www.parus.ua > Продукцiя > Для великих підприємств (ERP)

Версия для печати

Для великих підприємств (ERP система).

Виходячи з потреб великих підприємств і враховуючи особливості різних галузей, ми створили програмний продукт класу ERP Парус-Підприємство 8.хх, що відповідає найвищим вимогам до подібного роду рішень і дозволяє вирішувати наступні облікові й управлінські завдання: управління фінансами, персоналом, бухгалтерський і податковий облік, розрахунок заробітної плати, управління конкурсними закупівлями, виробництвом, автотранспортом, складською логістикою, взаємовідносинами з клієнтами (CRM), діловими процесами, контакт-центром (contact-centre), страховою діяльністю і інші завдання.
 
У сучасних умовах кожне підприємство ставить перед собою певні цілі: це може бути утримання та збільшення своєї частки ринку, оптимізація і зниження витрат і т.п., що визначає відмінність в підходах до управління. Основою успішної діяльності компанії можуть бути забезпечення необхідного рівня рентабельності, підтримка платоспроможності, підвищення якості виробленої продукції, зниження витрат. На шляху до цього, компанії стикаються з низкою проблем, що зазвичай стосуються:
 • Відсутності єдиного інформаційного простору серед підрозділів підприємства; 
 • складності узгодження планів різних структурних підрозділів; 
 • недостатньої актуальності звітних даних; 
 • низької достовірності інформації з різних бізнес-напрямків; 
 • недостатньої ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю; 
 • галузевої специфіки діяльності різних підприємств.

Для вирішення перерахованих вище проблем необхідно впровадити систему управління підприємством, яка дозволить не тільки підвищити рівень контролю і організованості процесів, а й знизить ризик втрати ділової інформації. Всі операції будуть контролюватися в системі, підвищиться рівень комунікацій між підрозділами та департаментами, а також буде зберігається історія виконаних дій співробітниками.

Парус-ідприємство 8 (ERP система для автоматизації)

Замовити презентацiю

 

Автоматизація - не самоціль, а засіб досягнення заздалегідь сформульованих бізнес-результатів: забезпечити рентабельність підприємства, прискорити проходження платежів, підтримати прийняту модель управління і т. п. Система автоматизації бізнес-процесів не повинна нав'язувати свої правила - вона покликана підтримати прийняту на підприємстві і відповідаючу його потребам технологію, розвиваючись разом з компанією і залишаючись актуальною незалежно від збільшення масштабів робіт. Таке програмне забезпечення покликане допомагати персоналу підприємства, взявши на себе вирішення певних завдань, серед яких:

 • Підвищення ефективності управління підприємством; 
 • забезпечення надійного обліку, контролю надходження і прозорість витрачання грошових коштів і матеріальних ресурсів; 
 • організація ефективного планування та прогнозування; 
 • оперативний звід аналізу діяльності всіх підрозділів підприємства; 
 • підвищення ефективності обміну даних між усіма підрозділами компанії.

Завантажити буклет

Інформація про вартість "Парус-Підприємство 8"

© 2003-8 Парус