Формування зобов'язань та платіжних доручень у програмі «ПАРУС»

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2012 : Формування зобов'язань та платіжних доручень у програмі «ПАРУС»

Юлия ФедоренкоБюджетна установа придбала програмний продукт "Парус-Бюджет". Головному бухгалтеру треба зареєструвати зобов'язання, але в такій програмі до цього він не працював, хоча з іншими автоматизованими системами обліку обізнаний. Тож візьмемо на облік зобов'язання швидко та без помилок разом.

Формування зобов'язань та платіжних доручень у програмі «ПАРУС»

Програмні продукти Парус мають модульну структуру. Для ведення обліку бюджетних установ Парус пропонує програмний продукт ПАРУС–бюджет, який складається з наступних модулів: “Бухгалтерія”, “Заробітна плата”, “Персонал”, “Канцелярія”, “Фінансування”, “Консолідація”, тощо. Формування документів та звітів за допомогою ПП ПАРУС відповідає всім нормативно–правовим вимогам для обліку в бюджетних організаціях. Кожен модуль складається з головного меню, в якому знаходяться розділи Системи.

Парус для бухгалтерських установ

Розглянемо докладніше бізнес-процес обліку бюджетних зобов’язань та платіжних доручень в модулі “Бухгалтерія” з яким стикається кожна бюджетна установа.

Примітки. Приклад буде виконано в обліковому періоді січень 2012 р., коли бюджетні установи укладають угоди на придбання товарів та послуг.

Відповідно до підпункту 1.3 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Мінфіну від 03.02.2012 №309, у бюджетному процесі застосовують такі поняття: бюджетне зобов'язання (далі - юридичне зобов'язання) та бюджетне фінансове зобов'язання (далі - фінансове зобов'язання).

Реєстрація юридичних зобов’язань

У головному меню Системи оберіть розділ Облік/Юридичні зобов’язання.

Реєстрація зобов'язань в Системі можлива одним з наступних типових способів:

Реєстрація «вручну», коли всі дані зобов'язання вводяться з клавіатури;

            Реєстрація з використанням даних раніше зареєстрованого зобов'язання (розмноження);

            Реєстрація з використанням заздалегідь підготовленого зразка. Всі дані з такого зразка Система автоматично переносить в нове зобов'язання і пропонує уточнити їх.

Розглянемо реєстрацію зобов'язання вручну та за допомогою зразка.

Ситуація 1.

Зареєструйте зобов'язання № 1 від 10.01.2012 за програмою КПКВ_1,  на підставі  договору № 35 від 03.01.2012 р. з ВАТ «Укртелеком» за надання послуг звязку, термін дії якого до 31.12.2012 р. на суму 5000 грн. за КЕКВ 1134.

1. Для реєстрації юридичного зобов'язання правою кнопкою миші оберіть функцію контекстного меню (далі КМ) Додавання ® Додати (мал. №1) або скористайтеся клавішею «Insert».

Розділ Юридичні зобов'язання

Малюнок №1  Вікно розділу “Юридичні зобов’язання”. Контекстне меню, функція Додавання.

2. На екрані з'явиться форма «Юридичне зобов'язання: Додавання» для завдання характеристик. Заповніть поля цієї форми. Поля КЕКВ та Вид коштів заповнюються вибором відповідного значення з словників. Ці словники в програмі “Парус – Бухгалтерія” пропонуються вже заповнені (мал. №2).

реєстрація юридичного зобов'язання, вибір КЕКВ та Виду коштів

Малюнок №2. Реєстрація юридичного зобов'язання, вибір КЕКВ та Виду коштів.

3. В полі Дата зобов'язання вказується дата реєстрації зобов'язання.

4. Поле КПКВ призначене для вибору коду програмної класифікації витрат із словника «КПКВ», причому в словнику біля кожної програми мають бути заповнені всі характеристики для правильного формування реєстру зобов'язань.

5. У полі Вид коштів обирається фонд, за рахунок якого виконується зобов'язання.

Друк реєстру юридичних зобов'язань

1. Для коректного друку Реєстру юридичних зобов'язань необхідно виконати функцію КМ «Відібрати» або натиснути F6. У вікні, що відкрилося (мал.№3), вкажіть:

Натисніть Встановити.

Відбір юридичних зобов'язань

Малюнок №3. Відбір юридичних зобов'язань

2. Далі виконайте функцію КМ Друк звіту - Реєстр юридичних зобов'язань (мал. №4).

Вікно розділу “Юридичні зобов’язання”. Виклик команди друку реєстру ЮЗ

Малюнок №4. Вікно розділу “Юридичні зобов’язання”. Виклик команди друку реєстру ЮЗ.

3. В полі Шаблон звіту оберіть Реєстр ЮЗ. Натисніть Почати ( мал. .№5).

Вибір шаблону для друку Реєстру ЮЗ

Малюнок № 5. Вибір шаблону для друку Реєстру ЮЗ.

4. Автоматично реєстр буде сформовано та завантажено в MS Excel (мал. № 6). Перевірте дані по зобов'язаннях у друкованій формі.

Друк реєстру

Малюнок №6. Друк реєстру в MS Excel.

Експорт Реєстру в ПЗ «МЕРЕЖА».

1. Перейдіть у розділ Словники /Додаткові функції. Виконайте команду Додати. У вікні, що відкрилося, заповніть поля:

2. Натисніть Записати та поверніться до розділу Юридичні Зобов'язання.

3. Виконайте команду Додаткові функції - Експорт даних, що настроюється.

4. У вікні, що відкрилося, встановіть курсор на рядок New Юридичне зобов'язання і натисніть Обрати (мал.№7).

5. Далі вкажіть, які записи підлягають експорту - Поточна або Всі. Перевірте в полі Каталог шлях для збереження даних та ім'я файлу (мал. №8). Заповніть закладку Параметри.

Вибір ini-файлу для експорту ЮЗ

Малюнок № 7. Вибір ini-файлу для експорту ЮЗ.

6. Натисніть кнопку Експорт. При бажанні файл експорту можна продивитись, натиснувши кнопку Просмотр (мал. №9).

Формування файлу експорту

Малюнок № 8. Формування файлу експорту.

Зверніть увагу! При роботі з юридичними зобов'язаннями, крім розглянутих дій, ще можна сформувати сторнуючі, додаткові юридичні зобов’язання та анулювати їх за потреби.

Експорт успішно виконано

                                   Малюнок № 9. Експорт успішно виконано.

 

Реєстрація фінансових зобов'язань

Реєстрація фінансових зобов'язань в Системі можлива одним з наступних типових способів:

Розглянемо реєстрацію фінансового зобов'язання на підставі юридичного зобов'язання.

Ситуація 2

Зареєструйте фінансове зобов'язання № 1 від 16.01.2012, на підставі  юридичного зобов'язання 1 від 10.01.2012 р. з ВАТ «Укртелеком»  на суму 2500 грн. за КЕКВ 1134.

1. Знаходячись у розділі Юридичні зобов'язання оберіть необхідне юридичне зобов'язання та виконайте функцію КМ Підготовка® Фінансового зобов'язання або натисніть клавішу F3 (мал. №10). У створеному фінансовому зобов'язанні всі поля будуть заповнені згідно юридичного, виправте лише дату та суму зобов'язання. (мал. № 11). Натисніть Записати.

Вікно розділу “Юридичні зобов’язання”. Підготовка фінансового зобов’язання

Малюнок № 10. Вікно розділу “Юридичні зобов’язання”. Підготовка фінансового зобов’язання.

Формування фінансового зобов’язання на підставі юридичного

Малюнок №11. Формування фінансового зобов’язання на підставі юридичного.

2. Після збереження фінансового зобов'язання на екрані залишився розділ Юридичні зобов'язання. Для перегляду створеного фінансового зобов'язання виконайте функцію КМ Перехід у фін. зобов'язання або F9 (мал.№10).

Зверніть увагу! Система дозволяє створювати фінансові зобов'язання на часткову оплату. Причому фінансові зобов'язання, створені на підставі юридичних можна формувати до тих пір, поки сума зобов'язання не буде дорівнювати сумі виконання.

3. Перейдіть до розділу Фінансові зобов'язання. Виконайте функцію КМ Друк звіту® Реєстр фінансових зобов’язань.

4. Сформуйте файл експорту згідно інструкцій, наведених для юридичних зобов’язань.

Створення платіжних документів

Реєстрацію платіжних документів в Системі можна виконати за допомогою:

Реєстрація документа «вручну», коли всі його дані вводяться з клавіатури;

Реєстрація документа з  використанням зразка;

Формування документа з розділу Фінансові  зобов’язання;

Реєстрація документа на підставі дебіторсько-кредиторської заборгованості.

Розглянемо спосіб формування платіжного документа з розділу Фінансові  зобов’язання.

Ситуація 3

Зареєструйте платіжне доручення (ПД) від 31.01.12 за фінансовим зобов’язанням №1 та створіть господарську операцію (Дт 675- Кт 321).

1. Відкрийте розділ Фінансові зобов’язання. Виконайте формування платіжного   документа за допомогою функції КМ  Підготовка® Платіжного документа.

2. У вікні Зразки платіжних документів оберіть заздалегідь створений зразок документу Плата за отримані послуги (мал.№12). Далі оберіть:

Вікно розділу “Зразки платіжних документів”. Вибір зразка, за яким буде створено ПД

Малюнок №12. Вікно розділу “Зразки платіжних документів”. Вибір зразка, за яким буде створено ПД.

Зверніть увагу!  Поле Найменування товару, робіт, виконаних послуг можна заповнити необхідною інформацією (КПКВ, КЕКВ, ПДВ тощо) за допомогою меню, в якому послідовно можна обрати ці параметри, при умові, що вони внесені у відповідні поля документу (мал. №13).

Вікно додавання платіжного доручення

Малюнок №13. Вікно додавання платіжного доручення.

3. Знаходячись у розділі Фінансові зобов’язання, за допомогою команди Перехід у платіжні документи або F9, перегляньте створене ПД. КЕКВ зберігається в специфікації документа (мал.№14). Надрукуйте документи.

Перенесення КЕКВ на рівень аналітики рахунка 321

Малюнок № 14. Перенесення КЕКВ на рівень аналітики рахунка 321.

4. Виконайте формування необхідних звітів (мал. №15).

5. Виконайте формування, друк Реєстру платіжних доручень та його експорт згідно інструкцій, наведених для юридичних зобов’язань.

Друк звітів за платіжними дорученнями

Малюнок № 15. Друк звітів за платіжними дорученнями.

Формування господарських операцій

6. Для формування господарської операції у розділі Платіжні документи необхідно виконати команду КМ Відпрацювання в обліку  ® Платіжного документа або F3 (мал.№16). За цією командою відкривається розділ Зразки господарських операцій, де зберігаються форми типових операцій. Оберіть зразок  Оплата отриманих послуг  Дб. 675 - Кр. 321 (мал. № 17). Натисніть Обрати.

7. Перевірте створену господарську операцію (мал. № 18), з платіжного доручення автоматично буде перенесено КЕКВ у проводку на рівень аналітики. (мал. № 19).

Вікно розділу “Платіжні документи”. Виклик функції відпрацювання в обліку ПД

Малюнок № 16. Вікно розділу “Платіжні документи”. Виклик функції відпрацювання в обліку ПД.

Зверніть увагу! Якщо після відпрацювання документу в обліку Ви з’ясували, що документ потрібно внести зміни, тоді необхідно виконати команду КМ Анулювання відпрацювання. За цією командою буде видалено господарську операцію і документ можна буде відредагувати. Після виправлення, документ знову треба відпрацювати в обліку.

Вікно розділу “Зразки господарських операцій”. Вибір зразка ГО

Малюнок № 17. Вікно розділу “Зразки господарських операцій”. Вибір зразка ГО.

Друк звіту за виконанням зобов’язань

Поверніться до розділу Юридичні зобов’язання (Мал.№4), виконайте функцію КМ Друк звіту ® Звіт за виконанням зобов’язань (мал.№20). Звіт не є типовою формою, він створений для зручності користувачів. У звіті відображається весь ланцюжок документів, створених на підставі одного юридичного зобов’язання бюджетної установи.

Заголовок господарської операції

Малюнок № 18. Заголовок господарської операції.

Специфікація господарської операції

Малюнок № 19. Специфікація господарської операції.

Звіт за виконанням зобов’язань

Малюнок № 20. Звіт за виконанням зобов’язань.

Юлія Федоренко - головний консультант-методист группы компаний "Парус" спеціально для журналу "Головбух: Бюджет"

Головбух: Бюджет №24, червень 2012

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР