Головбух: Бюджет, 2016: "Індексація стипендій з використанням системи "Парус-Бюджет"

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2016: "Індексація стипендій з використанням системи "Парус-Бюджет"

 

Бухгалтер навчального закладу під час нарахування стипендії студентам має ураховувати грудневі зміни порядку індексації, а також новий розмір порогу індексації. Розглянемо як нараховують стипендію з використанням системи «Парус-Бюджет», та чи враховано зміни правил проведення індексації під час автоматизованого нарахування сум індексації стипендії студентам

  

 Індексація стипендій у програмі «ПАРУС»

       З початком нового навчального року навчальні заклади нараховуватимуть студентам (учням) стипендії. Окрім суми стипендії студентам (учням), які прийняті в минулих навчальних роках, нарахують і суму індексації. Адже стипендії є об’єктом індексації згідно з частиною першою статті 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII. Порядок проведення індексації грошових доходів населення затверджено постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок індексації).

      Процес нарахування зарплати працівникам навчального закладу, а також стипендій студентам (учням), які у ньому навчаються, можна автоматизувати за допомогою модуля «Заробітна плата» системи «Парус-Бюджет». У ньому реалізовано функцію нарахування сум індексації зарплати, стипендії тощо.
Перш ніж перейти до розгляду питання нарахування індексації стипендій у системі «Парус-Бюджет» розглянемо які налаштування потрібно зробити у модулі «Заробітна плата» системи.

Налаштування словників
Для обчислення суми індексації стипендії у модулі «Заробітна плата» необхідно скористатись даними з двох словників: Коефіцієнти індексації та Настройка видів оплат (розділ «Словники» головного меню модуля «Заробітна плата»; див. Рис. 1).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Розділи головного меню модуля «Заробітна плата», задіяні у розрахунку

У словнику Коефіцієнти індексації зберігаються індекси споживчих цін, які використовують для визначення коефіцієнтів індексації. Їх вносять до колонки Індекс вікна Коефіцієнти індексації: Виправлення (див. Рис. 2). При цьому в колонках Граничний індекс та Приріст значення обчислюються автоматично.

   

Рис. 2. Словник Коефіцієнти індексації 

У словнику Настройка видів оплат зберігається інформація про перелік нарахувань та утримань, які використовують в установі. Дані, відображені в цьому словнику, враховують при обчисленні зарплати працівникам.
Кожен вид оплати базується на відповідному методі розрахунку, який закладений у програму та може бути використаний для налаштування певної виплати. Нагадаємо, що метод — це послідовність дій, певний алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи іншої виплати.
Для проведення індексації стипендій будемо використовувати метод «Індексація стипендій». Назва методу говорить сама за себе, тобто він призначений для обчислення сум індексації стипендії. Алгоритм обчислення індексації за цим методом залежить від розміру нарахованої виплати (стипендії):
якщо вона менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — індексуватимуть суму нарахованої виплати;
якщо вона більше розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — індексуватимуть суму нарахованої виплати у межах прожиткового мінімуму (тобто розмір прожиткового мінімуму).
У вікні Параметри методу «Індексація стипендій»: Виправлення є дві вкладки: Основні параметри та Настройки.

Вкладка Основні параметри
У вкладці Основні параметри потрібно обрати вид нарахування (вид виплати) — № 42 «Індексація стипендій» (див. Рис. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Параметри методу «Індексація стипендій». Основні параметри

У списку поля Включеність виплат задають перелік нарахувань (перелік виплат), які будуть індексувати, тобто потрібно обрати виплату № 39 «Стипендія».
Кнопка Таблиця «Індекси споживчих цін» дозволяє перейти в словник Коефіцієнти індексації. У якому можна переглянути, сформувати, виправити таблицю індексів споживчих цін, за якими обчислюватимуть суми індексації стипендії.
Поле Прожитковий мінімум заповнюють зі словника Таблиці констант. При обчисленні нарахувань (виплат) система обирає із словника те значення, яке відповідає періоду розрахунку (тож розмір прожиткового мінімуму завжди матиме актуальний розмір).
У списку поля Нарахування індексації необхідно позначити всі існуючі виплати з методом «Індексація стипендій».
Якщо в комірці Автоматичний розрахунок встановлено прапорець , то цю виплату буде автоматично перераховано при зміні суми видів виплат, з яких обчислюють індексацію.
Якщо у комірці Враховувати виплати за період встановлено прапорець , то у розрахунок індексації включатимуть усі види виплат, нараховані в будь-якому періоді за поточний.

Вкладка Настройки
У комірці Пропорційний розрахунок індексації вкладки Настройка (див. Рис. 4) прапорець встановлюють для пропорційного розподілу суми індексації між особовими рахунками внутрішніх сумісників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4. Параметри методу Індексація стипендій. Настройки

У списку поля Нарахування для розрахунку суми підвищення доходів позначають види виплат, які мають постійний характер і з сум яких обчислюватимуть різницю між попереднім та поточним місяцем для визначення суми підвищення доходу.
У комірці При визначенні приросту індексів не враховувати індекс інфляції періоду підвищення стипендій встановлюємо прапорець, якщо базовий місяць індексації збігається з законодавчим підвищенням розміру стипендії. Після цього стане активною кнопка Підвищення стипендій, яка відкриває вікно Підвищення стипендії: Виправлення (див. Рис. 4). Якщо у ньому зазначити дату підвищення, наприклад, 01.09.2015, а вид оплати — стипендія, тоді для визначення приросту індексів споживчих цін (ІСЦ) не буде враховано індекс інфляції періоду підвищення стипендій (тобто вересень 2015 року). 

З урахуванням виконаних налаштувань в системі перейдемо до розгляду практичних ситуацій розрахунку індексації стипендії.

СИТУАЦІЯ 1. Бухгалтер вишу IV рівня акредитації має обчислити суму індексації стипендії у вересні 2016 року студентам, які були зараховані на перший курс 01.09.2015 та після семестрового контролю не втратили право на стипендію.

РІШЕННЯ. Для початку в головному меню модуля «Заробітна плата» відкриваємо розділ Облік → Особові рахунки. Це основний розділ системи, в якому відображають структуру установи, особові рахунки її працівників, у т. ч. студентів, та виконується розрахунок нарахувань і утримань.
У кожного студента, який зарахований на І курс у 2015 році, у вкладці Основні дані Особового рахунку зазначена дата вступу — 01.09.2015, а на вкладці Пост. Виплати Особового рахунку будуть відображені номер і найменування постійної виплати та дата початку дії — 01.09.2015 (див. Рис. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Особовий рахунок студента. Вкладки Основні дані та Постійні виплати  

Для нарахування індексації за поточний — вересень місяць потрібно установити розрахунковий період — вересень 2016 року, для цього обираємо пункт головного меню Функції → Зміна періоду роботи у системі або натискаємо F7.
Припустимо, що студентам вже автоматично розраховано стипендію. Виконаємо розрахунок індексації з постійних виплат. Для цього скористаємось командою контекстного меню (далі — КМ) Функції → Розрахунок з постійних виплат або натиснемо Alt+F3. Автоматично до переліку та загальної суми виплат студента буде додано виплату № 42 «Індексація стипендії» (див. Рис. 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Нарахування індексації стипендії за вересень

Тепер переглянемо правильність нарахування виплати № 42 «Індексація стипендії» за поточний місяць за допомогою команди КМ Виправлення або клавіші F8 (див. Рис. 7). У вересні 2016 року приріст ІСЦ (поле Відсоток індексації) становить 6,6%. При натисненні на кнопку у полі Відсоток індексації система дозволяє перейти до словника Коефіцієнти індексації, де можна переглянути усі ІСЦ, з яких обчислено приріст ІСЦ.

   

Рис. 7. Нарахування «Індексація стипендій»: Виправлення

Нагадаємо, індексацію нараховують, якщо індекс інфляції наростаючим підсумком перевищить поріг індексації (101,0% — до 01.01.2016, 103,0% — з 01.01.2016). Для визначення права на поточну індексацію обчислюють наростаючим підсумком ІСЦ починаючи із жовтня 2015 року (зважаючи на пункт 5 Порядку індексації).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У формі нарахування «Індексація стипендій»: Виправлення при натисканні на кнопку  поля Відсоток індексації, відкривається словник Коефіцієнти індексації (див. Рис. 7), де виконано розрахунок приросту ІСЦ саме для конкретного студента (його Особового рахунка) з визначенням його базового місяця та підвищення доходу.

У вікні Коефіцієнти індексації (див. Рис. 7) відображено, що вперше поріг індексації перевищено у грудні 2015 року і відповідно приріст ІСЦ становив 1,4%. Так, наростаючий індекс інфляції за жовтень — грудень 2015 року визначають шляхом множення ІСЦ цих місяців, тобто він становитиме 101,4% (0,987 × 1,020 × 1,007 × 100%), що перевищує поріг індексації 101,0%.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У графі Граничний індекс вікна Коефіцієнти індексації контролюється місяць, у якому індекс інфляції перевищує поріг індексації, для зміни розміру суми індексації.

Отже, для студентів вишу, прийнятих на перший курс з 01.09.2015, право на індексацію стипендії згідно з пунктом 11 Порядку індексації настало у лютому 2016 року, і її суму було проіндексовано на 1,4%. У такому ж розмірі індексувалась стипендія у березні — травні 2016 року, адже поріг індексації 103,0% не було перевищено.
Вдруге індекс інфляції перевищив поріг індексації у квітні 2016 року. Так, наростаючий індекс інфляції за січень — квітень 2016 року визначають шляхом множення ІСЦ цих місяців і він становитиме 105,1% (1,009 × 0,996 × 1,010 × 1,035 × 100%), що перевищує поріг індексації 103,0%. Приріст ІСЦ становить 6,6% (1,014 × 1,051 × 100% – 100%), тому з червня 2016 року стипендію студентів індексують на 6,6%.
Оскільки індекс інфляції наростаючим підсумком за травень — серпень 2016 року не перевищив поріг індексації 103,0%, приріст ІСЦ у розмірі 6,6% братиме участь у розрахунку сум індексації за червень, липень, серпень, вересень.
Отже, сума поточної індексації за вересень становить 54,45 грн. (825,00 грн. × 6,6%).

СИТУАЦІЯ 2. Бухгалтер вишу має визначити суму індексації стипендії у вересні 2016 року студенту 3 курсу, який був переведений з вересня 2015 року з іншого вишу. Право на отримання стипендії не втратив. У попередньому виші отримував ординарну академічну стипендію в розмірі 730 грн., що була призначена з 01.09.2014, з врахуванням підвищення з 01.09.2015 - 825 грн

РІШЕННЯ. Якщо студент перевівся з одного навчального закладу до іншого і при цьому не втратив права на стипендію, ІСЦ для проведення індексації обчислюють починаючи з місяця, в якому було призначено стипендію в навчальному закладі до переведення (абз. 5 п. 101 Порядку індексації).
Для обчислення суми індексації стипендії в системі потрібно налаштувати особовий рахунок студента як у попередній ситуації (див. Рис. 6). А для відображення переведення студента потрібно у вкладці Історія вікна Особовий рахунок виконати команду Доп. Параметри індексації: Додавання (див. Рис. 8) і налаштувати такі поля: Період вступу, Попередній базовий місяць, Попередній дохід, Фіксована індексація.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Додавання додаткових параметрів індексації при переведенні

У полі Період вступу зазначаємо дату переведення з іншого вишу (вересень 2015 року). При цьому у полі Попередній базовий місяць зазначаємо дату зарахування до вишу, з якого студента переведено (вересень 2014 року). 
У полі Попередній дохід потрібно зазначити розмір стипендії, яку йому було призначено на дату зарахування до вишу до переведення. 
Оскільки з 01.09.2015 розмір стипендії підвищено з 730,00 грн. до 825,00 грн. студенту нараховуватимуть окрім поточної індексації фіксовану суму індексації — 306,50 грн., як різницю між сумою можливої індексації у вересні 2015 року — 401,50 грн. (730,00 грн. ×55,0%) і сумою підвищення стипендії за вересень 2015 року — 95,00 грн. (825,00 грн. – 730,00 грн.). Її суму відображають у полі Фіксована індексація.
Після проведених налаштувань обчислюємо суму стипендії та суму індексації за вересень 2016 року. Після цього переглядаємо нарахування виплати № 42 «Індексація стипендії» за поточний місяць за допомогою команди КМ Виправлення чи клавіші F8.
Як бачимо з наведеного у вікні Нарахування «Індексація стипендій»: Виправлення (див. Рис. 9), студенту нараховано:
виплати поточного періоду (тобто стипендію) в сумі 825,00 грн.;
фіксовану суму індексації — 306,50 грн.;
поточну суму індексації — 54,45 грн. (825,00 грн. × 6,6%).
Отже, у вересні студенту нараховано індексацію в сумі 360,95 грн. (306,50 +54,45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Нарахування «Індексація стипендій»  

Резюмуємо: Сподіваємося, наведений нами автоматизований розрахунок індексації стипендії в модулі «Заробітна плата» системи «Парус-Бюджет», допоможе бухгалтеру бюджетної установи швидше виконати нарахування індексації стипендій, звичайно враховуючи фінансові ресурси бюджетів навчальних закладів.


Юлія Федоренко - головний методист группы компаний "Парус, спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працює розділ, Консультаційна лінія для бухгалтерів бюджетних організацій, де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.  

Головбух: Бюджет, №32 від 29 серпня 2016р.

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР