Головбух: Бюджет, 2015: Розраховуємо допомогу по вагітності та пологах у програмі «ПАРУС»

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2015: Розраховуємо допомогу по вагітності та пологах у програмі «ПАРУС»

Головбух: Бюджет, №32, 31.08.2015

Федоренко Юлія

Бухгалтери бюджетних установ наразі мають обчислювати середню заробітну плату для нарахування соціальних виплат працівникам, у т. ч. допомоги по вагітності та пологах, по-новому. Полегшити їх роботу допоможе система «Парус-Бюджет». Тож розглянемо разом, як автоматизовано розрахувати допомогу по вагітності та пологах за новими правилами

 

 
 
 
Аби розрахувати суми соціальних виплат працівникам, у т. ч. допомоги по вагітності та пологах, слід дотримувати вимог Порядку обчислення середньої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Із 04.07.2015 діє нова редакція Порядку № 1266, запроваджена постановою КМУ від 26.06.2015 № 439. Тож середню заробітну плату для розрахунку соціальних виплат обчислюють по-новому.

Варто нагадати, що для розрахунку будь-яких виплат з використанням системи «Парус-Бюджет» (далі — Система) слід скористатися модулем «Заробітна плата».
Основний обліковий розділ у модулі «Заробітна плата», призначений для виконання розрахунку заробітної плати, — Особові рахунки (рис.1).

Рис. 1. Розділи головного меню модуля «Заробітна плата», задіяні у розрахунку

Розглянемо разом, як за допомогою модуля «Заробітна плата» Системи розрахувати суму допомоги по вагітності та пологах. При цьому припустимо, що у пропонованій робочій ситуації до Системи вже занесені всі дані щодо працівників (словники Співробітники, Посади тощо) та організації оплати праці (словники Настройки табеля, Податкові пільги, Схеми роботи, Святкові дні, Настройка видів оплат, тощо).

СИТУАЦІЯ. Працівниця бюджетної установи Савченко Оксана Петрівна прийнята на роботу 20.02.2015 (перше місце роботи). До постійних виплат працівниці належать: посадовий оклад (п. о.) — 2000 грн., надбавка за складність, напруженість у роботі (20% посадового окладу) — 400 грн. У червні вона відпрацювала лише 15 днів, а решту днів — перебувала у відпустці за свій рахунок.
У серпні працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і подала до установи листок непрацездатності за період з 25.08.2015 по 28.12.2015 за № 7415.
Нарахування виплат працівниці у розрахунковому періоді (березень— липень 2015 року) наведемо у Таблиці.

Нарахування виплат працівниці у розрахунковому періоді

 
Місяці розрахункового періоду
 
Нараховані виплати
 
Нараховані суми, грн.
 
Суми, включені до розрахункового періоду, грн.
 
Календарні дні
 
за відпрацьований період
 
включені до розрахункового періоду
Лютий*
п. о. + надбавка
720,00
-
9
-
Березень
п. о. + надбавка
2400,00
2400,00
31
31
Квітень
п. о. + надбавка
2400,00
2400,00
30
30
Травень
п. о. + надбавка
2400,00
3400,00
31
31
премія
1000,00
Червень
п. о. + надбавка
1200,00
1200,00
30
15 (решта днів — відпустка за власний рахунок)
Липень
п. о. + надбавка
2400,00
2400,00
31
31
 
Разом
-
 
12520,00
 
11800,00
 
162
 
138

* Відпрацьовані у лютому дні не включають до розрахункового періоду. Адже відповідно до пункту 26 Порядку № 1266, якщо особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначають за фактично відпрацьовані календарні місяці — з першого до першого числа

Бухгалтер установи в серпні 2015 року має розрахувати суму допомоги по вагітності та пологах за листком непрацездатності для оплати днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

РІШЕННЯ. Перш ніж перейти до розрахунку допомоги по вагітності та пологах, слід налаштувати словники.

Налаштування словників

У нашій ситуації потрібні такі словники, як Настройка видів оплат та Настройки табеля. Тож розглянемо детально особливості їх налаштування.

Словник Настройка видів оплат
У словнику Настройка видів оплат (рис. 2) зберігається інформація про Нарахування (таблиця зліва) та Утримання (таблиця справа). Дані, відображені в цих таблицях, враховують при обчисленні заробітної плати працівникам.
Кожен вид оплати базується на відповідному методі розрахунку, який закладений у програму та може бути використаний для налаштування певної виплати. Нагадуємо, що метод — це послідовність дій, певний алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи іншої виплати.
 
Метод, що застосовується для розрахунку допомоги по вагiтностi та пологах, називається Лікарняний (рис.2).

 
Рис. 2. Словник Настройка видів оплат

Алгоритм метода Лікарняний для розрахунку допомоги по вагітності та пологах можна подати у вигляді формули:
Сума лікарняних = К-сть днів (хвороби) * Середньоденна заробітна плата * Відсоток оплати
 
У свою чергу, згідно з пунктом 3 Порядку № 1266 середньоденну заробітну плату розраховують так:
Середньоденна заробітня плата = Сума нарахувань / Календарні дні

На рис.3 наведено загальні налаштування виплати: Тип виплат, кількість Розрахункових місяців, Процент оплати, Обмеження тощо.
Зупинимося на налаштуванні деяких параметрів.
Спочатку слід налаштувати параметри на закладинці Основні параметри, а саме:
 • Тип — оберіть декретні;
 • Розрахунок у — оберіть зі списку у к. днях без ПП (тобто у календарних днях без урахування поважних причин);
 • Розрахункових місяців — оберіть 12.
Тепер заповнюються параметри на закладинці Списки, а саме:
 • Неробочі дні з поваж. причин, пост. КМУ №193 — це поле використовується, якщо працівниця не працювала в місяцях розрахункового періоду з поважних причин. У списку поля вказується перелік видів оплат поважних причин (ПП), період яких треба виключити з розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати;
 • згідно з абзацом другим пункту 3 Порядку № 1266 позначте пробілом відпустку за власний рахунок— виплата №26.
І насамкінець у цьому словнику слід налаштувати параметри на закладинці Обмеження. А саме:
 • Обмеження — у полі вказується сума, якою буде обмежена загальна сума нарахувань за кожен місяць для розрахунку середньої заробітної плати, тобто максимальна сума, з якої справляється ЄСВ.
 • Обмеження у випадку страхового стажу менше 6 міс. з 12. Це поле дає можливість контролювати суму допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць в межах не вище подвійної мінімальної зарплати та не нижче мінімальної зарплати.

 
Рис. 3. Параметри методу «Лікарняний». Найменування виплати Лікарняний вагітн.

Словник Настройки табеля
Словник Настройки табеля використовується для ведення табельного обліку. Він призначений для зберігання в Системі даних за тими видами оплат, що використовуються під час розрахунку з Табеля працівника.
В Системі використовують символи, що складаються з двох однакових літер (наприклад, Оо, Лл, Кк) та дають змогу відобразити те, що працівник не з’явився на робочому місці (зокрема, через відпустку, хворобу, прогул).
 
Налаштування цих символів виконують в словнику Настройки табеля (рис. 4).
Налаштування словника Настройки табеля
 
Рис. 4. Налаштування словника Настройки табеля

У нашій ситуації Вид оплати 19, а саме: Лікарняний вагітн., пов’язують з символом табеля Бб, якому присвоюється назва Лікарняний вагітн.

Розрахунок суми допомоги по вагітності та пологах

Тепер перейдемо до алгоритму дій, що їх має виконати бухгалтер для правильного розрахунку суми допомоги по вагітності та пологах.
1. З головного меню відкрийте розділ Облік → Особові рахунки. Це основний розділ Системи, в якому відображається структура установи, особові рахунки її працівників та виконується розрахунок нарахувань та утримань.
 
Установіть потрібний розрахунковий період — серпень 2015 р., обравши пункт меню ФункціїЗміна періоду роботи у системі або натисніть F7.
Особовий рахунок працівника. Закладинка Основні дані
 
Рис. 5. Особовий рахунок працівника. Закладинка Основні дані

2. Оберіть потрібний Особовий рахунок (в нашій ситуації — Савченко О.П.) (рис. 5). Аби перенести дані з листка непрацездатності до програми, виконайте команду контекстного меню (далі КМ) Табель працівника або натисніть F9.
3. За цією командою відкриється Табель, у якому відображаються дані за три місяці з графіка роботи працівниці, тобто за попередній, поточний і наступний місяці. Оберіть поточний місяць та виконайте команду КМ Додати документ табеля.
4. Відкриється вікно Документ: Додавання, в якому заповніть поля, як зображено на рис. 6.
Внесення даних до Документа табеля: Додавання
 
Рис. 6. Внесення даних до Документа табеля: Додавання

Заповніть основні параметри Табеля:
 • Документ № — заповніть за умовою;
 • у полі Символ оберіть зі словника відповідний символ. У нашій ситуації символ Б пов’язаний з Видом оплати 19 — Лікарняний вагітн.;
 • у полі Причина непрацездатності — оберіть зі словника вагітн. та пологи (код 08);
 • у полі Діє з… по… — вкажіть період тривалості листка непрацездатності — 126 календарних днів з 25.08.2015 по 28.12.2015.
 • у полі Нарахувати у період — оберіть серпень 2015 року.
Тепер натисніть Записати.
 
5. Після збереження внесених даних у Табелі за серпень — грудень з’явиться символ Б біля відповідних днів періоду (рис. 7). Також зміниться кількість відпрацьованого часу в поточному періоді (днів — 15, годин — 120).
Відображення змін у Табелі
Рис. 7. Відображення змін у Табелі

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У Табелі введені такі умовні позначення:
в — вихідні дні;
п — святкові дні.

6. Під час збереження змін у Табелі з’явиться повідомлення про перерахунок виплат, а після погодження Система виконає:
 • перерахунок окладу та надбавки за фактичним виробітком;
 • нарахування за Видом оплати19 Лікарняний вагітн. у поточному місяці за період серпень — грудень (за кожен місяць окремо);
 • утримання за Видом оплати — 721 Єдиний соцвнес. вагітн. (рис. 8).
Нарахування та Утримання працівниці за серпень 2015 р.

Рис. 8. Нарахування та Утримання працівниці за серпень 2015 р.

7. Тепер переглянемо Нарахування 19 Лікарняний вагітн. за поточний місяць за допомогою команди КМ Виправлення або клавіші F8 (рис. 8).
Форма для розрахунку допомоги по вагітності та пологах складається з двох закладинок: Основні параметри та Додаткові параметри.
На закладинці Додаткові параметри (рис. 9) відображаються дані за 12 попередніх розрахункових місяців. Значення в полях Заробіток (сума виплат), Розрахункова сума, Виробіток використовуються при розрахунку середньої заробітної плати працівниці. У нашій ситуації працівниця має лише 5 розрахункових місяців (адже у розрахунковому періоді враховують повні місяці — з першого до першого числа).
Розглянемо детальніше, які дані (див. табл.) беруть участь у розрахунку середнього заробітку за періодами:
 • 02/2015 — лютий є місяцем прийняття працівниці на посаду (з 20.02.2015). Оскільки працівниця відпрацювала його не повністю, він не враховується в розрахунковому періоді;
 • 03/2015-04/2015 — у цих місяцях Розрахункова сума становить 2400,00 грн. (2000,00 грн. + 400,00 грн.);
 • 05/2015у цьому місяці Розрахункова сума становить 3400,00 грн. (2000,00 грн. + 400,00 грн. + 1000,00 грн.);
 • 06/2015у цьому місяці Розрахункова сума за 15 робочих днів становить1200,00 грн. (1000,00 грн. + 200,00 грн.). Адже працівниці була надано відпустку за власний рахунок тривалістю 15 днів;
 • 07/2015 — у цьому місяці Розрахункова сума становить 2400,00 грн. (2000,00 грн. + 400,00 грн.).
Нарахування Лікарняний вагітн. Додаткові параметри
Рис. 9. Нарахування Лікарняний вагітн. Додаткові параметри

Отже, з огляду на наведене, середня заробітна плата працівниці для розрахунку допомоги по вагітності та пологах становитиме 85,51 грн. (11 800,00 грн. ÷ 138 дн.).
Нагадаємо, що середньоденна заробітна плата обчислюється відповідно до пункту 4 Порядку № 1266 шляхом дiлення нарахованої за розрахунковий перiод заробітної плати на кiлькiсть календарних днів у розрахунковому перiодi.
Утім, маємо пам’ятати і про обмеження розміру допомоги по вагітності і пологах, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку працівниця має страховий стаж менше 6 місяців. Таким чином, середня заробітна плата визначається на основі нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати (п. 29 Порядку № 1266). Тобто шляхом ділення двократного розміру мiнiмальної заробiтної плати на середньомісячну кiлькiсть календарних днiв. Тож у такому разі середня заробітна плата становитиме 80,03 грн. (2436,00 грн. ÷ 30,44 к. дн.).
Отже, середньоденну заробітну плату працівниці у нашій ситуації слід визначати з урахуванням обмеження (85,51грн. > 80,03 грн.).
На закладинці Основні параметри за місяць (серпень 2015) відображається інформація, перенесена з Документа Табеля (номер листка непрацездатності, дата його видачі, дати відкриття та закриття, причина непрацездатності, тривалість періоду непрацездатності, відсоток для оплати тощо).
 
Як ми вже з’ясували, під час обчислення середньоденної заробітної плати працівниці слід застосовувати обмеження. Тож Система аналізує розраховані дані та порівнює їх з установленим обмеженням. Це відбувається за допомогою встановленого перемикача у полі Накладено обмеження у випадку страхового стажу менше 6 міс. з 12 міс. (рис. 10).
Нарахування Лікарняний. Основні параметри
Рис. 10. Нарахування Лікарняний. Основні параметри

З огляду на правильно введені в Систему дані, обчислюється сума допомоги по вагітності та пологах у серпні — 223,22 грн. (7 дн. × 80,0263 грн.).
Аналогічно визначається сума допомоги по вагітності та пологах за наступні місяці.
 
Друк розрахункового листа для виплати допомоги по вагітності та пологах

Користуючись перевагами автоматизованого обліку, можна роздрукувати розрахунковий лист для виплати працівниці допомоги по вагітності та пологах.
Для цього, перебуваючи в розділі Особові рахунки, оберіть відповідну працівницю та виконайте команду КМ Друк документа → Розрахунковий лист на оплату лікарняного або натисніть F4.
У формі, що відкрилася, заповніть поля так, як зображено на рис. 11. У полі Включеність виплат оберіть Нарахування 19 Лікарняний вагітн. Натисніть Почати.
Налаштування до друку Розрахункового листа на оплату лікарняного
 
Рис. 11. Налаштування до друку Розрахункового листа на оплату лікарняного

За допомогою програми MS Excel на екран завантажиться Довідка про заробітну плату працівниці. (рис. 12).
Друк Розрахункового листа на оплату лікарняного

Рис. 12. Друк Розрахункового листа на оплату лікарняного
 

РЕЗЮМУЄМО. Нарахування соціальних виплат має багато нюансів. Деякі з них ми спробували врахувати та відобразити в нашій ситуації. Приміром, страховий стаж працівниці і, відповідно, розрахунковий період менші6 місяців, наявність у розрахунковому періоді відпустки без збереження заробітної плати.

Сподіваємося, наведений нами автоматизований розрахунок допомоги по вагітності та пологах допоможе бухгалтеру бюджетної установи швидше опанувати нововведення щодо нарахування соцвиплат за листками непрацездатності.


Юлія Федоренко - головний методист Парус, спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працює розділ, Консультаційна лінія для бухгалтерів бюджетних організацій, де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. 

Головбух: Бюджет, №32, 31 серпня 2015 року

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР