Інформаційно-аналітична система управління районним центром та містом

 

www.parus.ua > Впровадження Технології Інновації

Управління районом та містом

В час новацій систем і методів управління, стрімкого розвитку інформаційних технологій, зростаючих вимог до сучасних бюджетних установ, переходу до електронного урядування, група компаній "Парус", пропонує створення інформаційно-аналітичної системи управління областю, обласним центром, районом, районним центром, містом. На даний час інформаційно-аналітична система не має аналогів в Україні.

Інформаційно-аналітична система управління районом, містом, областю працює в єдиному інформаційному середовищі та охоплює різні напрями діяльності, такі як:
Управління муніципальним майном
 
Система вирішує завдання забезпечення ефективного управління муніципальним майном:

Показники рівня збирання податків

Рівень збору місцевих податків відіграє важливу роль у фінансовій забезпеченості місцевих бюджетів. Підвищення рівня збирання місцевих податків — один з пріорітетних напрямків діяльності місцевої влади, спрямованхй на забезпечення збалансованості місцевих бюджетів.
Система здійснює моніторинг всіх етапів підвищення збирання податків із залученням на кожному з них органів місцевого самоврядування:
 
Показники рівня збирання податків. Парус - Управління районом, містом
Бюджет області/району/міста (виконання бюджету, кошторис)
 
Управління процесом розподілу бюджетного фінансування загального та спеціального фондів, розпорядниками бюджетних коштів. Система містить два контури: в одному здійснюється реєстрація та обробка даних щодо формування бюджетного розпису, в іншому — реєстрація розподілів обсягів фактичного фінансування витрат, зокрема:
дозволяє налаштувати ієрархію структури фінансування витрат, де на кожному рівні можна задавати як стандартні словники системи “КПКВ/КФК”, “КЕКВ/Скорочений КЕКВ”, “Підвідомчі установи”, “Фонди”, так і свої власні;
відслідковує не перевищення сум у кошторисі, асигнуваннях та розподілах.
 
Управління діловими процесами (документообіг, ЕЦП)
 
Система забезпечує:
Консолідація звітності даних
 
Система забезпечує збір і консолідацію звітності в організаціях, в тому числі тих, що володіють розгалудженою підвідомчею мережею. Автоматизує процеси формування, приймання, здачі та аналізу великого обсягу різноманітної звітності: бюджетної, статистичної, відомчої, звітності про ефективність державного і муніципального управління, а також дозволяє адмініструвати та контролювати відповідні процеси збору звітності.
 
Управління проектамиАвтоматизація бюджетних організацій
 
Система управління проектами допомагає менеджерам муніципальних проектів в розробці планів, розподілі ресурсів за завданнями, відстежуванні прогресу обсягів робіт і аналізу фінансування.
 
Бухгалтерський облік
 
Модуль призначений для автоматизації ведення бухгалтерського обліку муніципальних установ всіх типів. У програмі передбачено формування первинних документів та звітності згідно вимог діючого законодавства.
 
Управління персоналом
 
Модуль дозволяє автоматизувати процеси, пов'язані з обліком організаційної структури, штатної структури, а також кадрового складу організації. Забезпечується взаємодія кадрових служб з відділом розрахунку заробітної плати і планово-економічним відділом.
 
Розрахунок заробітної плати
 
Дозволяє підвищити ефективність розрахунку заробітної плати організацій бюджетної сфери, а також дає можливість формувати електронну звітність із заробітної плати, проводки по оплаті праці, по відрахуваннях страхових та пенсійних внесків.
 
Управління конкурсними закупівлями
 
Модуль автоматизує проведення процедур закупівлі (товарів, робіт та послуг) та документообіг комітетів з конкурсних торгів, які здійснюють закупівлі за влісні та державні кошти.
 
Замовити безкоштовну презентацію системи у Вашому офісі
   

 

 

  Управління районом, містом Парус

наверх
Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР