Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Зарплате

Вернуться в список вопросов

Працівника прийнято на роботу 11.01.2017 і з цього ж дня оформлена відпустка по догляду до 3 років. 24.07.17 працівниця вийшла на роботу. 28.08.17 захворіла (стр.стаж від 5 до 8 -70%). Як правильно розрахувати середньоденну з/плату для нарахування ліка

[]

 Працівника прийнято на роботу 11.01.2017 і з цього ж дня оформлена відпустка по догляду до 3 років.
24.07.17 працівниця вийшла на роботу. 28.08.17 захворіла (стр.стаж від 5 до 8
-70%). Як правильно розрахувати середньоденну з/плату для нарахування лікарняних? Брати липень 8 кал.днів-(1181,23грн) 1181,23:8=147,65; 147,65х70%=103,36, чи розраховувати з пос.окладу(3200,00) 3200,00:30,44=105,12

 

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до "Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням", затвердженого Постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 № 439), середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати).
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.
Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).
Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку.

Враховуючи норми наведені вище та дані прикладу, розрахунковим періодом для обчислення лікарняних буде лютий - липень 2017 року, з якого виключаються дні поважних причин з 01.02.2017 до 23.07.2017 (відпустка по догляду до трьох років). Відповідно розрахунок має виконуватись із нарахованої заробітної плати липня і кількості клендарних днів після виходу на роботу.

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР