При списанні основних засобів чи потрібно списувати вартість основного засобу, яка знаходиться на субрахунку 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів”?

 

www.parus.ua > Новости законодательства Украины

Все новости

При списанні основних засобів чи потрібно списувати вартість основного засобу, яка знаходиться на субрахунку 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів”?

[07.09.2017]

 Відповідно до пункту 1.28 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, здійснюється при їх списанні.

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР