Головбух: Бюджет, 2016: Переоцінка житлового фонду з використанням системи «Парус-Бюджет»

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2016: Переоцінка житлового фонду з використанням системи «Парус-Бюджет»

411
На прикладі робочих ситуацій розглянуто процедуру проведення переоцінки (індексації) об’єктів житлового фонду задопомого  модуля «Бухгалтерія» системи «Парус-Бюджет».

Продемонстровано, як у цій системі перевірити правильність виконання переоцінки і відображення її результатів у бухобліку. 

  

Проведення переоцінки у програмі ПАРУС  

У квітні цього року Мінрегіон затвердив індекси переоцінки балансової вартості об’єктів житлового фонду за 2015 рік. Тому з 17.05.2016 усі бюджетні установи мають станом на 01.01.2016 проіндексувати (переоцінити) вартість кожного об’єкта житлового фонду, що перебуває на їхньому балансі. Тож, аби полегшити роботу бухгалтерів, розглянемо разом, як це зробити за допомогою системи «Парус-Бюджет».  

Переоцінка житлового фонду з використанням системи «Парус-Бюджет»
 
Нагадаємо, переоцінку об’єктів житлового фонду у 2016 році бюджетні установи проводять, керуючись такими нормативними документами:
  • постановою КМУ «Про порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду» від 31.08.1996 № 1024;
  • постановою КМУ «Про проведення iндексацiї балансової вартостi об’єктiв житлового фонду» вiд 09.03.1995 № 163;
  • наказом Мiнрегіону «Про затвердження iндексiв до балансової вартостi об’єктiв житлового фонду станом на 01.01.2016» від 07.04.2016 № 85 (далі —Наказ № 85).

Згідно з Наказом № 85 усі бюджетні установи, на балансі яких перебувають об’єкти житлового фонду, мають проіндексувати вартість кожного об’єкта станом на 01.01.2016. Тобто у розумінні Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(С)БОДС 121), переоцінити їх первісну (переоцінену) вартість. Тож далі, аби допомогти бухгалтерам бюджетних установ, розповімо як зробити цю переоцінку в автоматизованому порядку, зокрема за допомогою модуля «Бухгалтерія» системи «Парус-Бюджет» (далі — Система).  

Проводимо переоцінку в автоматизованому порядку

Нагадаємо, Наказом № 85 індекси до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01.01.2016 встановлено залежно від терміну прийняття цих об’єктів в експлуатацію.
Тобто для об’єктів житлового фонду, прийнятих в експлуатацію до 01.01.2015, встановлено індекс 1,22, а для тих об’єктів, що були прийняті в експлуатацію протягом 2015 року у: 
I кварталі — 1,06;
II кварталі — 1,02;
III та IV кварталах — 1. 

Ключовим розділом Системи, призначеним для ведення обліку основних засобів, є розділ Інвентарна картотека (рис. 1).

  

 Рис. 1. Головне меню модуля «Бухгалтерія». Розділи, задіяні для обліку ОЗ

 

 Щоб розмова вийшла предметною, одразу перейдемо до розгляду робочих ситуацій.

СИТУАЦІЯ 1. Бухгалтеру бюджетної установи потрібно виконати переоцінку (індексацію) гуртожитку № 3. Його було прийнято в експлуатацію у жовтні 2013 року. Первісна вартість гуртожитку № 3 з урахуванням всіх раніше проведених переоцінок (індексацій) на 01.01.2016 становить 6 985 000,00 грн. Сума нарахованого зносу — 337 608,00 грн., залишкова вартість — 6 647 392,00 грн. Дані про цей гуртожиток відображені на рис. 3.

РІШЕННЯ. Установа проводить переоцінку об’єкта житлового фонду, прийнятого в експлуатацію до 01.01.2015. Тож як ми з’ясували, для нього прийнятним буде індекс переоцінки 1,22.

Налаштування словника «Зразки господарських операцій»
1. Відкрийте розділ Словники → Зразки → Господарські операції (рис. 1). До відповідного каталогу додайте новий зразок за назвою Переоцінка основних засобів.
2. Перейдіть на панель Специфікації та додайте два проведення для відображення результату переоцінки (індексації) з використанням певних формул (рис. 2).
Зверніть увагу, проведення відповідають пункту 1.11 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, що наведена в додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну вiд 26.06.2013 № 611 (далі — Типова кореспонденція).
Використання формул дає можливість «витягнути» з певної інвентарної картки в проведення господарської операції номер рахунку основного засобу, номер рахунку нарахування амортизації, як-то:
FSUB — «дістає» номер рахунку обліку основного засобу з інвентарної картки;
FIZK — «дістає» рахунок-кредит з проведення нарахування амортизації з інвентарної картки.
У полі Формула для розрахунку суми використовують такі змінні, які дають змогу визначити різні вартісні показники:
FOSN — сума залишкової вартості після переоцінки з інвентарної картки;
F
OSO — сума залишкової вартості до переоцінки з інвентарної картки;
FIZN — сума зносу після переоцінки з інвентарної картки; 

FIZO — сума зносу до переоцінки з інвентарної картки. 

 

Рис.2. Розділ Зразки господарських операцій. Додавання нового зразка

 

У головному меню Системи відкрийте розділ Облік → Інвентарна картотека. Ліворуч має бути створено дерево каталогів (папок), наприклад, як зображено на рис. 3, де назви каталогів відповідають рахункам бухгалтерського обліку основних засобів. Праворуч міститься перелік карток, з яких складається кожен каталог. Картка створюється на кожний об’єкт обліку або групу однорідних об’єктів (рис. 3).
1. Перебуваючи у розділі Інвентарна картотека, виконайте команду контекстного меню (далі — КМ) Відібрати або натисніть F6 та встановіть такі умови:

         Натисніть Встановити.
2. На екрані з’явиться перелік інвентарних карток, що відповідає умовам відбору.
3. Оберіть картку з об’єктом гуртожиток №3 та виконайте над поточною карткою команду КМ Операції над картками → Переоцінка. (рис. 3). 

 Рис. 3. Розділ Інвентарна картотека. Команди контекстного меню

 

Рис. 4. Параметри переоцінки гуртожитку №3.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Система дає можливість проводити переоцінку одним з двох способів: множенням початкової вартості об’єкта на заданий індекс або встановленням нової початкової вартості інвентарного об’єкта. В обох випадках сума нарахованого зносу перераховується в тій самій пропорції, що й початкова вартість. Переоцінку можна виконати як для окремого інвентарного об’єкта, так і для кількох помічених об’єктів одночасно.

4. Відкриється форма, у якій слід заповнити поля, як на рис. 4:


5. Далі натисніть Записати. Відкриється вікно вибору каталогу для збереження ГО. В обраному каталозі буде зареєстровано ГО переоцінки ОЗ (рис. 5).

Рис. 5. Реєстрація ГО переоцінки ОЗ.

 6. Розглянемо докладніше розрахунок сум за бухгалтерськими проведеннями з переоцінки гуртожитку № 3.

Перше проведення відображає дооцінку первісної вартості об’єкта: 
6 985 000,00 грн. × 1,22 — 6 985 000,00 грн. = 1 536 700,00 грн.
Друге проведення відображає дооцінку зносу: 
337 608,00 грн. × 1,22 — 337 608,00 грн. = 74 273,76 грн.
Після збереження ГО в інвентарній картці будуть перераховані початкова, тобто первісна (переоцінена) вартість, сума нарахованого зносу і залишкова вартість будівлі гуртожитку №3. В історії операцій інвентарного об’єкта з’явиться новий запис, а в журналі обліку ГО буде зареєстрована ГО з переоцінки ОЗ.

Перевірка
Перевіримо, як змінилися вартісні характеристики будівлі гуртожитку №3 після переоцінки рис. 6.
 

Рис. 6.Фрагмент Інвентарної картки після переоцінки.

Тобто після проведення переоцінки (індексації) вартості будівлі гуртожитку № 3 станом на 01.06.2016 його вартісні характеристики в інвентарній картці мають такий вигляд:

Тепер перевіримо правильність застосування індексу переоцінки. 
Iндекс переоцiнки визначають діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість до переоцінки (п.5 розд. III НП(С)БОДС 121):
8 109 818,24 грн. ÷ (6 985 000,00 грн. – 337 608,00 грн.) = 1,22.
Як бачимо, отриманий індекс відповідає нормам Наказу № 85, встановленим для об’єктів житлового фонду, прийнятих в експлуатацію до 01.01.2015.

СИТУАЦІЯ 2. Бухгалтеру бюджетної установи потрібно виконати переоцінку будівлі гуртожитку № 5, тобто об’єкта житлового фонду. Його прийнято в експлуатацію 25.02.2015. Первісна вартість будівлі гуртожитку №5 на 01.01.2016 становить 10 575 640,00 грн., сума нарахованого зносу — 174 594,00 грн., залишкова вартість — 10 401 046,00 грн. Дані про гуртожиток відображені в інвентарній картці (див. рис. 7).

РІШЕННЯ. Установа проводить переоцінку об’єкта житлового фонду, прийнятого в експлуатацію у І кварталі 2015 року. Як ми з’ясували, для таких об’єктів житлового фонду Наказом № 85 визначено індекс переоцінки 1,06. Тож його і застосуємо.

 1. Перебуваючи у розділі Інвентарна картотека, виконайте команду контекстного меню (далі — КМ) Відібрати або натисніть F6 та встановіть такі умови:

На екрані з’явиться перелік інвентарних карток, що відповідає умовам відбору.
2. Оберіть картку з об’єктом гуртожиток № 5 та відкрийте її для перегляду (рис. 7).

 Рис. 7. Інвентарна картка гуртожитку №5 до переоцінки.

3. Далі виконайте над карткою команду КМ Операції над картками → Переоцінка.

Рис.8. Параметри переоцінки гуртожитку №5.

4. Наступною дією буде формування ГО та бухгалтерських проведень, які відображено на рис. 9. Тобто проведено переоцінку вартості будівлі гуртожитку № 5, а саме:

Рис. 9. Реєстрація господарської операції переоцінки будівлі гуртожитку №5.

Після збереження ГО всі суми відображені в обліку. Як видно на рис. 10, з урахуванням суми:

Перевірка
Перевіримо, чи правильно проведена переоцінка будівлі гуртожитку № 5. Для цього впевнимося, що залишкова вартість цього об’єкта ОЗ відповідає його реальній вартості. Тож визначимо її як різницю між переоціненою вартістю будівлі гуртожитку № 5 та сумою відкоригованого зносу. Як бачимо, залишкова (справедлива) вартість після переоцінки також зросла і становить 11 025 108,76 грн. (11 210 178,40 грн. – 185 069,64 грн.).

5. Тепер переконаємося, що індекс переоцінки застосовано правильно.
Iндекс переоцiнки визначають діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість (п.5 розд. III НП(С)БОДС 121) 11 025 108,76 грн. ÷ (10 575 640,00 грн. – 174 594,00 грн.) = 1,06. Тобто індекс переоцінки, отриманий як частка від ділення означених показників вартості, відповідає визначеному Наказом № 85 індексу до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01.01.2016 для об’єктів, прийнятих в експлуатацію у першому кварталі 2015 року, — 1,06.

Рис .10. Інвентарна картотека. Зміна вартості в історії картки

Відображення переоцінки об’єктів житлового фонду у регістрах аналітичного обліку

6. Відомості про зміни сум первісної (переоціненої) вартості та накопиченого зносу об’єктів житлового фонду занесені до відповідних регістрів аналітичного обліку. І їх можна переглянути. Для цього треба зайти у розділ Інвентарна картотека, в якому Система дає змогу створити різні звіти (рис. 11).

Рис.11. Друк документів та звітів.

Варто зазначити, що у звіті Зміна вартості відображають всю історію зміни вартості об’єкта основних засобів (тобто будь-яку зміну вартості: переоцінку, модернізацію, нарахування амортизації тощо).

У звіті Акт зміни вартості відображають вартісні показники об’єкта основних засобів до та після переоцінки.
 

Друк звіту

7. Для друку Відомості історії переоцінки виконайте команду КМ Загальна історія операцій.
В умовах відбору встановіть дату переоцінки 31.05.2016 та оберіть тип операції переоцінка.
Виконайте команду КМ Друк звіту → Відомість історії переоцінок. 
За допомогою MS Excel формують звіт, який відтворює всі виконані дії, описані в розглянутих ситуаціях (рис. 12).

Рис. 12. Друк відомості переоцінки

РЕЗЮМУЄМО. Використання автоматизованої системи «Парус-Бюджет», безперечно, допоможе бухгалтеру бюджетної установи правильно виконати переоцінку об’єктів обліку ОЗ з дотриманням всіх законодавчих вимог та ефективно використати робочий час.


Юлія Федоренко - головний методист группы компаний "Парус, спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працює розділ, Консультаційна лінія для бухгалтерів бюджетних організацій, де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. 

Головбух: Бюджет, №24, 24 червня 2016

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР