Головбух: Бюджет: "Списуємо МНМА в системі «Парус-Бюджет»

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет: "Списуємо МНМА в системі «Парус-Бюджет»

fedorenko Julia golovbuh budgetFedoreno Julia golovbuh butged

 Бюджетні установи зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА)предмети вартістю (без податку на додану вартість) до 6000 грн та строк використання яких перевищує один рік. Це визначено пунктом 3 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121). 

МНМА установи обліковують на субрахунку 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» за Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Наказ № 1219).
Як списати об’єкти НМНА в обліковій системі «Парус-Бюджет», розглянемо далі.

 

ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯК:

Інструменти для роботи

Розділи, які використовують для обліку МНМА, зображено на рис. 1. Основним розділом модуля «Бухгалтерія», у якому система виконує операції з МНМА, зокрема списання, є Картотека МНА. Цей розділ дозволяє:

 
 
Рис. 1. Розділи, задіяні для обліку НМНА
 
Розглянемо на практиці, як списати МНМА за допомогою розділу Картотека МНА.
СИТУАЦІЯ. Бухгалтер бюджетної установи має списати принтер, який згідно з Актом технічного обстеження непридатний для використання.
Параметри принтера:
Станом на 01.12.2017 залишки за субрахунками становлять:

РОЗВ’ЯЗАННЯ. Оберіть у головному меню системи розділ Облік → Картотека МНА (див. рис. 1).

Розділ Інвентарна картотека містить три панелі (див. рис. 2):

  1. ліва — дерево каталогів, побудоване за рахунками об’єктів, що обліковуються;
  2. права верхня — основні характеристики об’єктів картотеки; 
  3. права нижня зберігає специфікацію до кожної картки. Вона складається із закладинок: 

Знайдіть необхідну картку та перегляньте її зміст за допомогою команди контекстного меню (далі — КМ) Виправити або натисніть F8.
Картка містить закладинки: 

Об’єкт картотеки за типом може бути МНА або БСЗ. Цю ознаку вказуйте в полі Тип.

Рис. 2. Картотека МНА. Картка (експлуатація)
 

Рис. 2. Картотека МНА. Картка (експлуатація)

 
Якщо вартість об’єкта МНМА не перевищує 20 000 грн, списуйте його за рішенням керівника установи. На підставі ухваленого рішення оформіть Акт списання основних засобів (часткової ліквідації) (далі — Акт списання). Форму акта затвердив Мінфін наказом від 13.09.2016 № 818.
 
Друк Акта списання
Коли знаходитесь у розділі Картотека МНА, надрукуйте Акт списання
за допомогою команди КМ Друк документа → Акт списання (див. рис. 3). На екрані з’явиться форма, в якій вкажіть П.І.Б. та посади членів комісії (див. рис. 4). Після цього натисніть Почати.
На екрані з’явиться друкована форма Акта списання, завантажена у MS Excel (див. рис. 5).
 
Рис. 3. Картотека МНА. Друк документа: Акт списання
 
 
Рис. 4. Акт списання: Члени комісії
 
 
Рис. 5. Фрагмент Акта списання основних засобів
 
 
Після друку Акта списання виконайте команду КМ Операції над картками МНА → Списання. Система запропонує нарахувати знос у розмірі 50% (див. рис. 6).
 
Рис. 6. Запит системи
 
Після ствердної відповіді з’явиться вікно, в якому заповніть поля для підготовки господарської операції на списання (див. рис. 7).
 
 
Рис. 7. Підготовка господарської операції на списання
 
 
Натисніть Записати. Далі система послідовно виконає наступні дії:
Перегляньте запропоновану господарську операцію (рис. 8), натисніть Записати. У результаті виконаних дій в історії картки з’являться рядки з типом операції Знос та Списання МНА.
 
 
 Рис. 8. Реєстрація ГО «Списання МНА»
 
Аби списати об’єкти МНМА, складіть кілька господарських операцій. Бухгалтерські проведення для нашої ситуації наведені у Таблиці.
 
Кореспонденція субрахунків для відображення в обліку списання МНМА
Пункти ТК*
Зміст операції
Кореспонденція субрахунків
Сума, грн
Д-т
К-т
1,26
Нараховано амортизацію у місці вилучення об`єкта МНМА
8014
1412
2800
Списано вартість об`єкта МНМА
1412
1113
5600
1,28
Віднесено до накопичених фінансових результатів вартість МНМА
5111
5512
5600
6,2
Віднесено на фінансовий результат звітного періоду нараховану амортизацію (щоквартально)
5511
8014
2800

*ТК — Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена Наказом № 1219

ГО № 1 ми відтворили у системі під час списання об’єкта з картотеки МНА.
ГО № 2 відображає зміну суми накопиченого фінансового результату в розмірі первісної вартості придбаних основних засобів.
ГО № 3 демонструє, як закрити рахунки витрат на субрахунок 5511 «Фiнансовi результати виконання кошторису звiтного перiоду». У нашій ситуації це субрахунок 8014 «Амортизація».

Перейдіть до Картотеки МНА. Щоб переглянути картку, виконайте команду КМ Відібрати або натисніть F6 та в поліПоказувати картки встановіть Вибулі.

На екрані з’явиться картка принтера, в якій буде вказана дата про вибуття об’єкта (див. рис. 9). У історії операцій з’явиться запис про нарахований знос та списання. 

 

Рис. 9. Картотека МНА. Відображення операції Списання принтера

З картки об’єкта МНА можна переглянути господарську операцію на списання. Коли знаходитеся на операції Списання, на панелі Операції оберіть команду КМ Перехід уГосподарські операції.

Друк меморіального ордера № 9

Результат вибуття об’єкта МНМА відобразиться в оновленій формі меморіального ордера № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів», затвердженій наказом Мінфіну «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 № 755.
Нагадаємо, що словник План рахунків містить номер меморіального ордера, у який потраплятиме інформація з К-т субрахунку 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».
Із головного меню системи оберіть розділ Звіти → Меморіальні ордери, а опісля — необхідний номер ордера та період. На екрані з’явиться друкована форма звіту, завантажена у MS Excel (див. рис. 10).

Рис. 10. Друк Меморіального ордера № 9-авт

РЕЗЮМУЄМО. У 2017 році Мінфін запровадив нові підходи до обліку основних засобів та МНМА. Автоматизована система «Парус-Бюджет» дозволяє швидко й без помилок відображати в обліку списання МНМА та вчасно друкувати оновлені форми звітів, зокрема, меморіальних ордерів.


Юлія Федоренко - головний консультант- методист групи компаній "Парус", спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працють розділи "Методконсультація. Бухгалтерія для бюджету"   та "Методконсультація. Заробітна плата" ,  де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях та розрахунку заробітної плати.  

  

Головбух: Бюджет №48 від 22 грудня 2017 року

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР