Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Відображення в бухгалтерському обліку списання інших необоротних активів, які введені в експлуатацію до 01.01.2017 року?

[]

 Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, списання об'єктів інших необоротних матеріальних здійснюється так:
- нарахування амортизації у місяці вилучення (50% від первісної вартості)
Дт 8014, 8114 “Амортизація”
Кт 1412 “Знос інших необоротних матеріальних активів”;
- списання активу (100% вартості)
Дт 1412 “Знос інших необоротних матеріальних активів”
Кт 11 “Інші необоротні матеріальні активи”.
Потім відносимо на накопичений фінансовий результат первісної вартості інших необоротних матеріальних активів при їх списанні.
Зважаючи на те, що на субрахунок 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів” станом на 01.01.2017 року перенесено залишок субрахунку 401 “Фонд у необоротних активах за їх видами”, то і на накопичений фінансовий результат відноситься 50% первісної вартості інших необоротних матеріальних активів.
Дт 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів”
Кт 5512 “Накопичені фінансові результати виконання кошторису”.

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР