Головбух: Бюджет, 2015: Розраховуємо оплату за дні відрядження працівників у програмі «ПАРУС»

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2015: Розраховуємо оплату за дні відрядження працівників у програмі «ПАРУС»

Керівник бюджетної установи у грудні направив у службове відрядження кількох працівників. Тож бухгалтер має оперативно таке відрядження працівникам оплатити. І це наприкінці року, коли у кожного бухгалтера і так непочатий край роботи! Зекономити час і сили у цій ситуації допоможе система «Парус-Бюджет». Тож розглянемо разом, як внести до Системи дані та розрахувати суми для оплати днів відрядження автоматизовано.

 

 

Розраховуємо оплату за дні відрядження працівників у програмі «ПАРУС» 

Гарантії працівникам під час їх службових відряджень установлює стаття 121 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Зокрема, частиною четвертою статті 121 КЗпП установлено, що працівникам, які направлені у службове відрядження:

 

Водночас, правила визначення середнього заробітку працівників, у т. ч. у випадках службових відряджень, прописані Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100). Як на практиці застосовувати вимоги зазначених нормативних документів, розглянемо разом. Для цього виплати працівникам за час перебування у службовому відрядженні нарахуємо автоматизовано — у програмі «Парус». 

    Рис. 1. Розділи головного меню модуля «Заробітна плата», задіяні у розрахунку 

СИТУАЦІЯ 1. Працівниця бюджетної установи Павленко К. Д. була направлена установою у службове відрядження з 07.12.2015 по 10.12.2015.

За попередні два місяці їй нараховували за:

 

РІШЕННЯ. Для розрахунку будь-яких виплат з використанням системи «Парус-Бюджет» (далі — Система), у т. ч. виплат працівникам, які направляються у відрядження, слід скористатися модулем «Заробітна плата».

Основний обліковий розділ у модулі «Заробітна плата», призначений для розрахунку заробітної плати, — Особові рахунки (рис. 1).

При цьому припустимо, що у пропонованій робочій ситуації до Системи вже занесені всі дані щодо працівників установи (словники Співробітники, Посади тощо) та організації оплати праці (словники Настройки табеля, Податкові пільги, Схеми роботи, Святкові дні, Настройка видів оплат тощо).

Працівникам, які направлені у відрядження, відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку № 100 середньомісячну заробітну плату обчислюють на основі виплат за останні 2 календарних місяці роботи, що передують відрядженню.

Тож у нашій ситуації розрахунковим періодом для оплати днів відрядження працівниці є жовтень та листопад.

Відповідно до пункту 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включають, зокрема, основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії тощо.

Перелік виплат, які не враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу перебування працівників у відрядженні, наведено у пункті 4 Порядку № 100. Цим пунктом встановлено також, що до середньої заробітної плати за останні два місяці, крім перелічених у пункті 4 цього Порядку виплат, також не включаються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (п. 4 Порядку № 100).

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку             

Cередньоденну/годинну заробітну плату визначають діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів/годин (абз. 1 п. 8 Порядку № 100).

Водночас, як вже зазначалося, на вимогу КЗпП розмір такої оплати не може бути нижчим середнього заробітку працівниці.

Тож щоб провести нарахування працівниці суми оплати часу перебування у відрядженні, слід порівняти її денний заробіток із середньоденним заробітком, обчисленим за Порядком № 100. Який з цих показників виявиться вищим, той і слід використовувати під час розрахунку. Для реалізації цієї мети до Системи слід завести дві виплати, одна з яких визначає денний заробіток, інша — середньоденний заробіток працівниці. 

Налаштування словників

У нашій ситуації потрібні такі словники, як Настройка видів оплат та Настройки табеля. На особливостях їх налаштування зупинимося детальніше.

Словник Настройка видів оплат


У словнику Настройка видів оплат (рис. 2) зберігається інформація про Нарахування (таблиця зліва) та Утримання (таблиця справа). Дані, відображені в цих таблицях, враховують при обчисленні заробітної плати працівникам.

Варто зазначити, що кожен вид оплати у Системі базується на відповідному методі розрахунку. Він закладений у програму та може бути використаний для налаштування певної виплати.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Метод — це послідовність дій, певний алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи іншої виплати.

Метод, що застосовується для розрахунку суми оплати часу перебування працівника у відрядженні, називається Лікарняний.

 

                Рис. 2. Словник Настройка видів оплат

Насамперед потрібно створити дві пов’язані між собою виплати (рис. 2):

40 Відрядження_ден._заробіток;

41 Відрядження_сер._заробіток.

Денний заробіток працівника визначається за формулою: 

Денний заробіток = З/п міс. ÷ Р. дн.,


де З/п міс. — сума заробітної плати, яку нарахували б працівнику за повністю відпрацьований місяць;

Р. дн. — кількість робочих днів за нормою робочого часу у місяці перебування у відрядженні.

Своєю чергою, середньоденний заробiток визначається, як зазначалося, згідно з пунктом 8 Порядку № 100, а саме:

Середньоденний заробіток = З/п факт. ÷ Р. дн. факт., 

 

де З/п факт. — сума заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом розрахункового періоду робочі дні;

Р. дн. факт. — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих у розрахунковому періоді.

 

Наведемо на рис. 3 загальні налаштування цієї виплати, зокрема: Тип виплати, кількість Розрахункових місяців, Процент оплати тощо.

Зупинимося на налаштуванні окремих параметрів.

Спочатку проводимо налаштування на закладинці Основні параметри, а саме:

Далі слід перейти на закладинку Списки та заповнити поля:

 Рис. 3. Налаштування виплати 40 Відрядження_ден._заробіток

Збережемо внесені налаштування, натиснувши кнопку Записати.

Виплати 40 Відрядження_ден._заробіток та 41 Відрядження_сер._заробіток повинні мати однакові налаштування. З огляду на це, сформуємо виплату 41 Відрядження_сер._заробіток, виконавши команду контекстного меню (далі — КМ) Розмножити на виплаті 40 Відрядження_ден._заробіток. Натисніть Записати.

Далі необхідно:

 Рис. 4. Налаштування виплати 41 Відрядження_сер._заробіток. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Після налаштування виплати 41 Відрядження_сер._заробіток, виплата 40 Відрядження_ден._заробіток стане недоступною для редагування. Ці виплати є пов’язаними.

 

Словник Настройки табеля


Тепер перейдемо до роботи в словнику Настройки табеля. Цей словник використовується для ведення обліку використання робочого часу працівників. Він призначений для зберігання в Системі даних за тими видами виплат, що беруть участь у розрахунку та містяться у Табелі працівника. Види неявок працівника ідентифікують за певними символами, що складаються з двох однакових літер (наприклад, Лл, Вв, Сс тощо).

У нашій ситуації виду оплати 41 Відрядження_сер._заробіток відповідає символ Кк з Табеля працівника — тобто відрядження.

 

Розрахунок суми оплати часу перебування працівника у відрядженні

Після налаштування словників переходимо до власне розрахунку заробітної плати за грудень, у т. ч. до оплати працівнику часу перебування у відрядженні.

Діятимемо за таким алгоритмом.

1. У головному меню відкриваємо розділ Облік → Особові рахунки. Це основний розділ Системи, в якому відображена структура установи, особові рахунки її працівників. Саме у цьому розділі виконуватимемо розрахунок нарахувань та утримань.

Установімо розрахунковий період — грудень 2015 р., обравши пункт меню Функції → Зміна періоду роботи у системі або натиснувши F7.

2. Обираємо потрібний Особовий рахунок (в нашій ситуації — Павленко К. Д.). Умовно припустімо, що в Табелі працівника вже занесені дні відрядження. Для перегляду табеля                         скористаємось командою КМ Табель працівника або клавішею F9

Як зображено на рис. 5, працівниця 4 дні перебувала у відрядженні (вони позначені символом К), інші 19 днів працівниця відпрацювала на своєму робочому місці в установі.  

                  Рис. 5. Табель працівника за грудень 2015 року           

3. Для розрахунку оплати днів у відрядженні обираємо в головному меню Функції → Автоматичний розрахунок з табеля.

      Рис. 6. Виклик команди Розрахунок з табеля. 

4.Після виконання цієї команди до нарахувань працівниці буде додана виплата 41 Відрядження_сер._заробіток (рис. 7). 

 Рис. 7. Відображення в нарахуваннях виплати 41 Відрядження_сер._заробіток

5. Розглянемо детальніше порядок розрахунку суми оплати працівниці за дні перебування у відрядженні в Системі.

Спочатку визначимо денний заробіток та середньоденний заробіток працівниці та порівняємо їх значення.

Денний заробіток визначається шляхом ділення суми виплат поточного місяця (вид оплати 5 Посадовий оклад) на кількість відпрацьованих робочих днів у цьому місяці (19 р. дн.) —                                                 86,96 грн. (1652,17 ÷ 19).

Середньоденний заробіток для оплати часу перебування у відрядженні визначається на основі виплат, нарахованих працівниці за останні два календарних місяці роботи, що передують               місяцю направлення у відрядження.

Середньоденний заробіток працівниці за останні два місяці визначається на основі:

Як зазначалося, допомога по тимчасовій непрацездатності не враховується при розрахунку оплати за час перебування працівниці у відрядженні.

Отже, середньоденний заробіток працівниці становитиме 95,24 грн. (3238,10 грн. ÷ 34 р. дн.).

Ці розрахунки, проведені у Системі, відображені на рис. 8.

Рис. 8. Розрахунок середньоденного заробітку 

Далі Системою порівнюються отримані в результаті розрахунків показники денного та середньоденного заробітку. І оскільки середньоденний заробіток є вищим за денний, працівниці 4 дні перебування у відрядженні оплачуємо за середньоденним заробітком (рис. 9). Тож у результаті за дні перебування у відрядженні працівниця отримає 380,96 грн. (95,24 грн. × 4 дн.).

Рис. 9. Розрахунок оплати днів перебування у відрядженні

СИТУАЦІЯ 2. Працівник бюджетної установи Борундученко І. В. перебував у відрядженні з 17.12.2015 по 25.12.2015.

Розрахунковим періодом для оплати днів відрядження є жовтень та листопад. За кожен із цих місяців працівнику нараховано посадовий оклад у сумі 3000 грн. Окрім цього, у грудні нараховано премію за попередній місяць в розмірі 50% посадового окладу — 1500,00 грн.

Потрібно правильно оплатити час перебування працівника у відрядженні.

РІШЕННЯ. Приймемо за умову, що словники Системи, потрібні для проведення потрібних нарахувань, вже налаштовані. А початкові дії проведемо аналогічно діям 1-3 із попередньої ситуації.

Далі після автоматичного розрахунку даних, внесених до Табеля працівника, в розділі Особові рахунки з’являться нарахування, такі як на рис. 10. 

                       Рис. 10. Особові рахунки: автоматичне додавання виплат 40 та 41

Тепер Система має визначити денний заробіток і середньоденний заробіток працівника й порівняти їх значення.

Нагадаємо, що премію включають в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю абз. 1 п. 3 Порядку № 100) в розмірі пропорційно часу,                                   відпрацьованому в розрахунковому періоді. Тобто для розрахунку виплат за розрахунковий період візьмемо 1173,91 грн. (1500,00 грн. ÷ 23 р. дн. × 18 р. дн.).

Отже, денний заробіток працівника становить:

 

            (2347,83 грн. + 1173,91,00 грн.) ÷ 18 р. дн. = 195,65 грн.

 

Загалом суми заробітку за розрахунковий період зазначені у виплаті 41 (рис. 11) для:

    • 21 р. дн. жовтня — посадовий оклад 3000,00 грн.;

    • 21 р. дн. листопада — посадовий оклад 3000,00 грн.

На основі цих даних середньоденний заробіток становитиме:

 

             6000,00 грн. ÷ (21 р. дн. + 21 р. дн.) = 142,86 грн.

 

     Рис. 11. Основні параметри для розрахунку середньоденного заробітку

Далі Система самостійно порівнює отримані показники денного та середньоденного заробітку працівника. Вона установлює, що денний заробіток поточного місяця (грудня) є середньоденний заробіток працівника за 2 місяці, що входять до розрахункового періоду.

Отже, 5 днів відрядження працівнику оплачуються за денним заробітком (рис. 12). А саме:

 

195,65 грн. × 5 дн. = 978,25 грн.

 

При цьому до нарахувань заробітної плати працівника за грудень додаються два пов’язані нарахування: 

 

Рис. 12. Розрахунок суми оплати днів перебування працівника у відрядженні

 

РЕЗЮМУЄМО. Під час нарахування суми для оплати працівнику часу його перебування у відрядженні бухгалтер може цілком покластися на програму «Парус — Бюджет». Адже у модулі             «Заробітна плата» Системи сума такої оплати визначається автоматично з урахуванням усіх вимог законодавства. 


Юлія Федоренко - головний методист группы компаний "Парус", спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працює розділ, Консультаційна лінія для бухгалтерів бюджетних організацій, де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. 

 

 

 

Головбух: Бюджет, №48, 28 грудня 2015

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР