Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Зарплате

Вернуться в список вопросов

Як розрахувати матеріальну допомогу на оздоровлення державному службовцю,який іде у відпустку з 02.10.17,але весь серпень 2017 року був на лікарняному?

[]

Відповідно до статті 57 Закону України від 10.12.2015 року № 889-VIII «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати розраховується відповідно до "Порядку обчислення середньої заробітної плати", який затверджено Постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі, Порядок).

Середня заробітна плата для виплати даної допомоги обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата.

Враховуючи абз.17 п.4. Порядку при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Відповідно до п.8 Порядку середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів.
У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої як вказано вище, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Враховуючи вищесказане, у Вашому випадку визначення середньоденної заробітної плати слід проводити на підставі даних вересня місяця. Після чого средньоденна заробітна плата множиться на середньомісячне число робочих днів за 2 останні місяці. 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР