Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Зарплате

Вернуться в список вопросов

Як розраховується день відрядження службовців та держслужбовців?

[]

 В загальних випадках розрахунок оплати днів за час перебування в службових відрядженнях має проводитись відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю України працівникам, якщо інше не передбачено відповідними законами. А саме для працівників, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку. Тобто, у випадку направлення працівника у відрядження необхідно порівняти суму середньоденного заробітку і денного заробітку працівника.
До денного заробітку працівника включаються всі елементи заробітної плати, які працівник отримає згідно з умовами трудового чи колективного договору у місяці, в якому його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо.
Середньоденний заробіток визначається з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100.
Відповідно, коли денний заробіток буде вищий за середньоденний заробіток, то за час відрядження виплачується заробітна плата, а якщо вищий середньоденний заробіток, то виплата за час відрадження проводиться із середньої заробітної плати.

Стосовно оплати праці за час відрядження державних службовців.
Відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, регулюються Законом України «Про державну службу» (далі-Закон).
Відповідно до п.3 статті 5 Закону, норми законодавства про працю поширюються на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
Питання службових відряджень державних службовців урегульовано ст.42 Закону, відповідно до якої за державним службовцем на весь період відрядження зберігається його посада і заробітна плата.
Тобто, під час оплати праці державним службовцям днів службових відряджень норми ст.121 КЗпП України не застосовуються, відповідно за час відрядження державного службовця має виплачуватись заробітна плата.

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР