Складаємо кошторис установи у програмі «ПАРУС»

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2014 Складаємо кошторис установи у програмі «ПАРУС»

Федоренко Юлія
Головбух: Бюджет №8, 28 лютого 2014. МЦФЕР
Після затвердження Держбюджету-2014 бюджетні установи обов’язково мають скласти кошториси на поточний рік. Розглянемо, як для обліку асигнувань та складання кошторису можна застосовувати систему «Парус-Бюджет»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система «Парус-Бюджет» (далі — Система) надає змогу облікувати кошториси, зведені кошториси, плани асигнувань та виконувати розподіли між підвідомчими установами.
Використовують для цього два модулі, а саме: «Фінансування» та «Бухгалтерія». Модуль «Фінансування» є більш потужним. Із його допомогою можна сформувати багато різноманітних звітів. Модуль «Бухгалтерія» є більш універсальним. Аби ознайомитися з усіма можливостями обліку кошторису та асигнувань у модулі «Бухгалтерія», зупинимося на них детальніше.
 
Складаємо кошторис
Складання кошторисiв бюджетних установ у модулі «Бухгалтерія» здійснюють відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 № 228.
Для ведення обліку кошторису у модулі «Бухгалтерія» призначений обліковий розділ — Кошторис витрат (рис. 1).
Головне меню модуля «Бухгалтерія». Розділи, задіяні для обліку фінансування
 
Рис. 1. Головне меню модуля «Бухгалтерія». Розділи, задіяні для обліку фінансування
 
Отже, отримавши затверджені розписом бюджету обсяги бюджетних асигнувань на 2014 рік, бюджетна установа має скласти за кожною бюджетною програмою (функцією), яку вона виконує, кошторис у розрізі КЕКВ разом з помісячним планом асигнувань.
Розглянемо, як розв’язати конкретні робочі ситуації щодо складання кошторису бюджетної установи у модулі «Бухгалтерія».
 
Ситуація 1. Бюджетній установі потрібно скласти кошторис на 2014 рік відповідно до доведених головним розпорядником обсягів бюджетних асигнувань у розрізі КЕКВ.
Зробимо припущення, що бюджетна установа виконує одну бюджетну програму. Розглянемо складання кошторису тільки за загальним фондом.
 
Рішення. Складають кошторис у розділі Облік → Кошторис витрат (рис. 1).
Готуємося до внесення даних
Для початку роботи відкрийте розділ Облік → Кошторис витрат. Ліворуч на панелі каталогів (папок) слід додати новий каталог для створення кошторисів на 2014 рік (рис. 2). Потім перейдіть на праву панель та виконайте команду контекстного меню (далі — КМ) Додавання. Поля заповніть так, як на рис. 2. Для цього, щоб заповнити поле:
Виконавши вказані дії, натисніть Записати.
Розділ Кошторис витрат: Додавання
Рис. 2. Розділ Кошторис витрат: Додавання
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Для рахунку, за яким формується кошторис (надходить фінансування), необхідно попередньо створити аналітичні рахунки в словнику План рахунків. Кількість задіяних рівнів аналітичних рахунків залежить від особливостей обліку в бюджетній установі, наприклад, 1-й рівень — підвідомча установа, 2-й рівень — КПКВ, 3-й рівень — КЕКВ.

Перелік аналітичних рахунків до рахунка 701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи»
 
Рис. 3. Перелік аналітичних рахунків до рахунка 701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи»
 
Вносимо суми запланованих надходжень
Перейдіть на нижню панель та виконайте команду КМ Додати. Відкриється форма, в якій оберіть із словника необхідний КЕКВ та заповніть помісячно суми запланованих надходжень. Система автоматично визначить підсумки за квартал, півріччя, рік (рис. 4).
 
Додавання обсягів фінансування помісячно в розрізі КЕКВ
Рис. 4. Додавання обсягів фінансування помісячно в розрізі КЕКВ
 
Так само додайте рядки для всіх КЕКВ. Заповнений кошторис буде виглядати так, як зображено на рис. 5.
 
Кошторис витрат на 2014 рік
Рис. 5. Кошторис витрат на 2014 рік
 
Зверніть увагу! Кошторис, сформований у Системі, в електронному вигляді можна відправити до Казначейства у форматі *.dbf, користуючись можливістю інтеграції з програмою «Мережа». Це виконують за допомогою команди КМ Додаткові функції → Експорт даних, що настроюється.
 
Друкуємо сформовані документи
Для того щоб надрукувати сформований кошторис, перейдіть до розділу Звіти → Табличні додатки. У розділі оберіть каталог «Звіти, що застосовуються в процесі виконання бюджету» та оберіть необхідний звіт (рис. 6).
  
Друк звіту Кошторис
Рис. 6. Друк звіту Кошторис
 
Далі виконайте команду КМ Перерахунок документа або натисніть Enter. Система зробить запит про період формування звіту (початок року — 01.01.2014, кінець року — 31.12.2014) та з використанням програми Excel буде роздруковано звіт відповідно до наказу Мiнiстерства фiнансiв України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.02 № 57 (рис. 7).
 
Роздруківка кошторису установи
Рис. 7. Роздруківка кошторису установи
 
Зауважимо, що аналогічно можна виконати друк інших звітів, наприклад плану асигнувань із загального фонду бюджету (рис. 6).
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо протягом бюджетного року відбуватимуться зміни щодо кошторису, їх так само вносять до розділу Кошторис витрат. Ці зміни враховують у загальному підсумку фінансування установи.
 
Скориставшись командою КМ Друк документа, можна надрукувати також довідки про зміни.
Зокрема, Система дає можливість надрукувати такі документи за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57» від 26.11.2012 № 1220) (рис. 8).
  
Перелік шаблонів для друку довідок про зміни
Рис. 8. Перелік шаблонів для друку довідок про зміни
 
Ситуація 2. Бухгалтеру бюджетної установи потрібно оформити надходження бюджетних асигнувань за лютий 2014 року за такими КЕКВ:
Рішення. Для відображення надходження фінансування в Системі використовують розділ Розпорядження. Нижче наведемо порядок дій бухгалтера, які слід виконати для правильного заповнення картки аналітичного обліку отриманих асигнувань.
1. Відкрийте розділ Облік → Розпорядження. Додайте новий каталог на 2014 рік. Для створення нового розпорядження в системі виконайте команду КМ Додавання. Заповніть поля на закладинці Основні дані за наданим на рис. 9 зразком.
  
Розпорядження: Додавання
Рис. 9. Розпорядження: Додавання
 
2. Перейдіть на закладинку Специфікації та додайте рядки за кожним КЕКВ. Заповніть поля форми Специфікація: Додавання (рис. 10) так:
  
Заповнення форми Специфікація: Додавання у Розпорядженні
Рис. 10. Заповнення форми Специфікація: Додавання у Розпорядженні
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Значення у полях Залишок за КЕКВ (за місяць, квартал, півріччя, рік) не активні для редагування. Вони дорівнюють накопичувальній сумі специфікацій документів розділу Кошторис витрат за відповідним кодом КЕКВ мінус сума, задана в полі Сума, за місяць, за одним субрахунком і його аналітичними рахунками.
 
Тобто у Системі автоматично порівнюється фактичний обсяг надходження за Розподілом із затвердженим за Кошторисом. Наприклад, за КЕКВ 2271 у Кошторисі затверджено на лютий 2800 грн. (рис. 5), за Розподілом надійшло лише 2000 грн. (рис. 10).
3. Збережіть внесені дані, натиснувши кнопку Записати.
4. Щоб порівняти обсяг отриманих асигнувань за Розподілом із затвердженим обсягом за Кошторисм, сформуйте звіт за допомогою команди КМ Друк звіту → Контроль стану виконання кошторису витрат (рис. 11).
  
Вибір звіту для друку
Рис. 11. Вибір звіту для друку
 
5. За допомогою програми Excel на екран буде виведено звіт, зображений на рис. 12.
  
Друк звіту «Контроль стану виконання кошторису витрат»
Рис. 12. Друк звіту «Контроль стану виконання кошторису витрат»
 
Зверніть увагу! Розподіл, сформований у Системі (як і Кошторис), в електронному вигляді можна відправити до Казначейства у форматі *.dbf, користуючись можливістю інтеграції з програмою «Мережа». Виконують це за допомогою команди КМ Додаткові функції → Експорт даних, що настроюється (рис. 13).
  
Розподіл розпоряджень за ПЗ «Мережа»
Рис. 13. Розподіл розпоряджень за ПЗ «Мережа»
 
6. Далі для відображення в бухгалтерському обліку надходження асигнувань за Розподілом необхідно створити запис господарської операції.
Знаходячись на полі заголовку поточного розпорядження, виконайте команду КМ Відпрацювання в обліку або натисніть F3. Відкриється розділ Зразки господарських операцій. Оберіть у ньому зразок Надходження асигнувань з проводкою Д-т 321 — К-т 701.
7. У Журналі господарських операцій буде створено новий запис (рис. 14).
  
Господарська операція Надходження асигнувань
Рис. 14. Господарська операція Надходження асигнувань
 
Розглянемо, як у картці аналітичного обліку буде відображено надходження фінансування. Для цього у головному меню програми виконайте команду КМ Звіти → Картки аналітичного обліку → Отриманих асигнувань (рис. 15).
  
Вибір Картки аналітичного обліку
Рис. 15. Вибір Картки аналітичного обліку
 
1. Відкриється форма Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань, в якій необхідно заповнити такі поля (рис. 16):
2. Натисніть Почати.
 
Заповнення форми Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань
Рис. 16. Заповнення форми Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань
 
3. Далі у програмі Excel буде завантажено Картку аналітичного обліку отриманих асигнувань за формою, затвердженою наказом Державного казначейства України «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання» від 06.10.2000 № 100 (рис. 17).
  
Друк Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань
Рис. 17. Друк Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Надалі під час складання фінансової та бюджетної звітності внесені в Систему дані автоматично будуть використані для створення звітів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, зокрема за формою «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м).
 
Резюмуємо. Використання модуля «Бухгалтерія» системи «Парус-Бюджет» не лише дозволяє відображати планування кошторису та надходження асигнувань, а ще й допомагає своєчасно та зручно сформувати фінансову звітність в одному інформаційному просторі.

Юлія Федоренко - головний консультант-методист групи компаній "Парус"

спеціально для журналу "Головбух: Бюджет"

Більше публікацій

Головбух: Бюджет №8, лютий 2014

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР