Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Зарплате

Вернуться в список вопросов

Нарахувати зарплату звільненому працівнику на час проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу за січень 2018. Приклад

[]

19.06.2017 року працівника увільнили від роботи на час проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу на період не більше 18 місяців із збереженням середнього заробітку.
Квітень 2017р. відпрацював 19 днів, з/п 4772,00 грн
Травень 2017р. відпрацював 17 днів, з/п 4056,20 грн
У липні 2017 р. 21 роб. день, отже 245, 23 грн*21 роб. день = 5149,83 грн (збережений середній заробіток за липень 2017р.)
Кожного місяця працівникові нараховували збережений середній заробіток у сумі 5149,83 грн.
Але ж не всіх місяцях року було 21 роб.день, суму середнього збереженого заробітку потрібно було вираховувути як середньоденну зп 245,23 грн * кількість роб. днів у місяці?
З 01.01.2018 року у бюджетній сфері відбулося підняття заробітної плати. Що з середнім заробітком цього працівника? Скільки йому потрібно нарахувати у січні 2018 року? 

Відповідь: Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

 
     Розрахунок середнього заробітку визначається з урахуванням положень  Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі - Порядок).
     Середній заробіток для нарахування вказаної виплати обчислюється виходячи з виплат за  останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата.
     Відповідно до пункту 8 Порядку нарахування виплат, що обчислюються із середньої  заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих  днів/годин, а у випадках, передбачених  чинним  законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.  Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням  заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів  (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на число календарних днів за цей період.
     Тобто, визначення суми виплати за відповідний місяць мало відбуватись шляхом множення середньоденної заробітної плати на кількість оплачуваних робочих  днів/годин відповідного місяця.
 
Состовно другого питання.
     Відповідно до пункту 10 Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
     Тобто, починаючи з січня 2018, при нарахуванні вказаної виплати, визначення середнього заробітку має виконуватись із застосуванням коефіцієнта підвищення, який визначається у співвідношенні окладу після підвищення та окладу до підвищення. 

 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР