Розраховуємо лікарняні у програмі «ПАРУС» (Частина 1)

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2014: Розраховуємо лікарняні у «ПАРУСі» (Част. 1)

Федоренко Юлія

МЦФЕР Головбух: Бюджет, №24

Розповідаючи про технічні можливості системи «Парус-Бюджет», ми неодноразово доводили переваги автоматизованого розрахунку та обліку. Сьогодні ж маємо на меті ознайомити бухгалтерів бюджетної установи з порядком розрахунку лікарняних у програмі «ПАРУС». Тож далі про те, як вчасно та без помилок нарахувати лікарняні та сформувати необхідні документи


Розрахунок сум, належних для виплати працівникам бюджетної установи за листками непрацездатності (далі — лікарняні), з використанням системи «Парус-Бюджет» (далі — Система) здійснюється у модулі «Заробітна плата».
Для виконання розрахунку будь-яких виплат у модулі «Заробітна плата» потрібно попередньо налаштувати Систему, тобто внести дані в словники щодо організації оплати праці (Настройки табеля, Податкові пільги, Схеми роботи, Святкові дні, Настройка видів оплат тощо), а також дані безпосередньо про працівників (Співробітники, Посади, Звання тощо) (Рис. 1).
Основний обліковий розділ, призначений для виконання розрахунку заробітної плати, — Особові рахунки.

 

Головне меню модуля

Рис. 1. Головне меню модуля «Заробітна плата». Розділи, задіяні для розрахунку лікарняних

Розглянемо, як за допомогою модуля «Заробітна плата» вирішити робочу ситуацію щодо автоматизованого розрахунку сум оплати днів тимчасової непрацездатності на підставі поданого працівником листка непрацездатності.
СИТУАЦІЯ. Бухгалтеру бюджетної установи в червні 2014 року потрібно розрахувати суму лікарняних працівниці Кучеренко Олені Миколаївні за листком непрацездатності № 654317. Хворіла працівниця з 10.06.2014 по 18.06.2014 включно. Страховий стаж — понад 8 років.
Нарахування, проведені працівниці у розрахунковому періоді грудень 2013 року— травень 2014 року, для унаочнення подамо у Таблиці.
 
Нарахування, які припадають на розрахунковий період
Місяці розрахункового періоду
Нараховані виплати
Нараховані суми, грн.
Розрахункові суми*, грн.
Відпрацьовано р. дн.
Грудень 2013 року
Оклад
1218,00
1218,00
22
Січень 2013 року
Оклад
1218,00
1218,00
21
Премія квартальна за IVквартал 2013 року
 1500,00
500,00
 Лютий 2014 року
Оклад
1218,00
1218,00
20
Березень 2014 року
Оклад
1218,00
1218,00
20
Оплата 11 днів щорічної основної відпустки у квітні 2014
635,73
 Квітень 2014 року
Оклад
 580,00
580,00
10
 Травень 2014 року
Оклад
 1218,00
1218,00
19
 Разом
8805,73
7170,00
112
* Суми, які включаються у розрахунок середнього заробітку.

Готуємося до розрахунку лікарняних: налаштовуємо словники
Перш ніж перейти до вирішення ситуації маємо налаштувати словники: Настройка видів оплат і Настройки табеля. Тож розглянемо нюанси їх налаштування по черзі.
 
1. Словник Настройка видів оплат
Відкрийте розділ Словники → Настройка видів оплат (рис. 2). У ньому зберігається інформація про Нарахування (таблиця зліва) та Утримання (таблиця справа), за допомогою якої виконують розрахунок заробітної плати працівникам.

 
Словник Настройка видів оплат
Рис. 2. Словник Настройка видів оплат

Кожен вид оплати базується на певному методі розрахунку, який закладений у програму та може бути використаний для налаштування певної виплати.
Нагадуємо, що метод — це послідовність дій, алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи іншої виплати. Метод, який застосовується для розрахунку виплат за листком непрацездатності, називається лікарняний (рис. 3).
Алгоритм розрахунку лікарняних можна подати у вигляді формули:
Сума лікарняних = Кількість днів (хвороби) Х Середньоденний заробіток Х Відсоток оплати.
У свою чергу, середньоденний заробіток розраховується так:
Середньоденний заробіток = Сума нарахувань / Виробіток.
У Системі для обчислення створюються дві пов’язані між собою виплати, а саме:
 • 15 «Лікарняний 5 дн.» — для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
 • 16 «Лікарняний ФСС» — допомога по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП) починаючи з шостого дня непрацездатності.
Налаштування виплат лікарняних у Системі здійснено згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266).
На рис. 3 наведені Основні параметри виплати: перелік виплат, з яких визначається середній заробіток, код пов’язаного лікарняного, порядок визначення фактичного виробітку, шкала для визначення відсотка оплати залежно від страхового стажу тощо.

 
Параметри методу«Лікарняний»
Рис. 3. Параметри методу«Лікарняний»
 
2. Налаштування словника Настройки табеля
 
Розрахунок лікарняних виплат виконують на підставі табеля. Для того аби в табелі була можливість поставити позначку про те, що працівник не з’явився на робочому місці (зокрема, через відпустку, хворобу, прогул), в Системі використовуються символи, які складаються з двох однакових літер, наприклад, Оо, Лл, Кк. Налаштування символів виконується в словнику Настройки табеля.

 
Налаштування словника Настройки табеля
Рис. 4. Налаштування словника Настройки табеля

Зауважимо: більшість символів пов’язані з певним видом оплати.
У нашій ситуації виплата за видом 15 «Лікарняний 5 дн.» пов’язується з символом табеля Лл, якому присвоюється назва Лікарняний 5 дн. (рис. 4).
РІШЕННЯ. Аби правильно нарахувати лікарняні, бухгалтер має дотриматися такої черговості дій.
 1. Відкрийте розділ Облік → Особові рахунки. Це основний розділ Системи, в якому відображається структура установи, особові рахунки її працівників та виконується розрахунок нарахувань та утримань.
 Щоб розрахувати лікарняні, насамперед в Системі необхідно встановити період — червень 2014. Для цього у головному меню Системи натисніть ФункціїЗміна періоду роботи у системі або клавішу F7 (рис. 5).

 
Розділ Особові рахунки. Виклик Табеля працівника
Рис. 5. Розділ Особові рахунки. Виклик Табеля працівника
 1. На тому, яка інформація з особового рахунку працівника використовується для розрахунку лікарняного, зупинимося детальніше.
Знайдіть особовий рахунок потрібного працівника та виконайте команду контекстного меню (далі — КМ) Виправлення або натисніть клавішу F8 (рис. 6).
На закладинці Відмітки заповніть поле Код категорії застрахованої особи,за необхідності також вкажітьКод спецстажу.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Дані цих полів будуть використані при формуванні звітності з ЄСВ.

 
Особовий рахунок працівника. Закладинки Основні дані і Відмітки
Рис. 6. Особовий рахунок працівника. Закладинки Основні дані і Відмітки
 1. Перейдіть на закладинку Стаж/Вислуга.Вкладка містить дані про різні види стажу роботи працівника (рис. 7). У верхній таблиці відображається назва виду стажу та тривалість на поточний період. У нижній таблиці відображаються періоди дії стажу. Нас цікавить вид стажу Страховий, який пов’язаний із виплатою 15 «Лікарняний ФСС 5 дн.». Система автоматично визначить розмір оплати лікарняного (у нашій ситуації — 100%) згідно з налаштуваннями виплати 15 (рис. 3). Після цього закрийте Особовий рахунок.
Особовий рахунок працівника. Страховий стаж

Рис. 7. Особовий рахунок працівника. Страховий стаж
 1. Далі потрібно перенести інформацію з листка непрацездатності до Табеля працівника.
Для цього оберіть необхідний особовий рахунок та виконайте команду КМ Табель працівника або натисніть клавішу F9 (рис. 5).
 1. Відкриється Табель працівника, у якому відображаються дані за три місяці з графіка роботи працівника, а саме попередній, поточний і наступний місяці. Перебуваючи у поточному місяці, виконайте команду КМ Додати документ табеля.
 2. Відкриєтьсявікно Документ: Додавання, в якому заповніть поля так, як на рис. 8.
 
Внесення даних до Документа
Рис. 8. Внесення даних до Документа

Тож заповнити слід так:
 • Документ № — заповніть за умовою;
 • у полі Символ оберіть зі словника відповідний символ. У нашій ситуації символ Лл пов’язаний з виплатою 15 «Лікарняний ФСС 5 дн.»;
 • у полі Причина непрацездатності — оберіть зі словника захворювання загальне (код 01);
 • у полі Діє з… по… — вкажіть строк перебування працівника на лікарняному (приміром, з 10.06.2014 по 18.06.2014).
 • у поліНарахувати у період — оберіть червень 2014 року.
Тепер натисніть Записати.
 1. У Табелі працівника за червень з’явиться символ Л біля відповідних днів місяця (рис. 9). Також буде змінено кількість відпрацьованого часу (днів — 12, годин — 96).
Відображення змін у Табелі працівниці
Рис. 9. Відображення змін у Табелі працівниці

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У Табелі введені такі умовні позначення:
        0.00в — вихідні дні;
        0.00п — святкові дні.

При збереженні змін у Табеліз’явиться повідомлення про перерахунок виплат (рис. 9).
Після позитивної відповіді Системою буде виконано:
 • перерахунок окладу за фактичним виробітком;
 • розрахунок виплати Лікарняний у поточному місяці, до того ж до нарахувань буде додано дві виплати — 15 «Лікарняний ФСС 5 дн.» (оплата перших 5 днів за рахунок коштів роботодавця) та 16 «Лікарняний ФСС» (оплата за рахунок коштів ФСС з ТВП);
розрахунок утримання № 720 «Єдиний соцвнесок лік.» (рис. 10).

 

Нарахування та Утримання працівниці за червень 2014 року

Рис. 10. Нарахування та Утримання працівниці за червень 2014 року

Для того щоб переглянути Нарахування «Лікарняний», натисніть команду КМ Виправлення або клавішу F8 (рис. 11).

Нарахування
Рис. 11. Нарахування «Лікарняний»

8. Розглянемо детальніше дані, наведені на рис. 11.
Форма для розрахунку лікарняного складається з двох закладинок: Основні параметри та Додаткові параметри.

На Додаткових параметрах виконується за даними Таблиці розрахунок середнього (середньоденного) заробітку (7170,00 грн. / 112 дн. = 64,02 грн.). Середньоденний заробiток обчислюється відповідно до вимог пункту 14 Порядку № 1266, а саме: шляхом дiлення нарахованої за розрахунковий перiод зарплати на кiлькiсть вiдпрацьованих робочих днiв у розрахунковому перiодi.

На Основних параметрах відображається інформація, яка переноситься з Документа табеля (номер, дата видачі листка непрацездатності, тривалість, причина непрацездатності), тривалість періоду непрацездатності (5 днів; з них до оплати 4 р. дн.), відсоток для оплати (встановлено 100%, оскільки страховий стаж більше 8 років).
Обчислюється сума оплати перших 5 днів листка непрацездатності (4 дн. Х 64,02 грн. Х 100% = 256,07 грн.).
9. Аналогічно визначено суму лікарняних, належних до виплати за рахунок коштів ФСС з ТВП, у виплаті 16 «Лікарняний ФСС» (3 дн. Х 64,02 грн. Х 100% = 192,05 грн.).
Нагадаємо, що для оплати листка непрацездатності установа має подати до відділення ФСС з ТВП заяву-розрахунок.
 
Продовження матеріалу
 
Юлія Федоренко - головний консультант-методист групи компаній "Парус", спеціально для журналу "Головбух: Бюджет"

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті з'явився новий розділ, Консультаційна лінія для бухгалтерів бюджетних організацій, де Ви маєте можливість отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку та розрахунку заробітної плати в бюджетних організаціях.

Головбух: Бюджет №24, червень 2014

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР