www.parus.ua > Продукцiя > Для великих підприємств (ERP) > Управління персоналом і штатний розклад

Версия для печати

Управління персоналом і штатний розклад

Парус - ПерсоналВся робота, пов'язана з персоналом, забезпечується додатками (АРМ) Облік персоналу,  Табельний облік робочого часу та Розрахунок заробітної плати, які за своїми функціональними можливостями повністю задовольняють потребам кадрової служби та планово-економічного відділу (в частині управління персоналом) підприємства і його підрозділів по розрахунку заробітної плати. Фундаментальною властивістю цих додатків є забезпечення тісного зв'язку процесів кадрового обліку, обліку праці та розрахунку заробітної плати, які перебувають в компетенції різних підрозділів підприємства.

У програмі для hr врахована галузева специфіка управління кадрами середнього і великого бізнесу, великих виробничих підприємств, медичних установ і навчальних закладів (в тому числі тарифікація).

управління персоналом

У частині обліку персоналу забезпечується: 

  • Облік штатного розкладу - структурних підрозділів та посад. Кожна посада тарифікується - складається фонд заробітної плати посади, що містить оклад (по розряду Єдиної тарифної сітки, місячний, погодинної) і надбавки. Можуть враховуються відомчі коефіцієнти до тарифної ставки .
  • Облік відомостей про співробітників - в обсязі, відповідному типовою формою П-2 або П-2ДС, а також додаткових даних.
  • Облік відомостей про виконання співробітниками посад . Співробітник може виконувати посаду як основний, тимчасовий, понадштатним працівник, зовнішній чи внутрішній сумісник. Формується фонд заробітної плати виконання (фонд заробітної плати посади коригується відповідно з індивідуальними особливостями співробітника). Система проводить контроль відповідності фонду заробітної плати виконання відомостями про співробітника і обліковими даними виконуваної ним посади.
  • Виконання дій з кадрових переміщень і змін у штатному розкладі, формування звітності. У процесі повсякденного обліку виконуються: введення в штатний розклад нових підрозділів і посад, прийом на роботу, звільнення та кадрові переміщення працівників: переведення на іншу посаду, сумісництво, заступницво, суміщення професій, виконання обов'язків і т.д.
  • Формування та облік наказів по співробітниках і штатним розкладом.
  • Формування звітів за штатним розкладом, оплаті праці, праці, статистиці; наказів по прийому та зарахування, переміщення, оплаті праці, поєднанню професій.

Система управління персоналом "Парус-Персонал", дозволяє налагодити процеси кадрового обліку, підбору персоналу, формування штатного розкладу і спростити роботу hr-департаменту в цілому. 

Замовити презентацiю

© 2003-8 Парус