Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Зарплате

Вернуться в список вопросов

Як розраховувати заробітну плату державному службовцю, якщо він перебував у відрядженні? По середньому чи як робочі дні?

[]
Відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, регулюються  Законом України «Про державну службу» (далі-Закон)
 
Відповідно до п.3 статті 5 Закону норми законодавства про працю поширюються на державних службовців у частині  відносин, не врегульованих цим Законом.
 
Питання службових відряджень державних службовців урегульовано ст.42 Закону, відповідно до якої за державним службовцем на весь період відрядження зберігається його посада і заробітна плата.
 
Тобто, під час оплати праці державним службовцям днів службових відряджень норми ст.121 КЗпП України не застосовуються, відповідно за час відрядження державного службовця має  виплачуватись заробітна плата.
 

 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР