Індексуємо заробітну плату у програмі “Парус”

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: бюджет, №40, жовтень 2012: Індексуємо заробітну плату у програмі “Парус”

Головний консультант-методист группы компаний "Парус"

    Розглянемо докладніше процес індексації грошових доходів населення в модулі “Заробітна плата“ Системи “Парус-Бюджет” згідно з оновленим Порядком індексації грошових доходів громадян.

   Програмні продукти группы компаний "Парус" мають модульну структуру. Кожен модуль містить головне меню, в якому знаходяться розділи системи. 
 
   Для розрахунку індексації в модулі “Заробітна плата” необхідно виконати налаштування словників Коефіцієнти  індексації та Настройка видів оплат (Рис. № 1).
Рис. №1. Головне меню м. “Заробітна плата”. Перелік словників.   
 
   В головному меню Системи оберіть розділ  Словники / Коефіцієнти  індексації. В цьому словнику зберігаються індекси споживчих цін. Виконайте команду контекстного меню (КМ) Додавання. З випадного меню, оберіть – Індексація, внесіть індекси за 2011 та 2012 рр. (Рис. № 2). Дані вносяться в колонку Індекс, в колонках Граничний індекс та Приріст – розрахунок виконується автоматично. 
 
Рис. №2. Заповнення словника Коефіцієнти  індексації.
1.  Виконаємо додавання нового виду виплати Індексація 2012 у словнику Настройка видів оплат.
2.   За допомогою команди КМ Додати створіть новий вид оплати (Рис.№3). Натисніть кнопку Записати.
3. Натисніть кнопку Виправити. У формі, що відкрилася, необхідно виконати налаштування виплати.  Зупинимось на основних з них:
   
Рис. № 3. Додавання нового виду оплати Індексація 2012.
 Закладинка Основні параметри (Рис. № 4):
Включеність виплат. У списку даного поля задається перелік нарахувань і утримань, що входять в розрахунок індексації.
Індекси споживчих цін. Кнопка Таблиця дозволяє здійснити перехід в словник Коефіцієнти індексації. Тут можна проглянути, сформувати, виправити таблицю індексів, за якою проводитиметься розрахунок суми індексації.
Поле Прожитковий мінімум зберігає значення, яке існує на цей момент. Поле заповнюється за допомогою словника Таблиці констант (Рис. № 4).
Рис. № 4. Налаштування виплати Індексація 2012 (Основні параметри).
Нарахування індексації. У цьому списку необхідно відзначити всі існуючі виплати з  методом індексація” та “індексація 2012”.
Автоматичний розрахунок. Якщо встановлено прапорець, то цю виплату буде автоматично перераховано при зміні суми видів оплат, що входять до розрахуноку цієї виплати.
 
Рис. № 5. Налаштування виплати Індексація 2012 (Настройки).
      Закладинка Настройки (Рис.№5):Враховувати виплати за період. Якщо встановлено прапорець, то до розрахуноку включаються всі види оплат, нараховані в будь-якому періоді за поточний.
Пропорційний розрахунок індексації.  Прапорець  встановлюється для пропорційного розподілу суми індексації між особовими рахунками внутрішніх сумісників.
 
   Нарахування для розрахунку суми підвищення доходів. У цьому списку позначаються види оплат, за постійними виплатами яких буде розраховуватись різниця між попереднім та поточним місяцем для визначення суми підвищення доходу.
Визначати базові місяці за нарахуваннямі включно по. Якщо заповнені дані поля, то при розрахунку нарахування з методом "Індексація 2012" визначення базових місяців по період, зазначений в полі "включно по", виконуватиметься з урахуванням алгоритму для методу “Індексація” за даними нарахування, зазначеного в полі "Визначати базові місяці за нарахуванням”. Після періоду, вказаного в полі "включно по" місяць підвищення доходу завжди вважатиметься за базовий. Якщо поле “Визначати базові місяці за нарахуванням” не заповнено, то при визначенні базових місяців місяць підвищення доходу завжди вважатиметься за базовий, незалежно від періоду, за який виконувалося підвищення.
 
      При неповному виробітку суму фіксованої індексації  з доступними для вибору значеннями "Не розподіляти" (за замовчанням) і "розподіляти". Поле призначене для вибору варіанту обліку фіксованої індексації при розрахунку суми "до видачі" в разі неповного виробітку за місяць індексації.
    Прапорець "Не враховувати фіксовану індексацію за відсутності виробітку". Цей прапорець доступний, якщо значення поля "При неповному виробітку суму фіксованої індексації" дорівнює "не розподіляти"
 - Якщо прапорець встановлений, то за відсутності виробітку за місяць нарахування індексації, сума фіксованої індексації не враховуватиметься. 
 - Якщо прапорець не встановлений, то за відсутності виробітку сума фіксованої індексації враховуватиметься в повному розмірі.
           
     Закладинка Виробіток:
Розрахунок фактичного виробітку. Позначається список виплат, з яких враховується фактичний виробіток для розрахунку індексації (Рис. № 6).
Далі розглянемо практичне застосування нового порядку індексації грошових доходів працівників. Умовно приймемо, що новий порядок індексації грошових доходів громадян застосовують з початку поточного року.
 
Рис № 7. Додавання особового рахунку співробітника. Закладинка Основні дані   
Рис № 8. Додавання особового рахунку співробітника. Закладинка Історія.
Рис № 9. Розрахунок індексації за січень 2012р. 
 
Рис № 10. Визначення суми фіксованої індексації в січні 2012р
 
Рис № 11. Розрахунок заробітної плати за червень 2012р. 
 
Рис № 12. Розрахунок заробітної плати за жовтень 2012 р.  

Ситуація 1. Працівника Іванченка Сергія Васильовича прийнято на роботу 04.01.2011 з окладом 1200 грн. (січень 2011 – базовий місяць) (Рис.№ 7, 8).
Рішення (Варіант 1). У січні 2012 відбувається чергове підвищення доходу працівника на 60 грн.У цьому випадку місяць підвищення (Січень 2012 року) є базовим. Розмір індексації доходів співробітника Іванченко С.В. від базового місяця  січень 2011 по січень 2012 складає 4,9 %, або 52,58 грн.=1073*4,9 % (Рис. №9). Збільшення заробітної плати (60 грн.) більше розміру індексації (52,58 грн.), тому ніякої фіксованої доплати не встановлюється і загальна сума заробітної плати складає 1260 грн. 
 
Рішення (Варіант 2). У січні 2012 відбувається підвищення доходу працівника на 50 грн. Січень 2012 і в цьому випадку вважається базовим, але сума індексації (52,58 грн.) більше суми підвищення (50 грн.) на 2,58 грн.(Рис. №10). Сума 2,58 вважається фіксованою індексацією в кожному наступному місяці, поки не відбудеться наступне підвищення заробітної плати. Розмір заробітної плати в поточному місяці складає 1252,58 грн. (1200 грн.+50 грн. + 2, 58 грн.), де 1200+50 – заробітна плата з урахуванням підвищення, 2,58 грн. – сума індексації, нарахована у базовому місяці. 
 
4.   В наступні місяці розрахунок буде складатися з суми 1250 грн. (оклад). + сума індексації від базового місяця січня 2012 р. до поточного місяця виплати + 2,58 грн. (фіксована сума індексації) (Рис. №11). 
 
5.   Припустимо, що наступне підвищення заробітної плати відбудеться у жовтні 2012р.(жовтень 2012- новий базовий місяць). Розмір прожиткового мінімуму = 1118 грн., передбачуваний розмір індексації від базового місяця січня 2012 р. до жовтня 2012 складає 2 % ( або 1118 грн. *2% = 22,36 грн). Підвищення окладу складає 20 грн. Сума підвищення менше суми можливої індексації (22,36 - 20 = 2,36) на 2,36 грн. Заробітна плата за жовтень буде складатися з :
Оклад (1250+20) + сума попередньої фіксованої індексації (2,58) + сума нової фіксованої індексації (2, 36)=1274,94 грн.
Загальна сума індексації дорівнює 4,94 грн.(Рис.№12). 
 
Ситуація 2.  Припустимо, що в листопаді співробітник Іваненко С.В. відпрацював тільки 10 днів (норма - 22 дн.). Оклад становитиме 1270/22*10 = 577.27 грн. (Рис. № 13). 
 
Згідно з новими вимогами фіксована сума індексації визначається пропорційно фактично відпрацьованим робочим дням поточного місяця.
Тобто: 4.94/22*10 = 2,25 грн. (Рис. № 14). 
     
Рис № 13. Розрахунок окладу за листопад 2012 р.
Рис. № 14. Розрахунок фіксованої індексації за листопад 2012 р.
 
 
 

 

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР