Головбух: Бюджет, 2013: Розраховуємо заробітну плату за допомогою тарифікації у програмі «ПАРУС» (Частина 1)

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2013: Розраховуємо заробітну плату за допомогою тарифікації у програмі «ПАРУС» (Частина 1)

Головбух; Бюджет №42Федоренко ЮліяДля оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери (освіта, наука, охорона здоров’я і соціальний захист населення, культура) запроваджено Єдину тарифну сітку (ЄТС). Система «Парус-Бюджет» за допомогою спеціалізованого розділу Тарифікація дозволяє здійснювати розрахунок заробітної плати працівників, якісно та без помилок.
 

Розрахунок заробітної плати педагогічних працівників згідно з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), з використанням системи «Парус-Бюджет» здійснюється у модулі «Заробітна плата» у спеціалізованому розділі — Тарифікація.

Для застосування умов оплати праці, ставок заробітної плати, посадових окладів, визначених Інструкцією № 102, працівники освіти поділяються на такі категорії:
Для виконання розрахунку будь-яких виплат у модулі «Заробітна плата» потрібно попередньо налаштувати Систему, тобто в словники занести дані щодо організації оплати праці (Настройка видів оплат, Таблиці стажу/вислуги, Схеми роботи тощо) та щодо працівників (Співробітники, Посади, Звання, Розряди тощо). Поєднання даних з цих словників відбувається у розділі Особові рахунки (Рис. 1).
 
Головне меню модуля «Заробітна плата»
Рис.1. Головне меню модуля «Заробітна плата»
 
Розглянемо, як у модулі «Заробітна плата» вирішуються робочі ситуації щодо автоматизованого розрахунку заробітної плати педагогічним працівникам за допомогою розділу Тарифікація.
 
СИТУАЦІЯ 1. Викладач вищого навчального закладу (ВНЗ) Герасименко А. П. має вчене звання — доцент (якому відповідає 19-й тарифний розряд за ЄТС) та науковий ступінь — кандидат наук. Стаж педагогічної роботи — 22 роки. Обсяг річного навантаження з предмету фізика на 2013/2014 навчальний рік — 840 год. Йому встановлено підвищення за знання іноземної мови — 10%. Потрібно розрахувати заробітну плату викладачу Герасименко А. П. за жовтень 2013 року.
Наведені дані згрупуємо у Таблицю 1, де визначимо перелік виплат, які будуть використані при розрахунку заробітної плати у програмі «Парус-Бюджет».
 
Таблиця 1
Складові заробітної плати викладача ВНЗ
Назва виплати
Розрахунок
Підстава
Тарифний оклад викладача
(19 розряд за ЄТС)
852,00 × 3,42 = 2914,00
Дод.2 до Наказу № 557
Підвищення за науковий ступінь
2914,00 × 15%= 437,10
Пп.3 «г» п.4 Наказу № 557
Підвищення за знання іноземних мов
2914,00 × 10% = 291,40
Пп. 2 п.4 Наказу № 557
Підвищення за звання
2914,00 × 25% = 728,50
Пп.3 «в» п.4 Наказу № 557
Оклад викладача за нормою (норма — 720год/рік)
2914,00+437,10+728,50+291,40 =4371,00
Оклад викладача за фактичне навантаження (840 год/рік)
4371,00 ÷ 720 × 840=5099,64
Надбавка за вислугу років
5099,64 × 30%=1529,89
П.1 Порядку № 78
Заробітна плата, всього
5099,64+1529,89=6629,53
 
Умовні скорочення:
Наказ № 557 — Наказ Міністерство освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557;
Порядок № 78 — Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 № 78.
Готуємося до розрахунку заробітної плати. Налаштовуємо словники
1. Словник Настройка видів оплат.
Відкрийте розділ Словники → Настройка видів оплат (Рис. 2). У ньому зберігається інформація про Нарахування (ліва таблиця) та Утримання (права таблиця), за допомогою яких виконується розрахунок заробітної плати.
Словник Настройка видів оплат
Рис. 2. Словник Настройка видів оплат
 
Кожен вид оплати базується на певному методі розрахунку, який закладений в програму та може бути використаний для налаштування певної виплати. Метод — це послідовність дій, алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи іншої виплати. Розглянемо налаштування двох виплат.
2. Номер виплати — 910 «Тарифний оклад викладача» методу Тарифний оклад (Рис. 3).
Основні налаштування виплати:
Алгоритм розрахунку можна виразити формулою:
Сума = Базова сума × Розрядний коефіцієнт,
де Базова сума — розмір тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС;
Розрядний коефіцієнт — тарифний коефіцієнт працівника 1-го тарифного розряду.
Ця виплата є допоміжною і використовується для визначення ставки (посадового окладу) та підвищень до неї.
Параметри методу «Тарифний оклад»: Виправлення
 Рис. 3. Параметри методу «Тарифний оклад»: Виправлення
 
 3.  Розглянемо налаштування виплати Викладацький оклад методу Оклад викладача (Рис. 4).
Налаштування виплати Викладацький оклад
Рис. 4. Налаштування виплати Викладацький оклад
 
У полі Тарифікаційний список вказується, для якого типу навчального закладу буде застосовано вид оплати:
У запропонованій ситуації розглядається викладач ВНЗ, тому обираємо Тарифікаційний список → Вищі учбові заклади.
Алгоритм розрахунку можна виразити формулою:
Сума = ((Оклад ÷ Норма годин) × % оплати × Навантаження) ÷ Кількість учбових місяців × Виробіток ÷ Місячна норма,
де Навантаження — фактична кількість годин, що відпрацьовується викладачем по предметах за тиждень;
Кількість учбових місяців — фактична кількість місяців, що відпрацьовується викладачем в навчальному році.
Основні налаштування виплати зображені на Рис.4, де вказано перелік виплат, з яких визначається заробіток викладача, кількість учбових місяців, навантаження, норма годин та інші параметри.
4. При налаштуванні виплати № 130 «Надбавка за педвислугу» використовується метод Надбавка.
Даний метод розрахунку призначений для нарахування надбавок і доплат, що задаються у відсотках до основного окладу або підвищень до нього.
Алгоритм розрахунку можна виразити формулою:
Сума = Оклад × Надбавка × Ставка × Виробіток ÷ Місячна норма
Визначення % надбавки можна прив’язати до словника Таблиці стажу/вислуги, де зберігається перелік процентних надбавок залежно від стажу працівника. Оберемо таблицю Педвислуга для розрахунку надбавки за вислугу років залежно вiд стажу педагогiчної роботи (Рис. 5).
Налаштування Надбавкизалежно від стажу педагогічної роботи
Рис. 5. Налаштування Надбавкизалежно від стажу педагогічної роботи
 
РІШЕННЯ
1. Відкрийте розділ Облік → Особові рахунки. Це основний розділ Системи, в якому виконується розрахунок нарахувань та утримань. Знайдіть особовий рахунок потрібного викладача та виконайте команду контекстного меню (далі — КМ) Виправлення або F8, у ньому зберігається вся інформація для розрахунку заробітної плати. Заповніть поля згідно з Рис. 6.
У полі Розряд оберіть необхідне значення за умовою з попередньо заповненого словника Розряди. Словник призначений для зберігання і використання в Системі переліку найменувань розрядів. Для розрахунку заробітної плати працiвникiв навчальних закладiв, установ освiти та наукових установ необхідно заздалегідь занести тарифні розряди й тарифні коефiцiєнти з оплати працi згідно з III-тім етапом Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів (далі — ЄТС).
Особовий рахунок викладача. Основні дані
Рис. 6. Особовий рахунок викладача. Основні дані
 
Перейдіть на закладинку Стаж/Вислуга. Вкладка містить дані про вислугу років працівника та стаж роботи (Рис. 7). У верхній таблиці відображається назва виду стажу та тривалість на поточний період. У нижній таблиці відображаються періоди дії стажів. Вид стажу — Педвислуга прив’язаний до виплати Надбавка за педвислугу № 130. Система автоматично визначатиме розмір надбавки та при зміні діапазонів стажу (понад 3 роки, понад 10 років) попереджатиме про зміну відсотків надбавки.
Особовий рахунок викладача. Стаж/вислуга
Рис 7. Особовий рахунок викладача. Стаж/вислуга
 
Далі відкриємо закладинку Постійні виплати, де зберігаються всі постійні нарахування та утримання працівника, які використовуються для розрахунку заробітної плати та не змінюються від одного періоду до іншого. Нарахування внесені за даними Таблиці 1 (Рис.8).
Особовий рахунок викладача. Постійні виплати
Рис. 8. Особовий рахунок викладача. Постійні виплати
 
2. Перейдемо до тарифікації викладача. Відкрийте розділ Облік → Тарифікація (Рис. 1). Це основний обліковий розділ, призначений для формування тарифікаційних списків. У заголовку розділу міститься назва Тарифікаційний список, який складає тарифікаційна комісія навчального закладу на поточний навчальний рік (Рис. 9).
Створення тарифікаційного списку
Рис. 9. Створення тарифікаційного списку
 
Розглянемо заповнення полів, з яких складається розрахунок заробітної плати викладача за ситуацією:
Тариф — позначаємо пробілом виплату № 910 «Тариф викладача»;
Підвищення тарифу — позначаємо пробілом виплати № 915, 920, 925;
Педагогічна зарплата — позначаємо пробілом виплати № 100, 130 (Рис. 9).
3. Переходимо на нижню панель Тарифікаційні списки — специфікації, де формується список педагогічних працівників, по яких виконується тарифікація.
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! При формуванні специфікації тарифікаційних списків Система автоматично додає колонки видів оплат, відповідно до настройок, заданих в заголовку тарифікаційного списку (Тариф, Підвищення тарифу, Педагогічна зарплата, Дод. види оплат) (Рис.10).
4. Виконаємо додавання ПІБ викладача за ситуацією. З Особового рахунку викладача буде перенесено до списку посада та тарифний розряд. З Постійних виплат викладача буде виконано розрахунок виплат Тарифний оклад та Підвищень до нього (Рис.10).
Тарифікація викладачів. Додавання ПІБ викладача у тарифікаційний список
Рис. 10. Тарифікація викладачів. Додавання ПІБ викладача у тарифікаційний список
 
5. Далі вказуємо навантаження кожного викладача. Розрахунок інших виплат виконується  автоматично.
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Значення, які вносяться у колонки, назви яких підкреслені, можуть редагуватись вручну (Навантаження за предметами, Кількість навч. місяців, Процент надбавок тощо). Усі інші колонки розраховуються автоматично (Рис.11).
Тарифікація викладачів. Розрахунок заробітної плати викладача з урахуванням навантаження
Рис. 11. Тарифікація викладачів. Розрахунок заробітної плати викладача з урахуванням навантаження
 
6. На підставі проведених розрахунків виконаємо друк Тарифікаційного списку для ВНЗ згідно з додатком 2 до Iнструкцiї № 102. Для цього в КМ оберіть команду Друк документа → Тарифікація або натисніть F4. (Рис. 12). У нашій ситуації буде доступний тільки звіт Тарифікаційний список –ВНЗ, тому що використовується викладацький оклад з типом Тарифікаційного списку Вищі навчальні заклади (Рис. 4).
Вибір звіту для друку тарифікаційного списку
Рис. 12. Вибір звіту для друку тарифікаційного списку
 
7. Натисніть Почати. Далі у MS Excel буде завантажено звіт такого вигляду (Рис. 13).
Друк звіту Тарифікаційний список — ВНЗ
Рис. 13. Друк звіту Тарифікаційний список — ВНЗ
 
8. Виконані тарифікаційні розрахунки є середньомісячною заробітною платою. Для визначення місячної заробітної плати необхідно проведені розрахунки перенести у Постійні виплати. Для цього, знаходячись на панелі Тарифікаційні списки — специфікації, в КМ оберіть команду Формування постійних виплат або натисніть F3.
9. Перейдіть до особового рахунку викладача та перевірте наявність у постійних виплатах нарахувань за номерами 100, 130 (Рис.14).
Постійні виплати. Оклад викладачаВНЗ
Рис. 14. Постійні виплати. Оклад викладачаВНЗ
 
Ще раз нагадаємо, що сума викладацького окладу (5099,47 грн.) визначається так: тарифний оклад з підвищенням (4317,00 грн.) ÷ норма годин (720 год.) ÷ кількість навчальних місяців (10 міс.) × фактичне навантаження за рік (840 год.).
Остаточний розрахунок у певному місяці виконується у розділі Облік → Особові рахунки за допомогою команди КМ Автоматичний розрахунок→Розрахунок з постійних виплат або натисніть Alt+F3 (Рис. 15).
Команда КМ Автоматичний розрахунокз постійних виплат
Рис. 15. Команда КМ Автоматичний розрахунокз постійних виплат
 
Розраховані дані зарплати викладача наведемо у розрахунковому листі за допомогою команди КМ Друк документа → Розрахунковий лист (Рис .16)Розрахунковий лист викладача ВНЗ
Рис. 16. Розрахунковий лист викладача ВНЗ

Продовження читайте у номері 43

Юлія Федоренко - головний консультант-методист группы компаний "Парус"

спеціально для журналу "Головбух: Бюджет"

Головбух: Бюджет, №42, листопад 2013

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР