Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Зарплате

Вернуться в список вопросов

Згідно наказу установа ліквідується. Всі оборотні та необоротні активи передається да іншої установи згідно затверджених актів приймання передачі головним розпорядником коштів. Акти потрібно зробити бух.проведення щоб одна установа склала ліквідаційний б

[]

Згідно наказу установа ліквідується. Всі оборотні та необоротні активи передається да іншої установи згідно затверджених актів приймання передачі головним розпорядником коштів. Акти потрібно зробити бух.проведення щоб одна установа склала ліквідаційний баланс,а інша прийняла на облік все. Включаючи фінансовий результат. Внесений капітал та інше 

Ліквідація установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів бюджету, здійснюється органами, за рішенням яких вони були створені, а саме: органами державної влади і органами місцевого самоврядування. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію бюджетної організації, встановлює порядок і строки проведення ліквідації/ Цей процес здійснюється ліквідаційною комісією, створеною за рішенням уповноваженого органу в загальноприйнятому порядку.
Згідно Закону України “Про підприємства” ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію підприємства, розміщує в офіційній пресі за місцезнаходженням підприємства публікацію про його ліквідацію і про порядок і терміни заяв кредиторами претензій. Ліквідаційна комісія проводить роботу щодо повернення дебіторської заборгованості та задоволення претензій кредиторів, складає ліквідаційний баланс і подає його в орган, який призначив ліквідаційну комісію.
Суб’ єкти державного сектору, які ліквідовані або припинили свою діяльність протягом звітного періоду, складають фінансову звітність в обсязі річної і подають суб ’ єкту державного сектору, під контролем якого вони перебували, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У фінансовій звітності таких суб’єктів державного сектору залишки на кінець звітного періоду не зазначаються.
Відображення в бухгалтерському обліку передачі основних засобів у разі ліквідації установи здійснюється відповідно до пункту 1.13 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Після ліквідації бюджетної організації вона знімається з обліку в органах податкової служби, у Пенсійному фонді, у Фонді соціального страхування та у Фонді зайнятості. Юридична особа вважається ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

 

 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР