Нараховуємо знос на необоротні активи у програмі «ПАРУС»

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2013: Нараховуємо знос на необоротні активи у програмі «ПАРУС»

Юлія Федоренко

Головбух: Бюджет №48
Наближається кінець бюджетного року і бухгалтерам бюджетних установ потрібно нарахувати знос на необоротні активи, що перебувають на балансі установи. Розглянемо, як виконати таку операцію у модулі «Бухгалтерія» системи «Парус-Бюджет»

 


 

 

 

Знос на необоротні активи (НА) у модулі «Бухгалтерія» системи «Парус-Бюджет» нараховують згідно з розділом VIII Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ», затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 № 611 (далі — Положення).

Основний обліковий розділ, призначений для нарахування зносу на необоротні активи, — Інвентарна картотека (Рис. 1):

Головне меню модуля «Бухгалтерія». Розділи, задіяні для обліку НА

Рис.1. Головне меню модуля «Бухгалтерія». Розділи, задіяні для обліку НА

Розглянемо, як у модулі «Бухгалтерія» вирішуються робочі ситуації щодо автоматизованого розрахунку нарахування зносу на необоротні активи.

Ситуація. Бухгалтеру бюджетної установи потрібно нарахувати знос за 2013 рік на необоротні активи , що знаходяться на балансі установи та перебувають в експлуатації.

РІШЕННЯ. Знос нараховують на необоротні активи, що знаходяться на балансі установи, перебувають в експлуатації та на які заведені інвентарні картки обліку в розділі Облік → Інвентарна картотека (Рис. 1).

Підготовка до розрахунку

1. Відкрийте розділ Облік → Інвентарна картотека. Ліворуч має бути створено дерево каталогів (папок), наприклад, як зображено на Рис. 2, де назви каталогів відповідають рахункам бухгалтерського обліку НА. Праворуч міститься перелік карток, з яких складається кожен каталог. Картка створюється на кожний об’єкт обліку або групу однорідних об’єктів (Рис. 2).

Знаходячись у розділі Інвентарна картотека виконайте команду контекстного меню (далі — КМ) Відібрати або натисніть F6 (Рис. 7). У вікні Інвентарна картотека: Умови відбору у полі Статус об’єкта оберіть В експлуатації (Рис. 3). Натисніть Встановити.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Відбір дозволяє обмежити список записів тільки тими, які задовольняють вказаним умовам.

Повернутися у попередній стан, тобто зняти вказані умови, можна за допомогою кнопки Очистити в нижньому лівому кутку форми (Рис.3).

Розділ Інвентарна картотека

Рис. 2. Розділ Інвентарна картотека

Встановлення умов відбору. В експлуатації

Рис. 3. Встановлення умов відбору. В експлуатації

2. Тепер перевірте, чи в кожній інвентарній картці вказано норму зносу. Відкрийте інвентарну картку за допомогою команди КМ Виправити або натисніть F8. Перейдіть на закладинку Розрахунок зносу та перевірте наявність норми зносу за об’єктом. Норма обирається з словника Групи зносу, де зберігаються норми зносу (згідно додатком до Положення), об’єднані в групи за розміром річної ставки.

Встановлення норми зносу у інвентарній картці

Рис. 4. Встановлення норми зносу у інвентарній картці

3. На цій же закладинці вкажіть бухгалтерську проводку нарахування зносу (Рис. 4). Закрийте інвентарну картку.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За допомогою команди КМ Масова зміна параметрів можна вказати рахунок, групу обліку, матеріально-відповідальну особу (МВО), бухгалтерську проводку списання, встановити групу зносу тощо (Рис. 5). Ця команда дозволяє змінювати параметри поточної, всіх, або кількох карток одночасно.

Команда КМ Масова зміна параметрів

Рис.5. Команда КМ Масова зміна параметрів

Нарахування зносу

1. Нарахування зносу можна виконувати окремо за кожним рахунком (каталогом) обліку або одночасно на всі картки інвентарного обліку.

Скористуємось другим способом. Для цього над деревом каталогів потрібно виконати команду КМ Від поточної всі (Рис. 6).

Відображення записів загальним списком

Рис. 6. Відображення записів загальним списком

2. Праворуч на екрані з’явиться весь перелік карток з усіх папок єдиним списком.

3. Далі оберіть команду КМ Розрахунок зносу основних засобів або натисніть F9 (Рис.7).

Виклик команди КМ Розрахунок зносу основних засобів

Рис. 7. Виклик команди КМ Розрахунок зносу основних засобів

4. Відкриється форма, в якій поля потрібно заповнити, як показано на Рис. 8.

Параметри розрахунку зносу

Рис.8. Параметри розрахунку зносу

У полі Найменування зразку господарської операції оберіть з однойменного словника відповідний зразок Нарахування суми зносу на необоротні активи з проводкою: Д-т 401 К-т 131 (Рис.8). Натисніть Встановити.

5. На екрані з’явиться перелік карток НА, які знаходяться в експлуатації. Розрахунок зносу виконується за допомогою команди КМ Автоматичний розрахунок або клавіші F3 (Рис.9).

Виклик команди Автоматичний розрахунок

Рис. 9. Виклик команди Автоматичний розрахунок

6. Після виконання Автоматичного розрахунку сума нарахованого зносу за кожним об’єктом за поточний рік відображається у колонці Нараховано (Рис.10). Сума зносу визначається за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу (п.8.9 Положення). Порожнє значення мають ті рядки, в яких відображаються об’єкти:

Нарахування суми зносу за поточний рік

Рис. 10. Нарахування суми зносу за поточний рік

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Результати нарахованого зносу не переносяться відразу в облік господарських операцій, а тимчасово зберігаються у відомості для візуальної перевірки та можуть бути відкориговані бухгалтером вручну за допомогою команди КМ Індивідуальний розрахунок.

7. Далі виконайте друк відомості нарахування зносу за допомогою команди КМ Друк звіту або клавіші Shift+F4 (Рис. 9). На екрані з’явиться форма, в якій оберіть шаблон  звіту Ф.ОЗ-12(бюджет) (Рис.11). Натисніть Почати.

Вибір шаблону звіту за Ф.ОЗ-12 (бюджет)

Рис. 11. Вибір шаблону звіту за Ф.ОЗ-12 (бюджет)

8. Далі у MS Excel буде завантажено звіт за типовою формою ОЗ-12 (бюджет), затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.12.1997 № 125/70 (Рис.12).

Друк Відомості нарахування зносу на основні засоби

Рис. 12. Друк Відомості нарахування зносу на основні засоби

1.    9. Поверніться до програми. Після формування звіту необхідно перенести суми нарахованого зносу до обліку господарських операцій. Для цієї мети виконайте команду КМ Запис результатів або натисніть F9 (Рис. 9).

Запис господарської операції про нарахований знос

Рис.13. Запис господарської операції про нарахований знос

10. У журналі підготовки господарських операцій на 31.12.2013 буде сформовано господарську операцію на загальну суму зносу об’єктів НА (Рис.13). Збережіть операцію та поверніться до вікна Розрахунок амортизаційних відрахувань. На екрані з’явиться повідомлення (Рис.14). Натисніть Продовжити.

Повідомлення про успішне нарахування зносу

Рис.14. Повідомлення про успішне нарахування зносу

11. Після запису результатів розрахунку зносу в облік господарських операцій Система обнуляє значення характеристики відомості у колонці Нараховано і збільшує величину зносу (Рис.15).

Відображення нарахованого зносу у процентах

Рис.15. Відображення нарахованого зносу у процентах

12. Закриємо вікно Розрахунок зносу основних засобів і повернемось до розділу Інвентарна картотека. На нижній панелі Історія операцій у інвентарних картках НА, за якими виконувався розрахунок зносу, буде автоматично створено ще один рядок про нарахування зносу (Рис. 16). Наприклад, меблевий гарнітур «Альфа» введено в експлуатацію 07.10.2013. На кінець року об’єкт перебував 2 повних календарних місяця в експлуатації, тому його знос на 31.12.2013 становить:

3749,00 грн. * 10% * 12 * 2 = 62,48 грн. ≈ 62,00 грн.

Відображення інформації у картках про нарахований знос

Рис.16. Відображення інформації у картках про нарахований знос

13. На цьому процес нарахування зносу на об’єкти НА можна вважати закінченим.

Отже, інформація щодо нарахованого зносу зберігається одночасно у розділі Інвентарна картотека в кожній картці (друк типових форм № ОЗ-6 (бюджет), № ОЗ-8 (бюджет)), за якою було виконано розрахунок та у розділі Господарські операції одним записом на загальну суму зносу.

14. Сума нарахованого зносу відображається у Меморіальному ордері № 17, дані якого заносяться до книги «Журнал-головна».

Розглянемо формування звіту Меморіальний ордер № 17. Для цього в головному меню Системи оберіть Звіти → Меморіальні ордери (Рис. 1).

15. У вікні, що відкрилось, оберіть з переліку ордерів Меморіальний ордер № 17, період встановіть грудень 2013. Натисніть Почати (рис. 17).

Виклик форми для друку Меморіального ордеру № 17

Рис. 17. Виклик форми для друку Меморіального ордеру № 17

Далі у MS Excel буде завантажено звіт такого вигляду (Рис. 18).

Друк звіту Меморіальний ордер № 17

Рис.18. Друк звіту Меморіальний ордер № 17

Резюмуємо: Порядок автоматичного нарахування зносу на необоротні активи, облік яких ведеться у модулі «Бухгалтерія» Системи «Парус-Бюджет» допоможе бухгалтеру підвищити достовірність облікових даних, заощадити час для складання річної фінансової звітності. 

Юлія Федоренко - головний консультант-методист групи компаній "Парус"

спеціально для журналу "Головбух: Бюджет"

Більше публікацій

Головбух: Бюджет, №48, грудень 2013

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР