Парус 8.5.6. реліз 6 сборка 0640 от 19 січня 2016

 

www.parus.ua > Підтримка > Новини релізів > Парус 8

Парус 8.5.6. реліз 6 сборка 0640 от 19 січня 2016


Модуль Бухгалтерський облік

 

Розділ: Внутрішні документи

·          Для модуля  "Бухгалтерський облік" додана можливість відпрацювання прийняття до обліку через ІК, а також змінилася назва параметра "Враховувати первісну вартість" (Inventory_BudgOriginalCost) (прибрано "Бухгалтерський облік - Бюджет").

·          У формі редагування специфікації внутрішнього документа на згенерованій вкладці "Інвентарна картотека" зроблені доступними для зміни поля: "Підрозділ" і "Місцезнаходження" тепер і для типу операції "Прийняття до обліку ".

Розділ: Інвентарна картотека

·          Для модуля «Бухгалтерський облік» в розділі "Інвентарна картотека" (за картками, за об'єктами) поле "Код класу" виведено в грід. 

Розділ: Партії товару

·          Додано необов'язкове поле "Термін придатності" (формат дата)

Розділ: Прибуткові документи

·          Для модуля  "Бухгалтерський облік" додана можливість відпрацювання прибуткового документа через інвентарну картотеку (по аналогії з модулем Бухгалтерський облік-Бюджет)

·          Для модуля  "Бухгалтерський облік" - якщо рахунок обліку в специфікації прибуткового документа з типом - "Основні засоби", на вкладці "Інвентарна картотека" поле "Картка (префікс)" автоматично заповнюється значенням параметра InvCardPref. Також знята обов'язковість заповнення поля "Інвентарний номер (група)". 

Розділ: Фінансові зобов'язання

·          На формі редагування фінансового зобов'язання (вкладка "Додатково") групу додано поле "Ознака публічності" з списком, що випадає значень:

                 0 - Публічний документ;

                 1 - Не публічний документ;

                    2 - Публічний без персональних даних.

·          Поле додано в умови відбору. При додаванні фінансового зобов'язання автоматично заповнюється значенням "Публічний документ".

·          У параметрах налаштувань Системи в папку "Фінансові зобов'язання" доданий призначений для користувача локальний параметр "Ознака публічності за замовчуванням" (FinOblPublicSign) з вище переліченими значеннями для поля "Ознака публічності".

·          На форму "Юридичні зобов'язання: Формування фінансових зобов'язань" в групу "Параметри" додано поле "Ознака публічності" з аналогічними значеннями. Поле инициализируется значенням параметра FinOblPublicSign.

Розділ: Юридичні зобов'язання

·          Обов’язковість заповнення полів групи "Документ-супровід" форми "Юридичні зобов'язання: Формування фінансових зобов'язань" тепер відображаються в залежності від значення параметра «FinOblEDocNN».

·          Для юридичного зобов'язання доданий чекер "Ознака використання процедури закупівлі"

 

Модуль Розрахунок заробітної плати

Розділ: Алгоритми

·          На формі параметрів для алгоритму "БРВ", в групі Гранична сума додана підгрупа "Коригування". Коригування суми перейменовано в поле "Сума" і додано необов'язкове поле "Група виплат" з посиланням на групу виплат. 

Розділ: Розрахунок заробітної плати

·          На закладку "Підстави" форми відбору, додан параметр відбору "Група виплат" для можливості відбору по В / У, включених до групи. Відбір здійснюватиметься або по параметру "Виплати і утримання" або по "Група виплат".

·          На закладку "Підстави" форми відбору, додана група відбору "Розрахунок". До групи включається радіогрупа, що складається з значень: "Все", "Розраховано","Не розраховане" і залежна радіогрупа, що складається зі значень: "У розрахунку", "В розрахунковому періоді" 

Розділ: Працівники (базові місяці індексації)

·          Додано новий символ входження для групи категорій ФОП для обліку підвищення "F". Суми даних позицій ФОП будуть враховуватися тільки в тому випадку, коли спрацьовує умова додавання місяця підвищення, саме підвищення з входженням F без підвищення інших позицій не впливає на додавання місяця підвищення. 

Розділ: Списки посад

·          Додано новий розділ Списки посад (PersonPostEnums). Розташування розділу: Словники / Штатний розклад.

·          У головному вікні розділу відображаються безпосередньо списки посад, у вікні специфікацій - 2 вкладки: Посади і Списки посад (коефіцієнти індексації).

 

Модуль Зведення звітності - Центр обліку

Розділ: Первинні / зведені звіти

·          Додано дію "Масове додавання". Для зазначеного контрагента і дату формується список звітів для додавання. За зазначеним формам можуть бути сформовані первинні звіти.

·          Допрацьовані функції:RE,TAD,RA,R_RA. У перелік аргументів додані: ПргКлс - код програмної класифікації видатків та ФунКлс - код функціональної класифікації видатків. 

 

Модуль Управління автотранспортом

  Розділ: Картотека АТС 

·          На формі редагування картки АТС додані доступні тільки для читання поля: "Найменування марки АТС" і "Об'єм двигуна". Значення полів автоматично заповнюються даними зазначеної марки АТС в поле "Марка".

 

 

Модуль Управління персоналом і штатний розклад

Розділ: Зразки пунктів наказів

·          Для типу зразка пункту наказу "Підрозділ" додано дію пункту наказу "Додати з планової структури", яке аналогічно дії "Додати з планової структури" розділу "Організаційна структура". 

Розділ: Відпустки (відкликання і затримки)

·          Додано поле "Виконання посади" на формі Особові справи / С ведення про роботу / Відпустки / Відкликання / Затримки. Заповнюється значенням з Відпустки. 

Розділ: Накази (пункти)

·          Для пунктів наказів з типом "Штатні посади" і діями: "Ввести", "Змінити", "Ввести в проект", "Вивести" на форми редагування на вкладку "Характеристики" в групу полів "Облік" додано поле "Група відпусток".

Розділ: Працівники (підстави відпусток)

·          Додано поле "Обіймання посади" (з викликом словника) на формі Особові справи / Відомості про роботу / Підстави відпусток.

·          У розділі "Особові справи" КМ "Відомості про роботу" - "Підстави відпусток" на формі доданий а група полів "Тривалість" з полями "Основна" і "Додаткова" і група полів "Документ-підстава" з полями "Тип", " № " і " Дата ".

Розділ: Працівники (відпустки)

·          Додано поле " Обіймання посади" на формі Особові справи / Відомості про роботу / Відпустки.

Розділ: Працівники (періоди відпусток)

·          Додано поле " Обіймання посади" (з викликом словника) на формі Особові справи / Відомості про роботу / Періоди відпусток.

Розділ: Штатні посади; Штатні посади (хронікальні атрибути)

·          У трьох представленнях розділу "Штатні посади": за підрозділами, за каталогами і за хронікою на форму редагування (вкладка "Характеристики", група "Облік") додано нове поле "Група відпусток" з посиланням на однойменний словник.

Розділ: Штатні підрозділи

·          У розділі Організаційна структура / За підрозділам доданий пункт КМ «Додати з планової структури». При виконанні дії відбувається вибір записи розділу "Підрозділи планової організаційної структури", виклик форми додавання підрозділи і заповнення відповідних полів на підставі значень записи планової структури.

 

 

 

Модуль Облік продуктів харчування

Розділ: Меню-розкладки (страви)

·          Додано поле "Найменування страви" на форму Меню розкладки / Страви.

 

Модуль Усі ...

Розділ: Параметри

·          Доданий параметр 'CatalogMultiChoice' "Множинний вибір каталогів", значення: Так / Ні, за замовчуванням "Так". При значенні "Так" діє поточний механізм. При значенні "Ні" в панелі, що відображає каталоги / ієрархію, відключена можливість вибрати чекером декілька каталогів.

 

наверх
Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР