Головбух: Бюджет: "Індексація грошових доходів 2017"

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет: "Індексація грошових доходів 2017"

парус

 

Індексація заробітної плати — обов’язок кожного роботодавця. Основні документи, які регулюють порядок проведення індексації доходів, це — Закон України «Про індексацію
грошових доходів населення» від 03.07.91 №1282-XII та Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.03.2003 №1078 (Далі  — Порядок №1078).

Заробітну плату індексують в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи (ПМПО) (згідно абз. 2 п.4 Порядку № 1078).
З травня до листопада 2017 року ПМПО становить 1684,00 грн. Тому, індексації підлягає тільки зарплата в розмірі 1684,00 грн. Перевищення доходу над ПМПО не індексують.
Для розрахунку індексації грошових доходів населення в модулі «Заробітна плата» Системи «Парус-Бюджет», необхідно виконати налаштування деяких словників Системи.
Тож розглянемо налаштування словників Коефіцієнти індексації та Настройка видів оплат (Рис. 1).
 

парус індексація

Рис. 1. Розділи головного меню модуля «Заробітна плата», задіяні у розрахунку

 

Словник Коефіцієнти індексації призначений для зберігання в Системі індексів споживчих цін, в тому числі за всі попередні роки, які використовують для визначення коефіцієнтів індексації. Їх вносять вручну до колонки Індекс вікна Коефіцієнти індексації: Виправлення (див. Рис. 2).

парус індексація
 

Рис. 2. Заповнення словника Коефіцієнти індексації.

При цьому в колонці Граничний індекс значення обчислюються автоматично.
Нагадаємо, що право на індексацію зарплати виникає, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації (103 %).
Зверніть увагу! Для виконання розрахунку індексації у серпні 2017 року, використовуємо індекс інфляції за червень 2017 р., тому перевірте, що він внесений до словника Коефіцієнти індексації (див. Рис. 2).

Настройка видів оплат


У словнику Настройка видів оплат зберігається інформація про Нарахування та Утримання. Дані, відображені в цих таблицях, враховують при обчисленні заробітної плати працівникам.
Варто зазначити, що кожен вид оплати у Системі базується на відповідному методі розрахунку. Він закладений у програму та може бути використаний для налаштування певної виплати.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Метод — це послідовність дій, певний алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи іншої виплати. 
Метод, що застосовується для розрахунку індексації доходів називається Індексація 2012.
Якщо сума вхідних виплат менше прожиткового мінімуму, тоді алгоритм розрахунку виконується за формулою:
Сума = Приріст індексу * Виплати / 100
Виплати - нараховані суми за іншими виплатами;
Приріст індексу - розмір індексу споживчих цін за період.
Якщо сума вхідних виплат більше прожиткового мінімуму:
Сума = Приріст індексу * Прожитковий мінімум / 100

Далі перевіримо деякі важливі поля у нарахуванні під номером 35 Індексація. На закладинці Основні параметри (рис. 3).

Рис. 3. Параметри методу «Індексація 2012». Основні параметри

У списку поля Включеність виплат задають перелік нарахувань (перелік виплат), які будуть індексувати.
Кнопка Таблиця «Індекси споживчих цін» дозволяє перейти в словник Коефіцієнти індексації. У якому можна переглянути, сформувати, виправити таблицю індексів споживчих цін (Далі  — ІСЦ), за якими обчислюватимуть суми індексації.
Поле Прожитковий мінімум заповнюють зі словника Таблиці констант. При обчисленні нарахувань (виплат) система обирає із словника те значення, яке відповідає періоду розрахунку (тож розмір прожиткового мінімуму завжди матиме актуальний розмір).
У списку поля Нарахування індексації необхідно позначити всі існуючі виплати з методом «Індексація 2012».
На закладинці Настройки виконайте наступні налаштування (рис. 4):
У списку поля Підвищення окладу вказуються відповідні нарахування (оклади).
У списку поля Нарахування для розрахунку суми підвищення доходів задається список нарахувань (окладів, надбавок), за якими в постійних виплатах розраховуватиметься різниця між попереднім і поточним місяцем.
На закладинці Дод.настройки встановіть в полі Розподіляти за виробітком значення розподіляти, у полі З урахуванням ставки встановіть прапорець  

Рис. 4. Параметри методу «Індексація 2012». Настройки

Ситуація 1. Бухгалтеру бюджетної установи необхідно визначити розмір індексації доходу за серпень 2017 р. новоприйнятому працівнику на посаді діловода. Останнє підвищення окладу за посадою відбулось у січні 2017 р. Оклад складає 2500 грн.

Нагадаємо, для новоприйнятих працівників обчислення ІСЦ для проведення індексації здійснюється з місяця, що йде за місяцем підвищення тарифної ставки ( окладу), за посадою, яку займає працівник (п. 102 Порядку №1078).

РІШЕННЯ. В головному меню модуля «Заробітна плата» відкриваємо розділ Облік → Особові рахунки. Це основний розділ системи, в якому відображається структура установи, особові рахунки її працівників, та виконується розрахунок нарахувань і утримань.
Для розрахунку заробітної плати, в тому числі, індексації за поточний — серпень місяць потрібно установити розрахунковий період — серпень 2017 року, для цього оберіть пункт головного меню Функції → Зміна періоду роботи у системі або натисніть F7.
Знайдіть особовий рахунок необхідного працівника (рис.5). Далі перейдіть на закладинку Постійні виплати, де зберігаються всі постійні нарахування та утримання працівника, які використовуються для розрахунку заробітної плати, зокрема індексації, та не змінюються при переході від одного періоду до іншого (рис. 6).

 

індексація грошових доходів

 Рис. 5. Особовий рахунок працівника. Закладинка Основні дані.

 

індексація грошових доходів

Рис. 6 . Особовий рахунок працівника. Закладинка Постійні виплати.

Для визначення базового місяця при прийомі/переводі працівника для правильного розрахунку індексації виконаємо необхідні налаштування на закладинці Історія.
За допомогою команди контекстного меню (далі — КМ) Додати на панелі Базові місяці виконайте додавання параметру з назвою Дод. Параметри індексації при прийомі/переведенні як зображено на рис. 7. Після запису цієї команди, буде виконано автоматичне додавання рядка з типом Індексація з встановленим базовим місяцем посади.

 

індексація грошових доходів

Рис. 7. Доп. Параметри індексації: Додавання.

Припустимо, що працівник відпрацював повний місяць та табель робочого часу сформовано. Виконаємо розрахунок заробітної плати, в тому числі, індексації, з постійних виплат. Для цього скористаємось командою КМ Функції → Розрахунок з постійних виплат або натиснемо Alt+F3. Автоматично на нижню панель буде додано нарахування та утримання працівника (див. Рис. 8).

Рис. 8. Розрахунок заробітної плати за серпень 2017 р.

Розглянемо докладніше розрахунок виплати № 35 «Індексація» за поточний місяць за допомогою команди КМ Виправлення або клавіші F8 (див. Рис. 9).
У поточному періоді – зазначається сума нарахованого доходу працівника за серпень в розмірі 3000,00 грн.;
Дохід, що індексується - загальна сума, що підлягає індексації, тобто 3000,00 грн.;
Розрахункова сума - якщо сума, яка підлягає індексації, більше прожиткового мінімуму, тоді в полі відображається прожитковий мінімум (3000,00 грн. > 1684,00 грн.)
З урахуванням ставки - визначається як Розрахункова сума помножена на ставку (ставка працівника 1,0);
Поточна – визначається як добуток розрахункової суми, та відсотка індексації з урахуванням виробітку: 62,31 = 62.31 * 22 / 22.
У серпні 2017 року приріст ІСЦ (поле Відсоток індексації) становить 3,7%. При натисненні на кнопку у полі Відсоток індексації система дозволяє перейти до словника Коефіцієнти індексації, де можна переглянути усі ІСЦ, з яких обчислено приріст ІСЦ.

Нагадаємо, що за правилами індексацій право на індексацію настає тоді, коли величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг індексації (з 01.01.2016 —103,0%).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У формі нарахування «Індексація 2012»: Виправлення при натисканні на кнопку  (див. Рис. 9) поля Відсоток індексації, відкривається словник Коефіцієнти індексації (див. Рис. 10), де виконано розрахунок приросту ІСЦ саме для конкретного працівника (його Особового рахунка) з визначенням його базового місяця.

індексація грошових доходів

Рис.9. Нарахування «Індексація 2012»: Виправлення
 

індексація грошових доходів

Рис. 10. Коефіцієнти індексації працівника

У вікні Коефіцієнти індексації (див. Рис. 10) відображено, що базовий місяць для розрахунку індексації — січень 2017 року. Поріг індексації перевищено у квітні 2017 року і відповідно приріст ІСЦ становив 3,7%. Так, наростаючий індекс інфляції за лютий — квітень 2017 року визначають шляхом множення ІСЦ цих місяців, тобто він становитиме 103,7% (1,01 × 1,018 × 1,009 × 100%), що перевищує поріг індексації 103,0%.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У графі Граничний індекс вікна Коефіцієнти індексації контролюється місяць, у якому індекс інфляції перевищує поріг індексації, для зміни розміру суми індексації.

Отже, для посади, по якій було підвищення з 01.01.2017, право на індексацію доходу згідно з пунктом 102 Порядку № 1078 настало у червні 2017 року, і її суму було проіндексовано на 3,7%. У такому ж розмірі індексувався дохід у липні — серпні 2017 року, адже поріг індексації 103,0% не було перевищено.
Отже, сума поточної індексації за серпень становить 62,31 грн. (1684,00 грн. × 3,7%).
Для зручності користувача весь порядок розрахунку індексації за певним працівником можна переглянути, скориставшись кнопкою  у нижньому правому кутку форми Нарахування «Індексація 2012»: Виправлення (див. рис.9). Буде завантажено звіт з роз’ясненням розрахунку поточного нарахування та виведено на екран у форматі HTML-файлу. Друк цього звіту також можна виконати через команду КМ Розшифровка розрахунку.

Резюме. Використання модуля «Заробітна плата» Системи «Парус-Бюджет» допоможе бухгалтеру бюджетної установи виконати розрахунок заробітної плати, зокрема, індексації точно та вчасно. Нарахування індексації взагалі-то має багато нюансів. Деякі з можливих ми спробували відобразити в нашій ситуації. 

Юлія Федоренко - головний консультант- методист групи компаній "Парус", спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працють розділи "Методконсультація. Бухгалтерія для бюджету"   та "Методконсультація. Заробітна плата" ,  де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях та розрахунку заробітної плати. 

Головбух: Бюджет №32 від 28 серпня, 2017 року

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР