Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Получили благотворительную помощь автомобиль "Скорая помощь", которая укомплектована медицинским оборудованием. Нужно ли оценивать и ставить отдельно на учет данное оборудование?

[]

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів, а саме, зокрема, відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Тобто, суб'єкт державного сектору сам вирішує чи обліковувати автомобіль швидкої допомоги комплексно разом з медичним обладнанням, чи автомобіль та медичне обладнання обліковувати як окремі об'єкти основних засобів. 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР