Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Зарплате

Вернуться в список вопросов

У швачки 3 тарифного розряда заробітна плата на 01.01.2017 становить 1888 грн., підвищення відбулося у січні 2018 року - посадовий оклад 2079 грн. Яка сума індексації буде у березні місяці 2018 року?

[]

Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (далі - Порядок), у разі підвищення грошових доходів, у місяці, в якому відбувається таке підвищення, значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.
Сума індексації у місяці підвищення грошового доходу не нараховується, якщо розмір підвищення доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.
До чергового підвищення тарифних ставок (окладів) до визначеної суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порогу індексації 103%.

У січні 2018 року відбулося підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки.
У працівників 3 - 25 тарифних розрядів підвищення посадових окладів перевищило суму індексації, що мала виплачуватись у січні 2018 року (179,72 грн.), тому їх заробітна плата в січні не підлягала індексації.
Для працівників 1 і 2 тарифних розрядів, у яких окрім окладів немає інших складових заробітної плати, у січні 2018 року сума індексації мала б визначатись як різниця між можливою індексацією і сумою підвищення посадових окладів.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації розпочинається з лютого 2018 року, поки не буде перевищено поріг індексації 103%.

Враховуючи те що станом на березень 2018 року поріг індексації 103% не перевищено, то розмір індексації в березні місяці буде таким самим як і в січні-лютому. Тобто, у працівників 3 - 25 тарифних розрядів заробітна плата не індексується, для працівників 1 і 2 тарифних розрядів нараховується індексація у розмірі, який визначено в січні. 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР