. У форму редагування специфікації на вкладку "Картка БСО", в групу "Облік", додано поле "Вид операції" з посиланням на словник "Види операцій з картотекою БСО". При виклику словника відбір проводиться по обраному типу операції (в однойменній радіогрупі). Також додана перевірка при заповненні поля "Правило відпрацювання БСО ". В обраному правилі відпрацювання тип операції повинен збігатися з типом операції, встановленому в специфікації внутрішнього документа (вкладка" Картка БСО "). В іншому випадку Система не дасть зберегти запис специфікації.

4.2. Відпрацювання в обліку

Поле "Вид операції" враховується в умовах підбору проводки по картотеці БСО. Переноситься в аналогічне поле історії картки БСО.

 

Розділ: Журнал повідомлень про зміни кошторису

·          Виведено в представлення розділу поле "примітка".

 

Розділ: Інвентарна картотека (історія об'єктів)

·          Додані в представлення розділу поля "Контрагент найменування до / після"

 

Розділ: Картотека бланків суворої звітності

·          До перевірки на перетин номерів для поточного діапазону (при включеному параметрі StrictFormsCheckExists) додано поле Юридична особа.

 

Розділ: Контрагенти

·          Додан системний локальний обов'язковий параметр "Контроль унікальності ЄДРПОУ контрагента" (AgnOrgCodeUnique). Значення "Так / Ні", за замовчуванням - "Ні". При додаванні / розмноженні / виправленні контрагента і встановленому параметрі проводиться перевірка на унікальність ЄДРПОУ.

 

·          На форму редагування реквізиту банківського рахунку:

- До групи "Тип реквізиту" додали значення "Переказ";

- Додали групу полів "Тип реквізиту" з можливими значеннями: "Банківський" і "Переказ" (для всіх інших модулів, в яких раніше не було цієї групи).

·          При вказівці типу реквізиту  "Переказ" на цій же закладці блокуються для редагування поля групи "Реквізити рахунку".

·          На закладці "Банк" зробили обов'язковими для заповнення поля: "Банківська установа" і "Реквізити банку-кореспондента" (Код рядка).

·          До групи полів "Банк платника / одержувача" додали інформативне поле "ЄДРПОУ" з пов'язаного контрагента Банківського установи.

·          До групи полів "Реквізити банку-кореспондента" вивели інформативне поле "Розрахунковий рахунок" з обраного реквізиту, а також вивели в грід "Розрахунковий рахунок банку-кореспондента".

       

Розділ: Номенклатор

·          Доданий параметр Nomen_Price_Duplicate (Розмножувати облікову ціну при розмноженні номенклатури). Параметр може приймати значення Так / Ні. За умовчанням встановлено значення "Так".

 

Розділ: Оборотна відомість по ТМЦ

·          Додався функціонал перегляду прибуткових документів з розділу "Оборотні відомості по ТМЦ" (КМ / Прибуткові документи), аналогічний перегляду внутрішніх документів.

 

Розділ: Перерахування

·          У процедуру формування Реєстру перерахувань додана перевірка на права доступу в розділ.

 

Розділ: Звіти користувача

·          Доопрацьовано звіт «Акт приймання-передачі основних засобів (№ ОЗ-1)» новий шаблон COMDOCS_INTDOCS_OZ_1.fr3 для друку з різних розділів

 

Розділ: Правила відпрацювання банківських документів

·          В представлення розділу "Правила формування проводок" додали колонку "Процедура користувача".

 

Розділ: Правила відпрацювання бланків суворої звітності (специфікації)

·          В представлення розділу додана колонка "Процедура користувача".

 

Розділ: Прибуткові документи

·          В умови відбору розділу на закладку Специфікація / Позиція додана група полів Рахунок і Аналітика (5уровней)

 

Розділ: Реєстри перерахувань

·          На форму "Реєстри перерахувань: відпрацювання в обліку" додано необов'язкове поле "Каталог господарських операцій" з посиланням на каталоги ХО. При відпрацюванні дане поле вважається пріоритетним. Якщо поле порожнє, то каталог для розміщення господарських операцій вибирається як раніше (з правила відпрацювання).

·          При відпрацюванні в облік і формуванні заголовка ХО в поле "Від кого" заголовка ХО переноситься значення поля "Контрагент" з заголовка реєстру.

·          Якщо у реєстру перерахувань є вхідні зв'язку, при виправленні запису реєстру поля: "Контрагент", "Реквізит", "Документ-супровід" і "Вид операції" доступні для редагування.

·          На форму редагування специфікації реєстру перерахування додали закладку "Додатково" і поле "Призначення платежу", розмір якого обмежено параметром «BankDocPayInfo».

 

Розділ: Господарські операції

·          Після сторнування господарської операції зв'язок її з розділом, (з якого вона була сформована при відпрацюванні документа), тепер не видаляється. При знятті відпрацювання в облік видаляється пов'язана господарська операція і її сторно.

 

 

Модуль: Розрахунок заробітної плати

 

·          В меню "Словники - Штатні розписи" доданий словник "Групи посад" зі специфікацією "Коефіцієнти індексації".

 

Розділ: Види розрахунків

·          До групи полів "Параметри" доданий прапорець "Не враховувати мінімальну базу оподаткування". Якщо прапорець встановлений, то для даного виду розрахунку ігнорується застосування мінімальної шкали.

 

Розділ: Виплати і утримання

·          На закладку "Налаштування", група "Інші параметри" додано поле "Група видів обіймань" посилання на розділ "Групи видів обіймань". Якщо "Група видів обіймань" задано, то при автоматичному формуванні підстав для розрахунку виплати / утримання при призначенні співробітника на посаду проводиться формування тільки для видів обіймань, що зазначені в групі.

 

 

 

·          На форму параметрів з алгоритмами м БСУ на вкладку "Лікарняний" в групу полів "Облік перевищення" доданий прапорець "Контролювати мінімальну суму". Якщо прапорець встановлений, то проводиться контроль мінімальної суми згідно ставок мінімального розміру оплати праці.

 

Розділ: Відомості з оплати праці

·          При формуванні перерахувань реалізовано перенесення Призначення платежу з підстави обіймання посади.

·          На форму редагування відомості з оплати праці (вкладка "Підсумки") додали ознаку для групування щодо фіскального органу (прапорець "Податкова служба").

 

При формуванні підсумків значення фіскального органу визначається з характеристик виконання посади.

·          На форму редагування "Підсумки за відомістю" додано поле "Податкова служба".

 

·          В "Підсумки про обіймання" додано колонку таблиці "Податкова служба". 

Розділ: Графіки робіт

·          Для обліку роботи на неповну ставку додана ознака «Облік кількості ставок»: якщо ознака встановлена і в хроніці обіймання посади задано кількість ставок (менше 1), то при формуванні норми відпрацьованого часу з виконання посади береться вказану кількість ставок;

 

Розділ: Обіймання посад

·          Розділ "Обіймання посад" реалізовано за допомогою фреймів.

·          На форми редагування обіймання посади / штатного розкладу і хроніки на вкладку "Обіймання/Заміщення" додана група полів "Фіскальні органи" з полем "Податкова служба".

·          В умови відбору розділу додана можливість відбору по полю "Фіскальний орган" (закладка Хроніка)

 

Розділ: Обіймання посад (підстави нарахувань)

·          У підставі нарахування на закладку Перерахування додано поле "Призначення платежу", розмір якого визначається параметром «BankDocPayInfo».

 

Розділ: Перерахування

·          У перерахуванні на закладку Додатково додано поле "Призначення платежу", розмір якого визначається параметром «BankDocPayInfo».

 

·          При формуванні реєстру перерахувань додали перенесення Призначення платежу в специфікацію  Реестра перерахувань.

·          В представлення розділу додані поля: Одержувач (розрахунковий рахунок), Банківська установа (МФО).

 

Розділ: Звіти користувача

·          У посилках реплікації (SO0007_1PV_M_05.prf, SO0008_1PV_K_07.prf) оновлення статистичних звітів 1-ПВ квартальна і 1-ПВ місячна, згідно з наказом Держстату 21.07.2015 № ­ 172.

 

Розділ: Проводки по оплаті праці

·          На форму редагування специфікації розділу додали поля: "Від кого" і "Кому" з посиланням на словник "Контрагенти".

·          При формуванні проводок по оплаті праці значення полів в специфікації: "Від кого" і "Кому" при використанні макропідстановки FSCAUTH (в правилі формуванні проводок) заповнюються у відповідності з наступним алгоритмом:

1. Контрагент фіскального органу визначається з характеристик обіймання посади.

2. Якщо фіскальний орган у виконанні не заданий, то визначається з ПБЕ дебету проводки - контрагент фіскального органу.

3. Якщо ПБЕ не вказано, то контрагент береться із зазначеного в правилі формування проводок поля "Від кого / кому".

·          При відпрацюванні в облік дані полів "Від кого" і "Кому" господарської операції формуються на підставі даних розділу "Проводки з оплати праці" (специфікація).

 

 

 

Розділ: Розрахункові алгоритми

·          У параметри підстави з алгоритмом "Податок з місячної шкалою" доданий прапорець "Завжди застосовувати податкову пільгу". Якщо прапорець встановлений, то буде ігноруватися значення ознаки розрахунку "Надати відрахування".

 

·          У параметри алгоритму "Відпустка (укр.)" На вкладку "Середній заробіток" в групу полів "Середній заробіток" доданий прапорець "Коригування коефіцієнтів по ФОП". Якщо прапорець встановлений, то проводиться коригування коефіцієнтів зазначених у шкалі.

 

Розділ: Співробітники / Обіймання посад

·          Додано специфікацію "Періоди відпусток".

 

 

Модуль: Зведення звітності - Центр обліку

Розділ: Трафарети (комірки)

·          Для виділення кольором осередку показника , що розраховується формулою , в параметри трафарету доданий "Показник (формула перерахунку)". Для завдання значення за замовчуванням доданий призначений для користувача параметр "Колір комірки для показника з формулою перерахунку" ( "Balance_IndFormulaColor").

 

 

Модуль: Управління автотранспортом 

  Розділ: Картотека стандартних агрегатів

·          У формі редагування словника "Типи агрегатів і устаткування" в комбобоксе "Вид стандартного агрегату" додалося значення "АКБ МВС".

·          У формах редагування заголовка (вкладка "Знос) і специфікації розділу  додано поле "Поточний пробіг ".

·          У формі редагування специфікації розділу "Картотека стандартних агрегатів і устаткування" ( "Картотека стандартних агрегатів (установка на АТС)) додано поле" Нормативний пробіг ".

 

 

Модуль: Управління закупівлями, складом і реалізацією

Розділ: Розпорядження на оплату

·          У форму редагування розпорядження на оплату додано поле "Належність". При додаванні розпорядження на оплату поле заповнюється значенням параметра « JuridicalPerson » . Якщо значення параметра настройки "Юридична особа" не вказано, використовується юридична особа з ознакою "Основне". При формуванні документів з розпорядження на оплату значення поля "Належність" успадковується з вихідного документа.

 

Модуль: Управління діловими процесами

Розділ: Маршрути подій

·          Додана специфікація "Пов'язані теми"

 

Розділ: Маршрути подій ( Точки маршруту / КМ / Виконавці в точці маршруту)

·          На формі редагування виконавця (вкладка "Повноваження") додали можливість завдання повноважень в точці на виконання і відкат дій.

·          У формі редагування виконавця відбулися деякі зміни, а саме:

- Поле "Організація" перейменували в "Клієнт";

- Додали нове поле "Роль", пов'язане зі словником "Ролі виконавців в точках маршруту".

 

Розділ : Маршрути подій (Точки маршруту / КМ / Дії)

·          Для точки маршруту з ознакою "Дія" додавання в розділ записів неможливо. Додавання можливо тільки для точок з ознакою "Процедура" або "користувача додаток".

 

Розділ : Маршрути подій ( Точки маршруту / КМ / Повідомлення / Адресати повідомлення / )

·          Для можливості вказівки ролі виконавця в якості адресата повідомлення в формі редагування адресата повідомлення (вкладка "Штатний розклад") додали поле "Роль" з прив'язкою до словника "Ролі виконавців в точках маршруту". Значення даного поля виводиться в уявлення розділу "Адресати повідомлення"

 

Розділ: Ролі виконавців в точках маршруту

·          Доданий словник (Словники / Штатний розклад / Ролі виконавців в точках маршруту (EventRoutesRoles)). Візуальний інтерфейс реалізується за допомогою фреймів. Надалі записи словника використовуватимуться для:

- Призначення ролей співробітникам підприємства;

- Вказівки в якості виконавця в точках маршрутів подій;

- Вказівки в якості поточного виконавця подій;

- Відбору співробітників для вказівки виконавця при переадресації і переході в наступний стан події; 

- Перевірки можливості виконання дій над подією поточним співробітником.

 

Розділ: Події

·          Розділ "Події" доданий в усі модулі з повним функціоналом

·          На форму редагування додано необов'язкове поле "Належність" - відбір зі словника "Юридичні особи". Поле недоступно при операції "Виправити".

·          На форму відбору додано поле "Належність" - вибір зі словника "Юридичні особи".

·          У специфікацію "Історія зміни події" додано колонку "Дія в точці маршруту".

·          Додано опис поля "Роль" (за даними словника "Ролі виконавців в точках маршруту").

·          Доповнено опис поля "Направити" (роль також відображається в поданні).

·          Додали підпункти КМ "Дії" "Виконати дію" і "Відкинути дію" - для точок з типом "Процедура" і "Додаток" (призначене для користувача).

 

Розділ: Працівники (ролі виконавців у точках маршруту)

·          Додано новий розділ для призначення ролей виконавців співробітникам підприємства - Працівники (ролі виконавців у точках маршруту). Розділ не має власного пункту в головному меню. Візуальний інтерфейс нового розділу реалізується в розділі "Співробітники" у вигляді  слейв - панелі. Розділ представлений у вигляді двох колонок: "Мнемокод" і "Найменування" ролі.

·          Функція "Додати" реалізована груповим додаванням обраних з відповідного словника користувачем ролей. Причому, при відкритті словника "Ролі виконавців в точках маршруту ", відображаються тільки ті ролі, які співробітник ще не виконує. 

·          Зі стандартних функцій реалізовані тільки функції: "Додати" і "Видалити". Функцій: "Розмножити" і "Виправити" в даному розділі не передбачено.

 

Модуль: Управління персоналом і штатний розклад

Розділ: Види відпусток

·          На форму редагування виду відпустки додано вкладку "Найменування", на якій розташована група полів, в яких можна задати найменування виду відпустки, провідмінене за відмінками: родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевому.

 

Розділ: Групи відпусток

·          Доданий словник "Групи відпусток".

 

Розділ: Групи обіймань

·          Розділ "Групи обіймань" зі специфікацією "Склад групи обіймань" тепер додан в модулі «Управління персоналом і штатний розпис» .

 

Розділ: Виконання посад

·          При виконанні дій "Прийняти", "Прийняти тимчасово", "Перевести" і "Призначити без звільнення посади", якщо поле "Група відпусток" в штатної посади задано, то необхідно формувати підстави відпусток (розділ "Особові справи" команда КМ - Відомості про роботі | Підстави відпусток), належать до групи відпусток штатної посади. Період дії підстав повинен бути дорівнює періоду дії виконання. При додаванні підстави відпустки, формуються значення полів групи "Тривалість" на підставі даних виду відпустки. При виконанні дії "Перевести", закриваються тільки підстави з типом виду відпустки "щорічна".

 

Розділ: Зразки наказів

·          До словника "Види наказів" в специфікацію "Підписуючи особи" на форму додано поле "Порядок сортування".

 

Розділ: Накази (пункти)

·          У пункті наказу з типом "Загальний" поле "Зміст" збільшено до 4000, для пунктів наказів з іншими типами збільшено поле "Примітка" до 4000.

·          Для пунктів наказів з типом "Основна робота" і діями: "Прийняти", "Прийняти тимчасово", "Перевести", "Призначити без звільнення", "Змінити" на форму редагування додали блок "Фіскальні органи" з необов'язковим для заповнення полем "Податкова служба ". При відпрацюванні пункту наказу значення даного поля переноситься в аналогічні поля сформованої записи розділу" Виконання посад "(заголовок" Заміщення посад "+ специфікація (хроніка)).

 

Розділ: Працівники (відпустка)

·          При виборі періоду відпустки зроблено формування значення поля "Обіймання посади" на підставі значення поля " Обіймання посади" періоду відпустки . Поле "Вико Обіймання нання посади" при цьому недоступні про для редагування.

 

Розділ: Працівники (періоди відпусток)

·          При формуванні періоду відпустки доопрацьовано формування значення поля "Обіймання посади" на підставі значення поля "Обіймання посади" підстави відпустки. При додаванні періоду відпустки тепер формується значення поля " Обіймання посади" на підставі значення поля "Обіймання посади" підстави відпустки. Поле "Обіймання посади" при цьому недоступно для редагування.

 

Модуль: Облік продуктів харчування  Облік продуктів харчування - Бюджет

Розділ: Страви

·          В розділ додані Умови відбору по полях:

Закладка Страви :

- Мнемокод

- Найменування

- Категорія страв (множинний вибір з словника)

- Тип страви (множинний вибір з словника)

Закладка Страви (дієтичні столи) :

- Дієтичні столи (множинний вибір з словника)

- Продукти по рецепту (множинний вибір з словника)

     

Розділ: Меню-розкладки

·          Додали можливість формування внутрішніх документів (без буфера).

·          Знято обов'язковість заповнення поля "Склад".

·          При виконанні дії "Сформувати внутрішній документ", якщо поле "Склад" меню-розкладки не заданий, то формується його значення на підставі значення поля "Склад" продуктів харчування.

·          У контекстне меню додали стандартний функціонал: Зв'язки / Зняти контроль і Зв'язки / Відновити контроль .

 

Розділ: Меню-розкладки (страви)

·          У представленні вікна "Страви" додана колонка "Вартість страви", в якій відображається значення вартості страви, отримане в результаті підсумовування середньозваженої ціни продуктів, що входять до складу цієї страви.

 

Розділ: Меню-розкладки (рахунки)

·          Додано необов'язкове поле "Склад" , так як продукти можуть зберігатися на різних складах.

 

Розділ: Продукти харчування

·          У формі редагування продуктів харчування додали поля:

- "Одиниця виміру в блюді";

- "Коефіцієнт перерахунку" (кількості з одиниці виміру номенклатора в одиницю виміру по страві);

- "Округляється до" - можливі значення 0,1,2,4,5.

·          Якщо заповнено поле "Одиниця виміру в блюді", то при додаванні страви (в меню-розкладках), кількість на одну порцію вказується в заданій одиниці виміру

·          При формуванні кількості в Меню-розкладки враховується значення поля "Коефіцієнт перерахунку" і одиниця виміру зі словника "Продукти харчування" (номенклатура).

 

Розділ: Відомості про наявність задовольняються

·          У вікні "Страви" додана функція КМ / Додати страви списком

·          У вікні "Страви" виведено в представлення поле «Найменування страви».

·          При дії Додати / Додати страви списком доданий фільтр в розділі Страви з дієтичного столу, для якого додаємо.

·          Доданий системний локальний параметр AccountingByDepartments ( "Облік по підрозділах") з можливими значеннями Так / Ні, за замовчуванням - "Ні". При встановленому значенні параметра "Облік по підрозділах" = "Ні" поле "Підрозділ" в формі редагування "Відомості про наявність задовольняються" не обов'язкова для заповнення. Якщо встановлено значення параметра "Так", поле "Підрозділ" в формі редагування - обов'язкове для заповнення.  

 

Розділ: Установи (рахунки)

·          Додано необов'язкове поле "Склад" з посиланням на словник "Склади".

·          Додано  необов'язкове поле "Структура витрат" з викликом однойменного словника (Для Бюджетного модуля) .

 

Модуль: Все ...

 

·          В інсталятор включений пакет PKG_LOB_ZIP, що дозволяє архівувати / розпакувати LOB об'єкти в базі даних.

 

 

 

наверх
Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР