www.parus.ua > Продукцiя > Для середнього і малого бізнесу > Заробітна плата

Версия для печати

Парус-Заробітна плата

Парус - Заработная плата

Завантажити буклет

"Парус-Заробітна плата" - інформаційна система, що дозволяє автоматизувати облік заробітної плати (розрахунок та нарахування заробітної плати).

За допомогою системи здійснюється процес автоматизації нарахування заробітної плати на всіх його етапах - від ведення особових рахунків співробітників до розрахунку заробітної плати і всіх супутніх їй податків, виплат і утримань з формуванням та печаткою всіх необхідних документів. Система забезпечує автоматизацію наступних процесів:

 • ведення особових рахунків співробітників;
 • облік штатної структури на рівні підрозділів і посад;
 • ведення табелю робочого часу, облік наказів з оплати праці, нарахування заробітної плати на підставі виправдувальних документів табеля;
 • розрахунок заробітної плати, в тому числі з урахуванням норм робочого часу і виробітку;
 • облік виплат за відомостями та ВКО;
 • перерахунок заробітної плати за минулі місяці;
 • розрахунок відпусток, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги на дітей;
 • розрахунок з податків, пенсійного внеску, виплат за виконавчими листами, утримань за позиками інших утримань;
  Парус - Заработная плата
 • розрахунок нарахувань на заробітну плату (податки, фонди тощо);
 • облік виплаченої і невиплаченої заробітної плати;

Звітність та документи:

 • формування та друк списків допомоги, лікарняних, відпускних та інших виплат, зводів (накопичувальних відомостей) по заробітній платі в різних розрізах;
 • друк ВКО на одержання заробітної плати, розрахунково-платіжних і платіжних відомостей нарахування заробітної плати та інших виплат, формування та друк списків і платіжних доручень з перерахувань до банку і поштою;
 • формування, друк і відпрацювання в обліку господарських операцій по заробітній платі 5-го меморіального ордера (5-й проводки);
 • друк різного виду довідок по заробітній платі;
 • формування звітних форм до податкової інспекції (1ДФ) та в пенсійний фонд (персоніфікований облік);
 • здача звітності у форматі .xml;

Для роботи з системою "Парус-Заробітна плата" на першому етапі необхідно провести її настройку, яка дозволить врахувати специфіку нарахування заробітної плати, а також чинні законодавчі вимоги та інструкції. В системі основна частина параметрів вже має необхідну настройку. Вам необхідно буде тільки перевірити існуючі дані і при необхідності внести зміни.

Парус - Заработная плата

Основна робота з нарахування заробітної плати складається з таких операцій:

 • ведення особових рахунків - облік змін в особових рахунках, обумовлених наказами, тощо;
 • автоматичний розрахунок заробітної плати з особових рахунків співробітників. Система проводить розрахунок на підставі постійних виплат і утримань кожного співробітника (окладу, надбавки), грунтуючись на припущенні про те, що всі співробітники відпрацювали рівно місячну норму часу або виконали місячну норму виробітку;
 • редагування отриманих результатів розрахунку, тобто перерахунок нарахувань і утримань з урахуванням фактично відпрацьованого часу або виробітку, тривалості лікарняних і відпусток, разових виплат т.д.;
 • формування проводок по заробітній платі (5-й меморіальний ордер) і друк звіту по проводках;
 • друк відомостей, платіжних документів, різноманітних довідок і списків по заробітній платі.

 Завантажити буклет

© 2003-8 Парус