Головбух: Бюджет: "Розраховуємо доплату до мінімальної зарплати у програмі «ПАРУС-Бюджет»

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет: Розраховуємо доплату до мінімальної зарплати у програмі «ПАРУС-Бюджет»

 

Парус
Із 1 січня 2017 року бухгалтеру потрібно розраховувати працівникам установи доплату до мінімальної заробітної плати. Тож аби полегшити роботу бухгалтерів, розглянемо, як це зробити за допомогою системи «Парус-Бюджет».

 

Із 1 січня 2017 року розмір зарплати працівника бюджетної установи за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчий за розмір мінімальної заробітної плати (далі— мінімальна зарплата). До цього зобов’язує стаття 31 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 №;108/95-ВР (далі;— ст. 31 Закону про оплату праці).
У разі якщо розмір зарплати, нарахованої працівнику за повністю відпрацьовану місячну норму праці, менший за розмір мінімальної зарплати, встановлений законодавством (тобто 3200,00 грн у місячному і 19,34 грн у погодинному розмірі), то установа має зробити доплату до цього розміру.
Розглянемо, як на практиці застосовувати вимоги статті 31 Закону про оплату праці під час розрахунку заробітної плати у програмі «ПАРУС-Бюджет» (далі — Система).

Автоматизований розрахунок сум доплати
Нагадаємо, що будь-які виплати працівникам — заробітну плату, лікарняні, відпускні, доплату тощо — розраховують у модулі «Заробітна плата» Системи. Для розрахунку виплат у модулі «Заробітна плата» призначено основний обліковий розділ — Особові рахунки (рис.1).
Унаочнимо його використання на прикладі робочої ситуації.

СИТУАЦІЯ 1. Працівниця Філатова Є. В.перебувала у відпустці за власний рахунок з 13.02.2017 по 15.02.2017. Її посадовий оклад становить 2500 грн, надбавка — 10% посадового окладу.
Потрібно нарахувати заробітну плату працівниці за лютий 2017 року.

РОЗВ’ЯЗАННЯ. Як завжди, розрахунок заробітної плати розпочинаємо із налаштування Системи. Адже для дотримання норм статті 31 Закону про оплату праці працівнику потрібно нарахувати доплату до мінімальної заробітної плати. Розглянемо, які налаштування слід виконати у словнику Настройка видів оплат.

Налаштовуємо словник Настройка видів оплат
Варто зазначити, що у словнику Настройка видів оплат зберігається інформація про Нарахування (таблиця зліва) та Утримання (таблиця справа). Дані, відображені в цих таблицях, враховують під час обчислення заробітної плати працівників.

меню модуля

Рис. 1. Розділи головного меню модуля «Заробітна плата», задіяні в розрахунку

Крім того, кожен вид оплати грунтується на відповідному методі розрахунку, закладеному в програму, тобто в модуль «Заробітна плата», і може бути використаний для налаштування певної виплати.

Нагадаємо, метод — це послідовність дій, певний алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи тієї виплати.

Метод, що застосовують для розрахунку доплати до мінімальної зарплати, називається Доплата (рис.2).
Алгоритм методу Доплата можна подати у вигляді формули:
Сума = Сума обмеження × Виробіток/Норма-Оклад, де
Сума обмеження — це обмеження суми, яку необхідно нарахувати в поточному періоді.
 

 Рис. 2. Налаштування виплати 31 «Доплата до МЗП»

Загальні налаштування цієї виплати наведено на рис. 2, зокрема: Включеність виплат, Мінімальна сума тощо.
Зупинимося на налаштуванні окремих полів на закладинці Основні параметри, а саме полів:
Включеність виплат. У списку цього поля задаємо перелік окладів, доплат і надбавок, що беруться у розрахунок доплати до суми.
Метод підрахунку. Встановлюємо ознаку Нараховані за період. Тоді до розрахунку доплати братимуться всі види оплат, нараховані за поточний період в будь-якому періоді.
Розрахунок вести у. Задаємо метод визначення виробітку (у днях або годинах).
Мінімальна сума. Зазначаємо розмір мінімальної зарплати (3200).·Якщо зазначено лише Мінімальну сума, а Сума вхідних виплат менша за Мінімальну суму з урахуванням виробітку, то сума нарахування становитиме різницю між Мінімальною сумою з урахуванням виробітку і Сумою вхідних виплат, інакше сума дорівнюєватиме «0».
Автоматичний розрахунок. Встановлення цього перемикача забезпечує автоматичний перерахунок виплати 31 «Доплата до МЗП» у разі зміни суми видів оплат, які беруть до розрахунку цієї виплати.

Черговість дій

Табель працівника
Припустимо, що до Табеля працівника вже занесено дні відпустки за власний рахунок. Для його перегляду слід скористатися командою контекстного меню (далі — КМ) Табель працівника (рис. 3) або клавішею F9.

Табель працівника

Рис. 3. Табель працівника

Як зображено на рис. 3, працівниця три дні перебувала у відпустці за власний рахунок. Ці дні позначено символом Н. Інші 17 днів вона відпрацювала на своєму робочому місці в установі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У Системі використовують символи (наприклад, Н, Л, К), які дають змогу відобразити в Табелі відсутність працівника на робочому місці (зокрема через відпустку за власний рахунок, хворобу, прогул). Налаштування цих символів виконують у словнику Настройки табеля. У нашій ситуації символ Табеля працівника Н пов’язаний з виплатою № 26, якій присвоюється назва Відпустка за власний рахунок.

 

виклик команди з табеля

Рис. 4. Виклик команди Розрахунок з табеля

Для відображення перебування працівниці у відпустці за власний рахунок обираємо в головному меню Функції → Автоматичний розрахунок → Розрахунок з табеля (рис. 4). Після виконання цієї команди до нарахувань працівниці буде додана виплата № 26 Відпустка за власний рахунок тривалістю 3 дні та сума до виплати 0,00 грн. (рис. 5).

Остаточний розрахунок зарплати
Для остаточного розрахунку заробітної плати працівниці скористаємося командою Функції → Автоматичний розрахунок з постійних виплат. За цією командою буде виконано розрахунок нарахувань та утримань, які зберігаються в постійних виплатах працівниці за фактично відпрацьований час (17 днів) у поточному періоді (лютий 2017 р.; див. рис. 5).

 Рис. 5. Нарахування та утримання працівниці за лютий 2017 року

 Тепер розглянемо розрахунок нарахувань докладніше. Сума окладу становить: 2500,00 грн x 20 дн. × 17дн. = 2125,00 грн.
Надбавка: 250,00 грн x 20дн. × 17 дн. = 212,50 грн.

Рис. 6. Розрахунок доплати до МЗП.

Рис. 6. Розрахунок доплати до МЗП.

До суми зарплати за місяць, яку порівнюють з мінімальною зарплатою для визначення суми доплати, беруть оклад + надбавку. Як видно із наведеного, в полі Сума вхідних виплат (рис. 6) загальна сума нарахувань за місяць становила 2337,50 грн (2125,00 грн + 212,50 грн). Тобто нарахована сума менша за розмір мінімальної зарплати. Тож визначаємо доплату до мінімальної зарплати (рис. 6).
За повністю відпрацьований місяць доплата до мінімальної зарплати становила б 450,00 грн (3200,00 грн – (2500,00 грн + 250,00 грн)).
Утім, враховуючи не повністю відпрацьований працівницею місяць, її доплата становить:
3200,00 грн ÷ 20 дн. × 17 дн. – 2337,50 грн = 382,50 грн.

СИТУАЦІЯ 2. Працівник бюджетної установи Єфименко В. М. працює на 0,75 ставки. Його посадовий оклад з урахуванням повної зайнятості становить 2250,00 грн (3000,00 грн × 0,75 ставки). Працівнику нараховано разову премію (до ювілейної дати) у розмірі 700,00 грн.
Потрібно визначити розмір доплати до мінімальної зарплати та розмір нарахованого ЄСВ.

РОЗВ’ЯЗАННЯ. Припустимо, що словники Системи, необхідні для проведення потрібних нарахувань, вже налаштовані. Також у Системі встановлено період роботи працівника — лютий 2017 року.
У розділі Особові рахунки знаходимо особовий рахунок потрібного працівника та виконуємо команду КМ Виправлення або F8.
На закладинці Постійні виплати переглядаємо виплату № 1 Оклад, де встановлено розмір ставки 0,75 (рис.7). Таку ж ставку (0,75) слід встановити у виплаті № 31 Доплата до МЗП. Адже ці дані Система використає для порівняння з розміром мінімальної зарплати, визначеним пропорційно виконаній нормі праці.

 

Рис. 7. Оклад. Постійні виплати: Виправлення.

Рис. 7. Оклад. Постійні виплати: Виправлення.

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

До постійних виплат в Системі належать ті нарахування й утримання, які використовуються у розрахунку заробітної плати працівників і не змінюються від одного розрахункового періоду до іншого (наприклад, посадовий оклад, надбавка, військовий збір тощо).

Далі з головного меню обираємо пункт Функції та виконуємо команду Автоматичний розрахунок → З постійних виплат. У розділі Особові рахунки в працівника з’являться нарахування за поточний місяць.

Рис. 8. Розрахунок доплати до МЗП.
 

Рис. 8. Розрахунок доплати до МЗП.

Для перегляду Нарахування № 31 Доплата до МЗП скористаємося командою КМ Виправлення або клавішею F8 (рис. 8).
Розглянемо докладніше розрахунок доплати до мінімальної зарплати.
Нараховану зарплату порівнюємо з розміром мінімальної зарплати, визначеним пропорційно виконаній нормі праці. Тобто з урахуванням зайнятості працівника (пропорційно відпрацьованому робочому часу). Отже, визначимо суму виплат працівнику з урахуванням розміру мінімальної зарплати та його зайнятості. Ця сума становить 2400,00 грн (3200,00 грн × 0,75).
Тепер визначимо суму виплат, які враховують за порівняння з рівнем мінімальної зарплати.
У лютому 2017 року працівнику було нараховано:
посадовий оклад у розмірі 2250,00 грн;
разову премію (до ювілейної дати) в розмірі 700,00 грн.
Утім, відповідно до статті 31 Закону про оплату праці разову премію (до ювілейної дати), у нашій ситуації в розмірі 700,00 грн, не враховують у сумі виплат, яку порівнюють з розміром мінімальної зарплати.
Тож сума доплати до розміру мінімальної зарплати становить 150,00 грн (2400,00 грн –  2250,00 грн).
Тепер визначимо нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати.

Визначаємо нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати
Нагадаємо, що для працівників (не інвалідів) за основним місцем роботи у разі, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати (3200,00 грн), суму ЄСВ визначають як добуток мінімальної зарплати (3200,00 грн) і ставки ЄСВ (22%) (ч. 5 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI).
Перебуваючи у розділі Особові рахунки, перейдемо до формування фондів за працівником Єфименком В. М. за допомогою команди КМ Фонди або клавіші F3.
У вікні, що відкрилося, виконаємо команду КМ Формування фондів.
Сума ЄСВ, нарахованого на зарплату працівника Єфименка В. М., сукупний дохід якого менший за розмір мінімальної зарплати (3100,00 грн), становить 704,00 грн (3200,00 грн × 22% ÷100%) (рис. 9).
Тобто вимоги законодавства щодо нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати виконано.
 

Рис. 9. Нарахування, утримання та фонди працівника за лютий 2017 року

Рис. 9. Нарахування, утримання та фонди працівника за лютий 2017 року 

РЕЗЮМУЄМО. Як бачимо на прикладі розрахунку доплати до мінімальної зарплати, використання модуля «Заробітна плата» системи «ПАРУС-Бюджет» надасть бухгалтеру бюджетної установи можливість швидко і без помилок виконати розрахунок заробітної плати, врахувавши при цьому законодавчі зміни стосовно доплати.


Юлія Федоренко - головний методист групи компаній "Парус", спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працює розділ, Консультаційна лінія для бухгалтерів бюджетних організацій, де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.   

Головбух: Бюджет, від 27 лютого 2017 року

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР