Обліковуємо надання послуг у програмі “Парус”

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух:Бюджет № 24, 2013: Обліковуємо надання послуг у програмі “Парус”

Головбух:Бюджет, №24, 2013
Юлія Федоренко,            головний консультант-методист группы компаний "Парус"
Бюджетні установи певні послуги можуть надавати за плату. Бухгалтеру важливо не лише правильно оформити потрібні документи щодо наданих послуг, а й простежити стан розрахунків з контрагентами. Оперативно це можна вирішити шляхом застосування засобів автоматичного обліку.
  
Формування документів, необхідних для обліку наданих послуг виконується в модулі “Торгівля та склад” Системи “Парус-Бюджет”. Подальше відображення цих документів в бухгалтерському обліку виконується у модулі “Бухгалтерія”. Розділи, які будуть задіяні для обліку наданих послуг у модулі “Торгівля та склад”  зображені на Рис. №1.
Рис. №1. Головне меню модуля Торгівля та склад
Рис. №1. Головне меню м. “Торгівля та склад”. Розділи, задіяні для обліку послуг.
Нагадаємо, що бюджетні установи можуть надавати платні послуги за переліками, затвердженими КМУ, згідно із кошторисом за спеціальним фондом. Розглянемо, як у Системі “Парус-Бюджет”
 
Розділ вихідні рахунки на оплату
Рис. №2. Розділ Вихідні рахунки на оплату. Додавання документу.
СИТУАЦІЯ 1. Для обліку консультаційних послуг, наданих організації "Веселка", бухгалтеру бюджетної установи треба оформити документи за травень 2013 року на суму 4200 грн. ( у т. ч. ПДВ –700 грн.).
Перелік документів:
      -    рахунок на сплату;
      -    акт виконаних робіт; 
                                                    -    податкова накладна.
 
Додавання номенклатурної позиції
Рис. №3.Номенклатурна позиція: Додавання, тип - Послуга.
Бухгалтеру 17.05.2013 потрібно відобразити надходження оплати від організації “Веселка”. 
 
Специфікація рахунку на оплату
Рис. №4. Додавання специфікації до рахунку на оплату.
РІШЕННЯ:
1. Реєстрація рахунку на оплату виконується у модулі “Торгівля та склад”. В головному меню Системи оберіть розділ Документи – Вихідні рахунки на осплату. Виконайте команду контекстного меню (далі - КМ) Додавання – Додати та заповніть згідно з Рис. №2 та Рис. №4.
 
 
Формування запису в розділі журнал платежів
Рис. №5. Формування запису в розділі Журнал платежів.
2. Перейдіть на нижню панель Специфікації та виконайте команду КМ Додавання  –  Додати. При виконанні цієї дії Система запропонує обрати позицію зі словника Номенклатор товарів та послуг. Якщо такої позиції немає, її потрібно додати, причому обов’язково при додаванні вкажіть тип номенклатурної позиції – послуга.(Рис. №3).
 Після заповнення документа натисніть Записати та виконайте друк рахунку за допомогою команди КМ Друк документа.
 
Податкова накладна - вибір зобов'язання
Рис. №6. Податкова накладна. Вибір податкового зобов’язання.
3. Реєстрація оплати рахунку. Перебуваючи у розділі Документи – Вихідні рахунки на оплату оберіть сплачений рахунок та виконайте в КМ команду Оплата - Виконати оплату. При цьому відкриється вікно, в якому частина полів буде заповнена даними з рахунку, інші поля заповніть згідно з даними виписки банку (див. Рис.№5).
 
4. Реєстрація податкової накладної.  Перебуваючи у розділі Документи – Вихідні рахунки на оплату, оберіть сплачений рахунок та виконайте в КМ команду Підготовка документів – Податкова накладна. Заповніть на закладинці Відмітки поле Податкове зобов’язання необхідним значенням
(див. Рис. №6).
 
Підготовка документів - Акт виконаних робіт
Рис. №7. Команда КМ Підготовка документів - Акт виконаних робіт.
5. Реєстрація акта виконаних робітПеребуваючи у розділі Вихідні рахунки на оплату, оберіть сплачений рахунок та виконайте в КМ команду Підготовка документів – Акт виконаних робіт (див. Рис. №7).
 
За цією командою буде сформовано Акт виконаних робіт, в який будуть перенесені всі необхідні дані з рахунку №15. 
 
рахунок на оплату
Рис №8. Рахунок на оплату, закладинка Суми.
6. Інформацію про створення зазначених документів буде відображено у рахунку №15 на закладинці Суми. Для перегляду цих змін виконайте команду КМ Виправити або натисніть F8 (див. Рис. №8).
 
7. Переглянути документи, створені на підставі рахунку №15, можна скориставшись командою КМ Перехід у... (див. Рис. №9), звідки можна переглянути кожний документ окремо (наприклад, Перехід у... -
Перехід у зв'язані документи
Рис. №9. Команда КМ Перехід у...-Зв'язані документи.
Податкові накладні, Перехід у...– Акти виконаних робіт тощо). Але зручніше скористатись командою Перехід у... – Зв’язані документи (див. Рис. № 9), де будуть відображені всі створені документи.
Перелік документів
Рис. №10. Перелік зв’язаних документів, створених на підставі рахунку
Отже, інформація про створені документи матиме такий вигляд, як відображено на   Рис .10. До того ж документ, з якого виконувалась така команда, буде позначений зірочкою".
 
  -  з надходження коштів за надані послуги (Дт. 323 – Кт. 364) - 4200 грн;СИТУАЦІЯ 2. Бухгалтеру потрібно зареєструвати господарські операції: 
  -  з нарахування плати за послуги (Дт. 364 – Кт. 711) - 3500 грн.
                                                                                                             (Дт. 811 – Кт. 641) - 700 грн.
РІШЕННЯ:
Для створення господарської операції (ГО) перейдіть до модуля “Бухгалтерія”.
 
відпрацювання в обліку
Рис. №11. Журнал платежів. Відпрацювання в обліку.
1. У головному меню Системи відкрийте розділ Документи – Журнал платежів. Оберіть необхідний запис та виконайте команду КМ Відпрацювання в обліку – Оплачених документів. (див. Рис. №11).
 

ПРИМІТКА! Попередньо для відпрацювання має бути налаштовано аналітику в розрізі КЕКВ у словнику План рахунків для субрахунків 364, 711, 811 (див. тижневик “Головбух:Бюджет” №16/2013, с. 23, Рис. №5). 

Надходження оплати
Рис. №12. Журнал господарських операцій. Надходження оплати.
  Оберіть заздалегідь створений зразок ГО та перевірте сформовану господарську операцію (див. Рис. №12).
 
Нарахування доходу
Рис. №13. Журнал господарських операцій. Нарахування доходу.
2. У головному меню Системи відкрийте розділ Документи – Акти виконаних робіт. Оберіть запис та виконайте команду КМ Відпрацювання в обліку або натисніть F3, оберіть заздалегідь створений зразок ГО та перевірте сформовану господарську операцію (див. Рис. №13).
 
СИТУАЦІЯ 3.  Бухгалтеру потрібно зробити Акт звірки взаємних розрахунків за травень 2013 року з контрагентом - організацією “Веселка”.
 
РІШЕННЯ:
Оборотна відомість розрахунків з дебеторами та кредиторами
Рис. №14. Відомість розрахунків з дебіторами та кредиторами.
1. У головному меню оберіть Оборотні відомості – Розрахунки з дебіторами та кредиторами. В умовах відбору встановіть період – травень 2013 року, субрахунок –364. Натисніть Встановити. Буде сформовано відомість Розрахунків з дебіторами та кредиторами. (див. Рис. №14), де за
Друк Акта звірки взаємних розрахунків
Рис. №15. Друк Акта звірки взаємних розрахунків
організацією “Веселка“ будуть відображені обороти за дебетом (4200 грн.) та кредитом (4200 грн.) рахунка 364. Відповідно, залишку на кінець періоду не буде. 
 
 2. Для друку Акту звірки взаємних розрахунків відкрийте розділ Залишки – Дебіторська та кредиторська заборгованість. Виконайте команду КМ Друк звіту - Акт звірки. Установіть період формування – травень 2013 року, тип звіту – Повний. Натисніть Почати. У MS Excel буде завантажено відповідний звіт (див. Рис №15). У звіті буде заповнена лише та частина, яка стосується даних Бюджетної установи, від імені якої розглянуто приклад. Далі цей Акт надається контрагенту для підтвердження відсутності заборгованості.  
 
Розглянуті ситуації є лише прикладом з обліку послуг. Для різних облікових процесів Система “Парус-Бюджет” дозволяє використовувати різні розділи в різних послідовностях (тобто будувати різні ланцюжки документів). Цю послідовність визначає користувач, згідно зі встановленим в організації документообігом. 

 

Головбух: Бюджет, № 24, червень 2013

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР